Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Energieverbruikers Perioden Energie (PJ)
Totaal Nederlandse economie 2010 3.713
Totaal Nederlandse economie 2011* 3.498
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 172
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011* 152
B Delfstoffenwinning 2010 48
B Delfstoffenwinning 2011* 49
C Industrie 2010 1.373
C Industrie 2011* 1.310
D Energievoorziening 2010 379
D Energievoorziening 2011* 340
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 72
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011* 72
F Bouwnijverheid 2010 43
F Bouwnijverheid 2011* 43
G Handel 2010 108
G Handel 2011* 101
H Vervoer en opslag 2010 398
H Vervoer en opslag 2011* 413
I Horeca 2010 46
I Horeca 2011* 38
J Informatie en communicatie 2010 21
J Informatie en communicatie 2011* 20
K Financiële dienstverlening 2010 23
K Financiële dienstverlening 2011* 23
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011* 6
M Specialistische zakelijke diensten 2010 35
M Specialistische zakelijke diensten 2011* 30
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 45
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011* 45
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 63
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011* 58
P Onderwijs 2010 29
P Onderwijs 2011* 26
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 56
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011* 51
R Cultuur, sport en recreatie 2010 28
R Cultuur, sport en recreatie 2011* 24
S Overige dienstverlening 2010 19
S Overige dienstverlening 2011* 16
Totaal particuliere huishoudens 2010 750
Totaal particuliere huishoudens 2011* 683
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het (fysieke) netto verbruik van energie door de Nederlandse economische activiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verbruik van verschillende energiedragers. Het netto energieverbruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens. Deze gegevens zijn afkomstig uit de energierekeningen die als onderdeel van de milieurekeningen jaarlijks worden opgesteld. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het verbruik van energie cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de energierekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende energiedragers voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

De cijfers uit de energierekeningen zijn consistent met de concepten en definities van de nationale rekeningen en wijken daardoor af van de cijfers uit de energiebalans.

Bedrijven en instellingen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieurekeningen; energieverbruik door bedrijven en huishoudens. Zie paragraaf 3.


Toelichting onderwerpen

Energie