Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Emissies naar water;type lozing,bedrijfstak industrie (SBI 2008), 2008-2015

Type lozing Branche/bedrijfstak Perioden Vermestende stoffen Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Vermestende stoffen Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Zware metalen Antimoonverbindingen als Sb (kg) Zware metalen Arseenverbindingen als As (kg) Zware metalen Cadmiumverbindingen als Cd (kg) Zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Zware metalen Kobaltverbindingen als Co (kg) Zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Zware metalen Kwikverbindingen als Hg (kg) Zware metalen Loodverbindingen als Pb (kg) Zware metalen Nikkelverbindingen als Ni (kg) Zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Organische microverontreinigingen Benzeen (kg) Organische microverontreinigingen Ethylbenzeen (kg) Organische microverontreinigingen Isopropylbenzeen (kg) Organische microverontreinigingen Som PAK (6 van Borneff) (kg) Organische microverontreinigingen Tolueen (kg) Organische microverontreinigingen Xyleen (kg) Organische microverontreinigingen Dichloorethaan, 1,2- (kg) Organische microverontreinigingen Hexachloorbutadieen (kg) Organische microverontreinigingen Tetrachlooretheen (per) (kg) Organische microverontreinigingen Tetrachloormethaan (tetra) (kg) Organische microverontreinigingen Drins (Aldrin, Dieldrin enz.) (kg) Organische microverontreinigingen Hexachloorbenzenen (kg) Zuurstofbindende stoffen CZV (1 000 kg) Zuurstofbindende stoffen TOC (1 000 kg) Overige stoffen Chloriden, anorganisch als Cl (1 000 kg) Overige stoffen Fluoriden (1 000 kg) Overige stoffen Cyaniden, anorganisch als CN (kg)
Totale lozing C Industrie 2008 1.640 10.102 193,7 1.086,9 352,6 4.877 405 14.173 27,1 2.622 7.765 31.844 4.859 2.291 108,1 63,2 15.744 1.365 1.217 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 98.756 13.239 956.402 1.565 18.716
Totale lozing C Industrie 2009 1.427 7.565 25,3 599,5 188,5 2.617 374 16.330 20,4 2.511 4.292 21.205 4.685 5.950 0,1 15,8 958 525 947 0,1 1,4 60,7 0,0 0,0 26.145 33.201 770.097 388 24.117
Totale lozing C Industrie 2010 1.279 8.601 18,2 567,0 46,6 2.277 184 11.766 15,4 1.169 4.504 21.525 4.511 1.432 4,9 82,1 6.200 558 288 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 23.806 27.220 723.385 483 25.941
Totale lozing C Industrie 2011 1.291 8.711 15,2 611,4 52,8 1.754 474 12.635 13,6 1.091 4.673 22.407 4.778 760 1,6 13,9 9.419 348 493 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 26.857 22.189 548.884 752 21.660
Totale lozing C Industrie 2012 1.262 8.163 12,4 470,5 25,6 1.929 478 12.111 23,6 1.461 3.888 22.960 1.680 742 1,8 26,6 1.885 803 860 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 30.799 25.071 551.491 542 21.390
Totale lozing C Industrie 2013 1.108 8.082 14,4 419,1 23,2 1.936 485 11.311 21,8 1.148 3.820 22.585 2.029 731 1,1 17,2 3.195 1.534 963 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 31.390 26.668 508.991 398 18.168
Totale lozing C Industrie 2014* 1.142 8.083 23,3 422,3 21,8 1.633 312 11.667 8,9 704 3.066 16.208 1.855 749 1,2 12,8 2.466 1.078 378 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.790 22.117 533.711 245 9.803
Totale lozing C Industrie 2015* 1.238 8.359 17,8 414,9 45,2 2.272 340 11.651 10,0 519 3.496 15.146 1.840 999 1,3 29,8 2.765 111 357 0,7 0,0 0,7 0,2 0,1 33.184 23.553 512.163 290 12.426
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2008 262 3.298 63,1 896,7 312,9 2.405 398 9.229 19,9 2.263 3.328 15.268 513 37 1,0 40,7 10.589 122 626 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0 13.025 188 730.934 1.521 18.206
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2009 208 2.143 11,9 464,7 130,5 1.568 338 9.273 12,2 2.023 2.442 12.326 372 114 0,0 13,8 339 188 196 0,1 1,2 60,6 0,0 0,0 0 3.423 469.882 258 23.972
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2010 229 2.171 13,6 371,0 27,6 785 184 8.623 12,3 721 2.965 9.413 109 20 0,0 80,1 64 116 288 0,2 3,2 0,1 0,0 0,0 0 3.741 451.552 478 25.918
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2011 233 2.280 13,7 408,5 37,1 542 473 8.646 9,6 786 2.989 12.547 26 2 0,0 10,2 11 5 493 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0 3.568 462.007 739 21.643
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2012 241 2.247 11,6 343,5 18,2 751 477 8.829 19,0 1.208 1.882 11.871 91 101 0,0 24,2 47 246 860 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0 3.488 464.665 536 21.384
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2013 219 2.238 13,6 305,0 14,2 629 485 8.428 20,0 883 2.039 10.602 84 307 0,0 14,7 194 1.412 954 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0 3.192 455.004 392 18.144
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2014* 185 2.056 22,8 308,0 14,5 653 312 8.201 6,7 514 1.395 7.459 57 150 0,0 10,6 69 1.009 378 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2.784 473.983 232 9.788
Lozing op oppervlaktewater C Industrie 2015* 207 2.222 17,2 273,7 19,8 902 338 8.187 7,6 301 1.459 6.144 66 19 0,0 27,8 12 56 340 0,7 0,0 0,7 0,2 0,1 0 2.910 454.334 274 12.417
Lozing op riool C Industrie 2008 1.378 6.803 130,6 190,2 39,7 2.472 7 4.944 7,2 359 4.438 16.576 4.347 2.254 107,1 22,5 5.155 1.243 591 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85.730 13.052 225.468 44 510
Lozing op riool C Industrie 2009 1.218 5.422 13,4 134,8 58,0 1.049 36 7.057 8,2 488 1.850 8.879 4.313 5.836 0,1 2,0 619 338 751 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 26.145 29.778 300.215 130 145
Lozing op riool C Industrie 2010 1.050 6.430 4,6 195,9 19,0 1.492 0 3.144 3,1 447 1.540 12.113 4.402 1.412 4,9 2,0 6.136 442 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.806 23.479 271.833 4 23
Lozing op riool C Industrie 2011 1.058 6.431 1,5 202,9 15,6 1.212 0 3.989 4,0 305 1.684 9.859 4.752 759 1,6 3,7 9.407 343 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.857 18.621 86.877 13 16
Lozing op riool C Industrie 2012 1.021 5.916 0,8 127,0 7,3 1.178 0 3.282 4,6 253 2.007 11.090 1.589 640 1,8 2,4 1.837 557 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.799 21.583 86.826 6 6
Lozing op riool C Industrie 2013 889 5.844 0,8 114,1 9,0 1.307 0 2.883 1,8 265 1.782 11.984 1.945 424 1,1 2,5 3.001 122 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.390 23.476 53.986 6 24
Lozing op riool C Industrie 2014* 957 6.027 0,5 114,3 7,2 980 0 3.466 2,3 190 1.671 8.749 1.798 598 1,2 2,3 2.397 68 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.790 19.332 59.728 13 15
Lozing op riool C Industrie 2015* 1.031 6.137 0,6 141,2 25,3 1.371 2 3.463 2,4 218 2.037 9.001 1.774 980 1,3 2,0 2.753 55 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.184 20.643 57.830 16 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel gaat het om de werkelijke lozingen van milieuverontreinigende stoffen bij circa 600 bedrijven en een bijschatting voor de rest van de bedrijven. In de tabel worden voor een selectie van stoffen de emissies weergegeven naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies naar het oppervlaktewater en emissies op het riool.
Het CBS stelt jaarlijks, samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat (voorheen RIZA), voor een groot aantal stoffen de industriële emissies naar water vast. Het onderzoek vindt plaats binnen het samenwerkingsverband van de Emissieregistratie. De Emissieregistratie omvat een inventarisatie van de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar lucht, water, en bodem en de vrijgekomen afvalstoffen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2008 tot en met 2013 zijn definitief, de cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Voor de actuele tijdreeks van emissies naar water vanuit de industrie wordt verwezen naar de website van de Emissieregistratie, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vermestende stoffen
Fosfor en stikstof zijn vermestende stoffen. Deze voedingsstoffen zijn onontbeerlijk voor de groei van planten en dieren maar leiden bij te hoge concentraties tot een verrijking van het milieu waardoor er veranderingen optreden in de samenstelling van levensgemeenschappen; veelal gekenmerkt door de overheersing van één of enkele planten- en diersoorten. Dit effect noemen we vermesting. In oppervlaktewater leidt vermesting tot een verhoogde algengroei en uiteindelijk tot een overheersing van blauwwieren.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P). Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof. Fosforverbindingen zijn voedingsstoffen en van levensbelang voor alle organismen omdat het een bouwstof is voor verschillende eiwitten en voor het skelet.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium). Stikstofverbindingen zijn essentiële bouwstoffen voor alles wat leeft: zonder stikstof kunnen organismen geen eiwitten maken. Stikstof wordt opgenomen in de vorm van nitraat- of ammonium-zouten. Bij een overmaat in het milieu worden deze stoffen niet meer allemaal opgenomen en is er sprake van vermesting of eutrofiëring.
Zware metalen
Zware metalen maken deel uit van een groep metalen met hoog atoommassa, en met name worden hiervan de leden met een grote giftigheid bedoeld. Zware metalen komen van nature in het milieu voor en zijn in veel gevallen zelfs nodig voor bepaalde natuurlijke processen. In hogere concentraties zijn ze echter meestal giftig. De hier vermelde cijfers zijn inclusief arseen.
Antimoonverbindingen als Sb
De som van antimoonverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid antimoon die in die verbindingen aanwezig is.
Arseenverbindingen als As
De som van arseenverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid arseen die in die verbindingen aanwezig is.
Cadmiumverbindingen als Cd
De som van cadmiumverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid cadmium die in die verbindingen aanwezig is.
Chroomverbindingen als Cr
De som van chroomverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid chroom die in die verbindingen aanwezig is.
Kobaltverbindingen als Co
De som van kobaltverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid kobalt die in die verbindingen aanwezig is.
Koperverbindingen als Cu
De som van koperverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid koper die in die verbindingen aanwezig is.
Kwikverbindingen als Hg
De som van kwikverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid kwik die in die verbindingen aanwezig is.
Loodverbindingen als Pb
De som van loodverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid lood die in die verbindingen aanwezig is.
Nikkelverbindingen als Ni
De som van nikkelverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid nikkel die in die verbindingen aanwezig is.
Zinkverbindingen als Zn
De som van zinkverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid zink die in die verbindingen aanwezig is.
Organische microverontreinigingen
Organische microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een brede groep stoffen die met elkaar gemeen hebben dat ze van nature niet in het milieu voorkomen en bijvoorbeeld met het afvalwater via de waterafvoer uit verstedelijkte gebieden in de wateren terechtkomen. Bij deze stoffen gaat het bijv. om resten van gewas- en materiaalbeschermingsproducten, om consumptieproducten (cosmetica, schoonmaakmiddelen) en om resten van geneesmiddelen. Deze stoffen zijn uiterst ongewenst in oppervlaktewateren vanwege hun schadelijkheid voor levende organismen.
Benzeen
Benzeen wordt in de chemie gebruikt als oplosmiddel. Blootstelling aan hoge doses benzeen leidt tot chromosomale afwijkingen en schade aan de beenmergcellen.
Ethylbenzeen
Ethylbenzeen is een aromatisch koolwaterstof die voorkomt in aardolie en steenkoolteer. Het voornaamste gebruik van de stof is als grondstof voor styreen, een belangrijke bouwsteen van polymeren, en in brandstoffen. Ethylbenzeen irriteert de ogen, de huid en de luchtwegen. Bij hoge mate van blootstelling kan er schade optreden aan organen zoals de lever en de nieren.
Isopropylbenzeen
Isopropylbenzeen is een organische verbinding. De stof komt voor als een kleurloze ontvlambare vloeistof met een kenmerkende doordringende aromatische geur. De stof is niet oplosbaar in water, maar wel in ethanol en vele andere organische oplosmiddelen.
Som PAK (6 van Borneff)
PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn een groep van chemische stoffen, die vooral gevormd worden bij onvolledige verbranding. Benzo(a)pyreen is het best gekende en één van de meest giftige PAK's. De som PAK (6 van Borneff) omvat de volgende 6 stoffen: fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)-peryleen en indeno(1,2,3,-c,d)pyreen.
Tolueen
Tolueen ofwel methylbenzeen wordt onder andere als verdunningsmiddel en als grondstof in de chemie gebruikt. Tolueen is het belangrijkste bestanddeel van thinner. Het is ook een onderdeel van benzine en wordt gebruikt als oplosmiddel in bandenplakmiddel. Tolueen is bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties schadelijk, het kan geheugenproblemen veroorzaken.
Xyleen
Xyleen of dimethylbenzeen, is een heldere, kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur. Xyleen wordt voornamelijk toegepast als oplosmiddel van organische stoffen (harsen en vetten). Xyleen werkt bedwelmend, is schadelijk voor de huid (eczeem) en is een carcinogeen (kankerverwekkend).
Dichloorethaan, 1,2-
1,2-Dichloorethaan is een stof die wordt gebruikt in de bereiding van vinylchloridemonomeren en als apolair oplosmiddel (ontvetter en verfverwijderaar). De stof is giftig, bijtend, licht ontvlambaar en carcinogeen.
Hexachloorbutadieen
Hexachloorbutadieen is een heldere, kleurloze, olieachtige, niet brandbare vloeistof met een terpentijnachtige geur. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als oplosmiddel voor andere gechloreerde verbindingen. In de elektrotechniek wordt het aangewend voor isolatievloeistoffen met een laag smeltpunt in transformatoren. Het is een bijtende vloeistof, die rubber en sommige kunststoffen aantast. De stof is onder andere bijtend en irriterend voor ogen en luchtwegen.
Tetrachlooretheen (per)
Tetrachlooretheen is een kleurloze, vluchtige, niet brandbare vloeistof met een karakteristieke, chloroformachtige geur. De stof wordt gebruikt voor het chemisch reinigen van kleding.
Tetrachloormethaan (tetra)
Tetrachloormethaan wordt gebruikt als oplosmiddel in de chemie. Doordat tetrachloormethaan apolair is, kan het goed vetten oplossen. De stof is bij inademing en bij inname giftig.
Drins (Aldrin, Dieldrin enz.)
De som van aldrin, dieldrin en endrin. Deze stoffen zijn insecticiden die inmiddels verboden zijn en behoren tot de groep van gechloreerde koolwaterstoffen.
Hexachloorbenzenen
Hexachloorbenzeen is een aromatische verbinding afgeleid van benzeen. Hexachloorbenzeen werd vanaf ca. 1945 veel gebruikt als fungicide, met name voor het beschermen van zaden. De productie van hexachloorbenzeen is tegenwoordig verboden, maar hexachloorbenzeen ontstaat ook als bijproduct bij de productie van gechloreerde oplosmiddelen. De stof is giftig voor mens en dier en breekt slechts langzaam af in het milieu.
Zuurstofbindende stoffen
Zuurstofbindende stoffen zijn organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Via uitwerpselen, etensresten en schoonmaakproducten komen deze stoffen in het afvalwater terecht.
CZV
Chemisch zuurstofverbruik (CZV) is de waarde die aangeeft hoeveel chemisch oxidatiemiddel nodig is om organische vervuiling volledig te oxideren. CZV wordt uitgedrukt in milligram zuurstof per liter afvalwater.
TOC
Totaal organisch koolstof (TOC) is een maat voor de hoeveelheid koolstof gebonden in organische verbindingen in water.
Overige stoffen
Emissies van chloriden, fluoriden en cyaniden naar water.
Chloriden, anorganisch als Cl
De som van anorganische chloorverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid Chloor (Cl) die in die verbindingen aanwezig is. Bekende verbindingen zijn zoutzuur, natriumchloride (keukenzout) en ammoniumchloride.
Fluoriden
Som van alle anorganische verbindingen met Fluor, een stof die behoort tot de groep van halogenen. Fluoriden komen van nature overal in het milieu voor. De meest voorkomende fluoriden zijn onder normale omstandigheden dan ook niet giftig, maar bij hoge concentraties soms wel.
Cyaniden, anorganisch als CN
De som van anorganische verbindingen die het CN- ion of een -CN functionele groep bevatten, gemeten als de hoeveelheid CN-. Vooral bekend is de verbinding blauwzuurgas, HCN, het kaliumzout van blauwzuur kaliumcyanide KCN (ook wel cyaankali) en het calciumzout calciumcyanide, vanwege hun snelle werking als vergif. Andere toepassingen zijn galvanisatiebaden voor depositie van koper en zilver of chemische synthese van grondstoffen voor kunststoffen.