Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Kenmerken baan/ bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 8.867,9 401,0 609,9 872,4 1.133,0 1.396,2 1.997,5 6.722,5 247,9 369,6 513,6 667,7 825,7 1.187,9
Totaal A-F Landbouw en nijverheid 2022 1.321,8 40,5 67,6 92,2 118,8 144,0 196,2 1.173,6 30,5 50,2 67,0 87,0 106,0 145,8
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 110,8 6,4 10,6 17,0 22,3 27,6 38,7 80,6 4,1 6,8 10,5 13,9 17,4 24,9
Totaal B-F Nijverheid en energie 2022 1.211,0 34,1 57,0 75,2 96,5 116,4 157,5 1.093,0 26,4 43,3 56,5 73,1 88,7 120,9
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 858,5 26,4 47,0 62,8 81,3 98,2 131,0 771,8 20,5 35,7 47,1 61,7 74,9 100,5
Totaal B Delfstoffenwinning 2022 7,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 7,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Totaal C Industrie 2022 778,9 25,3 45,6 61,2 79,4 95,8 127,3 700,1 19,5 34,6 45,8 60,1 73,0 97,6
Totaal D Energievoorziening 2022 34,0 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,0 29,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7
Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 37,9 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,4 35,1 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 2,0
Totaal F Bouwnijverheid 2022 352,4 7,6 10,0 12,4 15,2 18,3 26,5 321,3 5,9 7,6 9,4 11,4 13,8 20,4
Totaal G-N Commerciële dienstverlening 2022 4.618,8 252,9 413,2 620,8 818,8 1.014,8 1.452,5 3.406,5 152,0 242,5 354,3 469,4 585,4 844,8
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022 2.314,5 110,3 207,8 345,2 469,7 594,1 863,8 1.584,2 61,4 111,3 179,0 246,9 315,9 465,9
Totaal G Handel 2022 1.460,3 71,2 134,5 211,1 292,2 372,3 559,5 1.007,1 40,5 74,5 114,8 158,5 202,5 302,8
Totaal H Vervoer en opslag 2022 400,5 9,8 16,6 30,9 37,0 45,1 67,2 335,0 6,0 9,2 15,9 20,2 26,0 42,1
Totaal I Horeca 2022 453,8 29,3 56,7 103,2 140,5 176,7 237,0 242,1 15,0 27,6 48,3 68,2 87,4 121,0
Totaal J Informatie en communicatie 2022 321,4 10,2 12,5 15,2 18,4 22,1 30,0 289,2 8,4 9,7 11,2 13,2 15,7 21,4
Totaal K Financiële dienstverlening 2022 287,3 6,8 8,0 9,3 10,9 12,6 16,1 249,4 5,2 5,8 6,5 7,4 8,5 10,8
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 70,5 2,3 2,9 3,6 4,6 5,6 7,6 57,8 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6 4,9
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1.625,1 123,3 182,0 247,5 315,2 380,5 535,1 1.225,9 75,4 113,7 155,3 198,9 241,6 341,7
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2022 567,3 22,1 26,6 32,7 39,3 46,6 62,5 481,8 17,5 20,2 23,6 27,8 32,5 43,1
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1.057,8 101,2 155,4 214,8 275,9 333,9 472,6 744,1 57,9 93,5 131,6 171,1 209,2 298,6
Totaal O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 2.927,4 107,6 129,1 159,3 195,4 237,4 348,8 2.142,3 65,4 77,0 92,2 111,3 134,2 197,3
Totaal O-Q Overheid en zorg 2022 2.652,0 89,1 100,3 118,6 142,8 172,9 258,7 1.961,4 54,8 61,1 70,4 83,3 99,9 148,3
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 571,7 16,3 18,9 20,6 23,5 25,7 31,6 509,0 11,4 12,9 14,1 16,3 18,1 22,8
Totaal P Onderwijs 2022 585,1 13,1 15,9 19,5 24,4 30,4 44,7 433,5 8,5 10,3 12,4 15,2 18,7 27,7
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1.495,1 59,7 65,5 78,6 94,9 116,8 182,4 1.018,9 34,9 37,9 43,9 51,9 63,0 97,9
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 275,4 18,6 28,8 40,7 52,6 64,5 90,1 180,9 10,6 15,9 21,8 28,0 34,4 49,0
Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2022 147,0 10,2 15,2 21,9 29,0 36,3 48,8 88,8 5,4 7,5 10,3 13,4 16,8 23,1
Totaal S Overige dienstverlening 2022 128,4 8,4 13,6 18,8 23,6 28,3 41,3 92,1 5,2 8,4 11,5 14,6 17,6 25,9
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2022 3.969,5 116,2 160,2 211,1 275,1 343,3 496,6 3.969,5 116,2 160,2 211,1 275,1 343,3 496,6
Dienstverband: voltijd A-F Landbouw en nijverheid 2022 928,9 18,9 28,3 37,2 49,8 62,3 88,9 928,9 18,9 28,3 37,2 49,8 62,3 88,9
Dienstverband: voltijd A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 57,3 2,5 4,1 6,1 8,2 10,5 15,4 57,3 2,5 4,1 6,1 8,2 10,5 15,4
Dienstverband: voltijd B-F Nijverheid en energie 2022 871,6 16,4 24,2 31,2 41,6 51,8 73,5 871,6 16,4 24,2 31,2 41,6 51,8 73,5
Dienstverband: voltijd B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 601,9 12,2 19,0 24,7 33,7 42,3 59,1 601,9 12,2 19,0 24,7 33,7 42,3 59,1
Dienstverband: voltijd B Delfstoffenwinning 2022 6,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Dienstverband: voltijd C Industrie 2022 546,6 11,6 18,2 23,8 32,5 40,9 57,0 546,6 11,6 18,2 23,8 32,5 40,9 57,0
Dienstverband: voltijd D Energievoorziening 2022 21,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 21,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Dienstverband: voltijd E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 27,8 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5 27,8 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5
Dienstverband: voltijd F Bouwnijverheid 2022 269,7 4,1 5,3 6,4 7,9 9,5 14,4 269,7 4,1 5,3 6,4 7,9 9,5 14,4
Dienstverband: voltijd G-N Commerciële dienstverlening 2022 2.144,3 74,2 105,1 142,9 188,6 237,4 347,2 2.144,3 74,2 105,1 142,9 188,6 237,4 347,2
Dienstverband: voltijd G-I Handel, vervoer en horeca 2022 961,7 27,6 40,9 59,4 83,7 110,4 171,6 961,7 27,6 40,9 59,4 83,7 110,4 171,6
Dienstverband: voltijd G Handel 2022 599,2 17,7 26,4 37,8 51,6 67,3 104,6 599,2 17,7 26,4 37,8 51,6 67,3 104,6
Dienstverband: voltijd H Vervoer en opslag 2022 251,0 3,4 4,3 5,8 8,5 12,0 21,4 251,0 3,4 4,3 5,8 8,5 12,0 21,4
Dienstverband: voltijd I Horeca 2022 111,5 6,4 10,1 15,8 23,7 31,2 45,6 111,5 6,4 10,1 15,8 23,7 31,2 45,6
Dienstverband: voltijd J Informatie en communicatie 2022 219,5 6,4 7,0 7,6 8,6 9,8 13,0 219,5 6,4 7,0 7,6 8,6 9,8 13,0
Dienstverband: voltijd K Financiële dienstverlening 2022 188,4 3,9 4,1 4,5 5,0 5,6 6,8 188,4 3,9 4,1 4,5 5,0 5,6 6,8
Dienstverband: voltijd L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 36,9 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,6 36,9 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,6
Dienstverband: voltijd M-N Zakelijke dienstverlening 2022 737,8 35,3 51,8 70,0 89,6 109,6 153,2 737,8 35,3 51,8 70,0 89,6 109,6 153,2
Dienstverband: voltijd M Specialistische zakelijke diensten 2022 334,4 12,5 13,6 15,1 17,1 19,5 24,8 334,4 12,5 13,6 15,1 17,1 19,5 24,8
Dienstverband: voltijd N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 403,5 22,9 38,3 54,9 72,5 90,1 128,4 403,5 22,9 38,3 54,9 72,5 90,1 128,4
Dienstverband: voltijd O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 896,3 23,0 26,8 31,0 36,7 43,6 60,5 896,3 23,0 26,8 31,0 36,7 43,6 60,5
