Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015


In deze tabel gaat het om de werkelijke lozingen van milieuverontreinigende stoffen bij circa 600 bedrijven en een bijschatting voor de rest van de bedrijven. In de tabel worden voor een selectie van stoffen de emissies weergegeven naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar het oppervlaktewater en emissies op het riool.
Het CBS stelt jaarlijks, samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA), voor een groot aantal stoffen de industriële emissies naar water vast. Het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie omvat een inventarisatie van de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar lucht, water, en bodem en de vrijgekomen afvalstoffen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2008 tot en met 2013 zijn definitief, de cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Voor de actuele tijdreeks van emissies naar water vanuit de industrie wordt verwezen naar de website van de Emissieregistratie, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Type lozing Branche/bedrijfstak Perioden Vermestende stoffenFosforverbindingen als P (1 000 kg) Vermestende stoffenStikstofverbindingen als N (1 000 kg) Zware metalenAntimoonverbindingen als Sb (kg) Zware metalenArseenverbindingen als As (kg) Zware metalenCadmiumverbindingen als Cd (kg) Zware metalenChroomverbindingen als Cr (kg) Zware metalenKobaltverbindingen als Co (kg) Zware metalenKoperverbindingen als Cu (kg) Zware metalenKwikverbindingen als Hg (kg) Zware metalenLoodverbindingen als Pb (kg) Zware metalenNikkelverbindingen als Ni (kg) Zware metalenZinkverbindingen als Zn (kg) Organische microverontreinigingenBenzeen (kg) Organische microverontreinigingenEthylbenzeen (kg) Organische microverontreinigingenIsopropylbenzeen (kg) Organische microverontreinigingenSom PAK (6 van Borneff) (kg) Organische microverontreinigingenTolueen (kg) Organische microverontreinigingenXyleen (kg) Organische microverontreinigingenDichloorethaan, 1,2- (kg) Organische microverontreinigingenHexachloorbutadieen (kg) Organische microverontreinigingenTetrachlooretheen (per) (kg) Organische microverontreinigingenTetrachloormethaan (tetra) (kg) Organische microverontreinigingenDrins (Aldrin, Dieldrin enz.) (kg) Organische microverontreinigingenHexachloorbenzenen (kg) Zuurstofbindende stoffenCZV (1 000 kg) Zuurstofbindende stoffenTOC (1 000 kg) Overige stoffenChloriden, anorganisch als Cl (1 000 kg) Overige stoffenFluoriden (1 000 kg) Overige stoffenCyaniden, anorganisch als CN (kg)
Totale lozing C Industrie 2008 1.640 10.102 193,7 1.086,9 352,6 4.877 405 14.173 27,1 2.622 7.765 31.844 4.859 2.291 108,1 63,2 15.744 1.365 1.217 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 98.756 13.239 956.402 1.565 18.716
Totale lozing C Industrie 2009 1.427 7.565 25,3 599,5 188,5 2.617 374 16.330 20,4 2.511 4.292 21.205 4.685 5.950 0,1 15,8 958 525 947 0,1 1,4 60,7 0,0 0,0 26.145 33.201 770.097 388 24.117
Totale lozing C Industrie 2010 1.279 8.601 18,2 567,0 46,6 2.277 184 11.766 15,4 1.169 4.504 21.525 4.511 1.432 4,9 82,1 6.200 558 288 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 23.806 27.220 723.385 483 25.941
Totale lozing C Industrie 2011 1.291 8.711 15,2 611,4 52,8 1.754 474 12.635 13,6 1.091 4.673 22.407 4.778 760 1,6 13,9 9.419 348 493 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 26.857 22.189 548.884 752 21.660
Totale lozing C Industrie 2012 1.262 8.163 12,4 470,5 25,6 1.929 478 12.111 23,6 1.461 3.888 22.960 1.680 742 1,8 26,6 1.885 803 860 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 30.799 25.071 551.491 542 21.390
Totale lozing C Industrie 2013 1.108 8.082 14,4 419,1 23,2 1.936 485 11.311 21,8 1.148 3.820 22.585 2.029 731 1,1 17,2 3.195 1.534 963 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 31.390 26.668 508.991 398 18.168
