In- en uitvoer; nijverheid en handel naar landen(groepen), 2009-2010

In- en uitvoer; nijverheid en handel naar landen(groepen), 2009-2010

Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Invoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel B-E Nijverheid (geen bouw) en energie (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel G Handel (%) Uitvoerwaarde Procentueel aandeel nijverheid en handel SBI-code onbekend (%)
Totaal Wereld 2010 331.914 26 38 17 371.549 33 31 25
Europese Unie 2010 176.670 27 48 17 275.666 33 34 24
Niet Europese Unie 2010 155.243 24 28 18 95.883 35 23 27
Algerije 2010 2.344 x 9 71 433 33 36 26
Argentinië 2010 1.527 9 55 11 702 15 27 18
Australië 2010 545 28 22 24 1.412 36 24 28
België 2010 31.864 32 44 17 41.265 35 32 26
Brazilië 2010 4.397 34 34 11 1.797 41 20 20
Bulgarije 2010 195 x 50 11 481 27 42 24
Canada 2010 1.669 38 18 18 1.415 33 26 22
Centr., Oost- en overig zuidelijk Afrika 2010 2.540 34 29 7 1.527 24 28 26
China 2010 31.001 7 35 22 5.391 41 25 24
Cyprus 2010 110 x x 11 390 28 39 19
Denemarken 2010 2.725 29 51 12 4.716 31 35 24
Duitsland 2010 58.914 27 54 10 90.269 33 37 21
Estland 2010 245 14 72 6 325 28 40 22
Finland 2010 3.177 17 21 57 3.913 23 43 25
Frankrijk 2010 14.438 27 44 21 32.489 37 30 24
Griekenland 2010 394 21 58 15 2.518 35 34 25
Hongarije 2010 2.154 22 52 9 2.321 25 41 26
Hongkong 2010 2.076 8 23 6 1.334 32 25 27
Ierland 2010 3.994 14 55 22 2.782 31 30 31
India 2010 3.301 16 31 10 1.717 35 24 31
Indonesië 2010 1.885 23 32 14 465 47 18 30
Iran 2010 1.041 x 3 4 586 35 19 37
Israël 2010 1.578 26 50 10 1.220 32 25 36
Italië 2010 7.163 24 54 14 18.596 33 35 24
Japan 2010 9.275 15 25 11 3.190 45 17 28
Koeweit 2010 1.755 x 0 0 334 40 25 22
Letland 2010 172 15 71 4 296 20 50 20
Litouwen 2010 831 x 38 41 566 23 44 24
Luxemburg 2010 648 36 49 9 1.377 19 41 34
Maleisië 2010 5.564 13 13 36 715 39 24 30
Malta 2010 87 4 x 4 247 42 38 11
Niet nader bepaalde landen binnen EU 2010 262 10 72 6 411 32 42 12
Niet nader bepaalde landen buiten EU 2010 264 x 16 43 2.906 23 28 39
Nigeria 2010 2.085 38 22 33 3.358 8 15 26
Noorwegen 2010 8.430 57 13 14 3.001 30 21 38
Oostenrijk 2010 1.765 28 51 14 4.885 29 34 29
Polen 2010 4.624 23 46 24 7.378 28 32 32
Portugal 2010 1.440 26 41 25 2.893 30 29 25
Roemenië 2010 942 29 35 8 1.494 26 43 21
Rusland 2010 14.023 49 18 19 5.641 24 28 41
Saoedi-Arabië 2010 2.376 x 2 7 1.671 40 26 24
Singapore 2010 2.676 11 22 6 2.910 40 9 15
Slovenië 2010 288 31 53 8 612 34 37 22
Slowakije 2010 1.246 13 71 6 1.220 23 33 27
Spanje 2010 7.037 18 60 17 12.604 25 37 29
Taiwan 2010 2.408 16 46 11 2.460 80 7 8
Thailand 2010 2.815 13 25 8 806 60 13 24
Tsjechië 2010 4.544 x 31 33 5.317 17 31 45
Turkije 2010 1.614 19 63 7 4.487 25 24 39
Verenigde Staten 2010 25.055 19 32 15 16.875 41 25 17
Verenigd Koninkrijk 2010 22.130 31 39 22 29.651 34 33 25
Zuid-Afrika 2010 1.260 7 42 22 1.713 25 20 38
Zuid-Korea 2010 1.892 9 39 10 3.223 68 13 16
Zweden 2010 5.282 22 30 34 6.650 32 36 24
Zwitserland 2010 2.094 35 51 5 5.381 32 24 27
Overig Nabije- en Midden-Oosten 2010 396 x 10 0 719 36 28 22
Overige Arabische Golfstaten 2010 1.871 63 7 5 3.103 32 21 38
Overig Midden- en Zuid-Amerika 2010 7.193 13 25 36 5.082 26 22 27
Overig Noord-Afrika 2010 1.650 20 44 9 2.431 28 28 29
Overig West-Afrika 2010 1.216 47 10 18 1.876 20 31 21
Overig Oost-Europa 2010 1.468 32 45 13 2.016 23 30 41
Overig West-Europa 2010 941 18 14 31 2.298 29 22 29
Overig Noord-Amerika 2010 2 x x 0 18 9 2 88
Overig Azië 2010 2.628 16 47 17 1.443 43 24 26
Overig Oceanië 2010 386 20 36 16 228 43 21 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoe de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van goederen is verdeeld naar de twee sectoren nijverheid/energie en handel, en naar landen(groepen).

De cijfers tonen aan hoe de twee sectoren vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse goederenhandel met het buitenland. De handel van de sectoren wordt verder uitgesplitst naar landen(groepen) van herkomst en bestemming.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Totale invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale invoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven
waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.
Uitvoerwaarde
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Procentueel aandeel nijverheid en handel
Aandeel van nijverheid/energie en handel (SBI 2008) als percentage van de totale uitvoerwaarde. Daarnaast zijn er bedrijven waarvan niet bekend is tot welke branche ze behoren ("SBI onbekend"). De drie groepen tellen niet op tot 100 procent, omdat er ook nog een restgroep is van bedrijven waarvan bekend is dat ze behoren tot "overige branches" (SBI-secties A, F, H t/m U).
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie:
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Handel
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening. Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen. Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen. Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
SBI-code onbekend
Eenheden waarvan de SBI-code niet bekend is worden in deze categorie ingedeeld.