Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel


Deze tabel bevat informatie over de financiën en het personeel van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, medisch laboratoriumonderzoek, onderzoek en controle van bloedstollingsprocessen in trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.

Wijzigingen per 1 november 2019:
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 worden in het vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel

Perioden Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTrombosedienst (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetMedisch laboratorium (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige activiteiten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenTotaal overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenNiet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo bijz. waardevermeerdering/vermind. (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningIncidenteel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (aantal) PersoneelWerkzame personenWerknemers (aantal) PersoneelWerkzame personenOverige werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenTotaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren overige werkzame personen (aantal)
2008 761 723 46 343 334 39 13 26 700 304 252 19 33 33 363 36 20 16 327 61 . -3 0 1 0 1 59 9.860 9.280 580 6.560 6.270 290
2009 789 749 47 355 347 40 13 27 730 326 269 21 36 34 370 38 21 16 332 60 . -3 3 1 2 0 59 10.220 9.580 650 6.900 6.550 350
2010 852 819 48 349 422 33 11 22 799 349 285 23 41 40 411 57 26 31 354 53 0 -4 3 0 3 1 52 10.480 9.810 660 6.990 6.660 330
2011 867 845 52 388 405 22 7 15 830 372 306 25 41 40 418 45 27 18 373 38 0 -1 4 1 3 0 39 11.150 10.420 730 7.600 7.180 410
2012 988 936 57 481 397 52 8 44 935 414 337 30 47 46 475 51 29 22 424 53 0 -1 3 0 3 0 54 11.760 10.970 790 8.190 7.720 460
2013 982 939 61 482 397 43 3 40 940 417 339 29 48 47 476 63 35 28 413 42 0 -2 2 0 2 0 43 11.730 10.760 970 8.070 7.570 500
2014 1.037 991 66 495 430 46 2 43 1.031 444 359 32 53 49 538 68 42 27 469 6 0 -2 0 1 -1 0 3 12.020 10.870 1.150 8.350 7.810 540
2015 1.130 1.105 80 543 481 25 3 22 1.094 474 385 32 57 53 567 64 39 25 503 36 0 -1 2 3 -1 0 34 12.840 11.940 900 8.650 8.230 420
2016 1.145 1.109 73 569 467 37 4 33 1.091 487 396 30 61 49 555 68 42 26 487 54 . . 1 2 -1 . 43 12.570 11.560 1.020 8.590 8.160 430
2017 1.144 1.113 76 583 454 31 3 27 1.107 502 409 33 61 47 558 66 41 25 491 37 0 -1 0 3 -3 0 33 12.790 11.860 930 8.710 8.320 380
2018* 1.223 1.205 69 630 505 18 3 15 1.137 525 426 34 65 49 563 75 47 28 489 85 2 3 0 5 -4 0 85 12.830 12.020 810 8.920 8.500 410
Bron: CBS.
Verklaring van tekens