Dienstverband: voltijd O-Q Overheid en zorg 2022 814,8 18,5 21,0 23,4 27,2 32,1 44,9 814,8 18,5 21,0 23,4 27,2 32,1 44,9
Dienstverband: voltijd O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 355,4 7,0 7,6 8,2 9,8 11,2 14,3 355,4 7,0 7,6 8,2 9,8 11,2 14,3
Dienstverband: voltijd P Onderwijs 2022 201,6 4,9 6,0 6,9 8,3 10,4 15,3 201,6 4,9 6,0 6,9 8,3 10,4 15,3
Dienstverband: voltijd Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 257,7 6,7 7,4 8,2 9,2 10,6 15,2 257,7 6,7 7,4 8,2 9,2 10,6 15,2
Dienstverband: voltijd R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 81,5 4,5 5,9 7,6 9,5 11,5 15,6 81,5 4,5 5,9 7,6 9,5 11,5 15,6
Dienstverband: voltijd R Cultuur, sport en recreatie 2022 40,3 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 7,1 40,3 2,4 2,9 3,6 4,3 5,2 7,1
Dienstverband: voltijd S Overige dienstverlening 2022 41,2 2,1 2,9 4,1 5,2 6,2 8,4 41,2 2,1 2,9 4,1 5,2 6,2 8,4
Dienstverband: deeltijd A-U Alle economische activiteiten 2022 4.898,4 284,9 449,7 661,2 857,9 1.052,9 1.500,8 2.753,0 131,8 209,4 302,4 392,6 482,3 691,2
Dienstverband: deeltijd A-F Landbouw en nijverheid 2022 392,9 21,6 39,2 55,0 69,0 81,7 107,2 244,7 11,6 21,8 29,8 37,3 43,7 56,9
Dienstverband: deeltijd A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 53,5 3,9 6,5 10,9 14,1 17,1 23,2 23,2 1,6 2,8 4,4 5,7 6,9 9,5
Dienstverband: deeltijd B-F Nijverheid en energie 2022 339,4 17,7 32,7 44,1 54,9 64,6 84,0 221,5 10,0 19,1 25,4 31,6 36,9 47,4
Dienstverband: deeltijd B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 256,7 14,2 28,0 38,1 47,7 55,9 71,9 169,9 8,3 16,7 22,4 28,1 32,6 41,4
Dienstverband: deeltijd B Delfstoffenwinning 2022 1,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dienstverband: deeltijd C Industrie 2022 232,3 13,7 27,4 37,4 46,8 54,9 70,3 153,5 8,0 16,4 22,0 27,6 32,1 40,6
Dienstverband: deeltijd D Energievoorziening 2022 12,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 8,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Dienstverband: deeltijd E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 10,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 7,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
Dienstverband: deeltijd F Bouwnijverheid 2022 82,7 3,5 4,7 6,0 7,2 8,7 12,1 51,6 1,8 2,4 2,9 3,5 4,2 6,0
Dienstverband: deeltijd G-N Commerciële dienstverlening 2022 2.474,5 178,7 308,2 477,9 630,2 777,4 1.105,3 1.262,2 77,8 137,4 211,5 280,8 348,0 497,5
Dienstverband: deeltijd G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1.352,8 82,7 167,0 285,8 386,0 483,7 692,2 622,5 33,9 70,4 119,6 163,2 205,5 294,3
Dienstverband: deeltijd G Handel 2022 861,1 53,5 108,1 173,3 240,7 305,1 455,0 407,9 22,8 48,1 77,0 106,9 135,3 198,2
Dienstverband: deeltijd H Vervoer en opslag 2022 149,5 6,4 12,3 25,0 28,5 33,1 45,8 84,1 2,5 4,9 10,0 11,7 14,0 20,7
Dienstverband: deeltijd I Horeca 2022 342,2 22,9 46,6 87,4 116,8 145,5 191,4 130,5 8,5 17,5 32,6 44,5 56,2 75,3
Dienstverband: deeltijd J Informatie en communicatie 2022 101,9 3,8 5,5 7,6 9,8 12,2 16,9 69,7 2,0 2,7 3,6 4,7 5,9 8,4
Dienstverband: deeltijd K Financiële dienstverlening 2022 98,8 3,0 3,9 4,8 5,9 7,0 9,3 61,0 1,3 1,6 2,0 2,5 2,9 4,1
Dienstverband: deeltijd L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 33,7 1,2 1,6 2,2 2,9 3,5 4,9 20,9 0,5 0,8 1,0 1,3 1,6 2,3
Dienstverband: deeltijd M-N Zakelijke dienstverlening 2022 887,3 88,0 130,2 177,5 225,6 271,0 381,9 488,1 40,1 61,8 85,3 109,2 132,1 188,5
