Milieurekeningen; watergebruik 2003 - 2011

Milieurekeningen; watergebruik 2003 - 2011

Watergebruikers Perioden Gebruik van leidingwater (mln m3) Gebruik van grondwater Totaal gebruik van grondwater (mln m3) Gebruik van grondwater Gebruik van grondwater voor koeling (mln m3) Gebruik van grondwater Overige gebruik van grond water (mln m3) Gebruik van oppervlakte water (mln m3)
Totaal watergebruikers 2011* 1.080,3 991,9 63,7 928,2 15.300,2
Particuliere huishoudens 2011* 783,0 . . . .
A-U Alle economische activiteiten 2011* 297,3 . . . .
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011* 42,7 88,5 0,0 88,5 30,9
B Delfstoffenwinning 2011* 2,3 0,1 0,0 0,0 0,8
C Industrie 2011* 142,6 141,2 63,5 77,8 3.391,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2011* 38,2 66,6 24,2 42,4 165,9
20 Chemische industrie 2011* 37,4 12,1 3,9 8,2 2.109,8
D Energievoorziening 2011* 12,0 5,3 0,0 5,3 10.928,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011* 2,7 756,7 0,1 756,6 949,3
36 Waterleidingbedrijven 2011* 0,2 755,8 - 755,8 473,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens van de waterrekeningen, dit is een onderdeel van milieurekeningen die het CBS jaarlijks samenstelt. In deze waterrekeningen is opgenomen het (fysieke) gebruik van water door de Nederlandse activiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater, gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater. Het gebruik wordt toegerekend aan de bedrijfstakken en aan huishoudens. Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang van het gebruik wordt weergegeven.
Voor het samenstellen van de cijfers worden gegevens uit diverse bronnen gebruikt en met elkaar afgestemd.
Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen.
Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status. De cijfers van de andere jaren zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 november 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Milieurekeningen; watergebruik. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van leidingwater
Gebruik van water met drinkwaterkwaliteit geproduceerd door de waterleidingsbedrijven.
Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt getransporteerd.
Gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik van grondwater voor koeling
Gebruik van grondwater voor koelingsdoeleinden.
Overige gebruik van grond water
Gebruik van grondwater voor andere dan koelingsdoeleinden.
Gebruik van oppervlakte water
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).