Totale lozing C Industrie 2014* 1.142 8.083 23,3 422,3 21,8 1.633 312 11.667 8,9 704 3.066 16.208 1.855 749 1,2 12,8 2.466 1.078 378 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.790 22.117 533.711 245 9.803
Totale lozing C Industrie 2015* 1.238 8.359 17,8 414,9 45,2 2.272 340 11.651 10,0 519 3.496 15.146 1.840 999 1,3 29,8 2.765 111 357 0,7 0,0 0,7 0,2 0,1 33.184 23.553 512.163 290 12.426
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2008 262 3.298 63,1 896,7 312,9 2.405 398 9.229 19,9 2.263 3.328 15.268 513 37 1,0 40,7 10.589 122 626 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 13.025 188 730.934 1.521 18.206
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2009 208 2.143 11,9 464,7 130,5 1.568 338 9.273 12,2 2.023 2.442 12.326 372 114 0,0 13,8 339 188 196 0,1 1,2 60,6 0,0 0,0 0 3.423 469.882 258 23.972
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2010 229 2.171 13,6 371,0 27,6 785 184 8.623 12,3 721 2.965 9.413 109 20 0,0 80,1 64 116 288 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0 3.741 451.552 478 25.918
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2011 233 2.280 13,7 408,5 37,1 542 473 8.646 9,6 786 2.989 12.547 26 2 0,0 10,2 11 5 493 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0 3.568 462.007 739 21.643
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2012 241 2.247 11,6 343,5 18,2 751 477 8.829 19,0 1.208 1.882 11.871 91 101 0,0 24,2 47 246 860 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0 3.488 464.665 536 21.384
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2013 219 2.238 13,6 305,0 14,2 629 485 8.428 20,0 883 2.039 10.602 84 307 0,0 14,7 194 1.412 954 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0 3.192 455.004 392 18.144
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2014* 185 2.056 22,8 308,0 14,5 653 312 8.201 6,7 514 1.395 7.459 57 150 0,0 10,6 69 1.009 378 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2.784 473.983 232 9.788
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2015* 207 2.222 17,2 273,7 19,8 902 338 8.187 7,6 301 1.459 6.144 66 19 0,0 27,8 12 56 340 0,7 0,0 0,7 0,2 0,1 0 2.910 454.334 274 12.417
Lozing op riool C Industrie 2008 1.378 6.803 130,6 190,2 39,7 2.472 7 4.944 7,2 359 4.438 16.576 4.347 2.254 107,1 22,5 5.155 1.243 591 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85.730 13.052 225.468 44 510
Lozing op riool C Industrie 2009 1.218 5.422 13,4 134,8 58,0 1.049 36 7.057 8,2 488 1.850 8.879 4.313 5.836 0,1 2,0 619 338 751 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 26.145 29.778 300.215 130 145
Lozing op riool C Industrie 2010 1.050 6.430 4,6 195,9 19,0 1.492 0 3.144 3,1 447 1.540 12.113 4.402 1.412 4,9 2,0 6.136 442 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.806 23.479 271.833 4 23
Lozing op riool C Industrie 2011 1.058 6.431 1,5 202,9 15,6 1.212 0 3.989 4,0 305 1.684 9.859 4.752 759 1,6 3,7 9.407 343 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.857 18.621 86.877 13 16
Lozing op riool C Industrie 2012 1.021 5.916 0,8 127,0 7,3 1.178 0 3.282 4,6 253 2.007 11.090 1.589 640 1,8 2,4 1.837 557 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.799 21.583 86.826 6 6
Lozing op riool C Industrie 2013 889 5.844 0,8 114,1 9,0 1.307 0 2.883 1,8 265 1.782 11.984 1.945 424 1,1 2,5 3.001 122 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.390 23.476 53.986 6 24
Lozing op riool C Industrie 2014* 957 6.027 0,5 114,3 7,2 980 0 3.466 2,3 190 1.671 8.749 1.798 598 1,2 2,3 2.397 68 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.790 19.332 59.728 13 15
Lozing op riool C Industrie 2015* 1.031 6.137 0,6 141,2 25,3 1.371 2 3.463 2,4 218 2.037 9.001 1.774 980 1,3 2,0 2.753 55 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.184 20.643 57.830 16 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens