In- en uitvoer; nijverheid en handel naar SITC (1 digit), 2009-2010

In- en uitvoer; nijverheid en handel naar SITC (1 digit), 2009-2010

SITC Perioden Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%)
Totaal goederen 2009 274.025 26 37 18 309.369 34 32 23
Totaal goederen 2010 331.914 26 38 17 371.549 33 31 25
0 Voeding en levende dieren 2009 25.722 26 49 10 40.158 42 40 9
0 Voeding en levende dieren 2010 28.324 26 51 9 45.215 40 39 11
1 Dranken en tabak 2009 3.160 18 57 19 5.883 19 15 46
1 Dranken en tabak 2010 3.326 18 56 17 6.152 19 15 47
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2009 9.831 32 42 12 15.436 12 62 14
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2010 13.344 33 41 14 19.078 11 60 18
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2009 42.970 56 10 22 x 51 14 16
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2010 60.048 48 17 23 50.963 43 17 23
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2009 2.243 55 15 7 3.005 57 18 17
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2010 2.686 59 12 8 3.017 58 17 22
5 Chemische producten 2009 43.960 26 41 19 59.258 39 30 26
5 Chemische producten 2010 51.036 24 46 14 70.645 39 33 24
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2009 28.289 29 41 16 26.735 51 24 17
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2010 33.618 29 39 18 33.193 49 21 22
7 Machines en vervoermaterieel 2009 82.969 15 37 20 88.256 25 30 31
7 Machines en vervoermaterieel 2010 100.148 15 37 19 106.479 27 29 34
8 Diverse gefabriceerde goederen 2009 33.593 11 55 19 30.461 18 44 23
8 Diverse gefabriceerde goederen 2010 37.823 14 55 17 34.644 17 44 25
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2009 1.288 3 x 4 x 7 70 13
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2010 1.561 16 x 3 2.163 6 73 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van goederen is verdeeld naar de twee sectoren nijverheid/energie en handel, en naar goederen.

De cijfers tonen aan hoe de twee sectoren vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse goederenhandel met het buitenland. De handel van de sectoren wordt verder uitgesplitst naar tien secties van de goederenindeling SITC.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Totale invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale invoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.
Uitvoerwaarde
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale uitvoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.