Dienstverband: deeltijd M Specialistische zakelijke diensten 2022 233,0 9,7 13,0 17,6 22,2 27,2 37,7 147,4 5,1 6,6 8,5 10,6 13,0 18,3
Dienstverband: deeltijd N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 654,3 78,3 117,2 159,9 203,4 243,8 344,2 340,7 35,0 55,3 76,8 98,6 119,1 170,2
Dienstverband: deeltijd O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 2.031,1 84,6 102,3 128,3 158,7 193,8 288,3 1.246,1 42,3 50,2 61,2 74,6 90,6 136,9
Dienstverband: deeltijd O-Q Overheid en zorg 2022 1.837,2 70,5 79,3 95,3 115,6 140,7 213,8 1.146,7 36,3 40,1 47,0 56,1 67,7 103,5
Dienstverband: deeltijd O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 216,3 9,3 11,3 12,4 13,7 14,4 17,2 153,6 4,4 5,3 5,9 6,5 6,9 8,4
Dienstverband: deeltijd P Onderwijs 2022 383,5 8,2 9,9 12,5 16,1 20,0 29,3 231,9 3,6 4,3 5,4 6,9 8,4 12,4
Dienstverband: deeltijd Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1.237,4 53,0 58,1 70,4 85,8 106,2 167,2 761,2 28,2 30,5 35,7 42,7 52,4 82,7
Dienstverband: deeltijd R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 193,8 14,1 23,0 33,0 43,1 53,1 74,5 99,4 6,1 10,0 14,1 18,5 22,9 33,4
Dienstverband: deeltijd R Cultuur, sport en recreatie 2022 106,7 7,7 12,3 18,3 24,6 31,0 41,6 48,5 3,0 4,6 6,7 9,1 11,6 15,9
Dienstverband: deeltijd S Overige dienstverlening 2022 87,1 6,3 10,7 14,7 18,4 22,0 32,9 50,9 3,1 5,5 7,4 9,4 11,3 17,5
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 1.213,2 103,9 163,8 249,2 322,4 394,8 556,3 211,1 17,5 28,0 43,0 55,9 68,6 97,1
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week A-F Landbouw en nijverheid 2022 76,4 5,9 9,8 15,0 19,1 23,2 30,9 12,8 1,0 1,8 2,7 3,4 4,0 5,3
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 23,2 1,8 3,0 5,3 6,8 8,3 11,0 3,6 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,7
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week B-F Nijverheid en energie 2022 53,2 4,1 6,8 9,8 12,3 14,9 19,9 9,2 0,7 1,3 1,8 2,3 2,7 3,6
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 37,7 3,0 5,3 7,8 9,8 11,8 15,7 6,6 0,6 1,0 1,5 1,9 2,2 2,9
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week B Delfstoffenwinning 2022 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week C Industrie 2022 34,0 2,9 5,1 7,6 9,6 11,5 15,2 6,1 0,6 1,0 1,5 1,8 2,2 2,9
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week D Energievoorziening 2022 2,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week F Bouwnijverheid 2022 15,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,1 4,1 2,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week G-N Commerciële dienstverlening 2022 805,5 75,6 124,2 193,5 251,1 306,8 431,7 138,1 12,2 20,7 32,9 43,0 52,7 74,5
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week G-I Handel, vervoer en horeca 2022 527,0 36,8 70,7 122,3 162,9 203,2 293,9 92,7 6,4 12,5 21,9 29,1 36,2 51,8
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week G Handel 2022 319,9 22,2 41,7 67,4 93,7 119,9 187,0 57,6 4,0 7,6 12,3 17,1 21,8 33,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur of soort baan) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 10 november 2023:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
Het totaal aantal banen.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
De totale arbeidsvolume.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.