In- en uitvoer; nijverheid en handel naar SITC (1 digit), 2009-2010


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van goederen is verdeeld naar de twee sectoren nijverheid/energie en handel, en naar goederen.

De cijfers tonen aan hoe de twee sectoren vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse goederenhandel met het buitenland. De handel van de sectoren wordt verder uitgesplitst naar tien secties van de goederenindeling SITC.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

In- en uitvoer; nijverheid en handel naar SITC (1 digit), 2009-2010

SITC Perioden InvoerwaardeTotale invoerwaarde (mln euro) InvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelB-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) InvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelG Handel (%) InvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelSBI-code onbekend (%) UitvoerwaardeTotale uitvoerwaarde (mln euro) UitvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelB-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) UitvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelG Handel (%) UitvoerwaardeProcentueel aandeel nijverheid en handelSBI-code onbekend (%)
Totaal goederen 2009 274.025 26 37 18 309.369 34 32 23
Totaal goederen 2010 331.914 26 38 17 371.549 33 31 25
0 Voeding en levende dieren 2009 25.722 26 49 10 40.158 42 40 9
0 Voeding en levende dieren 2010 28.324 26 51 9 45.215 40 39 11
1 Dranken en tabak 2009 3.160 18 57 19 5.883 19 15 46
1 Dranken en tabak 2010 3.326 18 56 17 6.152 19 15 47
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2009 9.831 32 42 12 15.436 12 62 14
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... 2010 13.344 33 41 14 19.078 11 60 18
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2009 42.970 56 10 22 x 51 14 16
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel... 2010 60.048 48 17 23 50.963 43 17 23
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2009 2.243 55 15 7 3.005 57 18 17
4 Dierlijke en plantaardige oliën en... 2010 2.686 59 12 8 3.017 58 17 22
5 Chemische producten 2009 43.960 26 41 19 59.258 39 30 26
5 Chemische producten 2010 51.036 24 46 14 70.645 39 33 24
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2009 28.289 29 41 16 26.735 51 24 17
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang... 2010 33.618 29 39 18 33.193 49 21 22
7 Machines en vervoermaterieel 2009 82.969 15 37 20 88.256 25 30 31
7 Machines en vervoermaterieel 2010 100.148 15 37 19 106.479 27 29 34
8 Diverse gefabriceerde goederen 2009 33.593 11 55 19 30.461 18 44 23
8 Diverse gefabriceerde goederen 2010 37.823 14 55 17 34.644 17 44 25
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2009 1.288 3 x 4 x 7 70 13
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen 2010 1.561 16 x 3 2.163 6 73 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens