Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bewerk tabel

Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. De tabel geeft ook informatie over verkoop van materiële vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 maart 2019:
De cijfers van de “Investeringen in materiële vaste activa” van de bedrijfstak “Diensten op het gebied van informatie” (SBI-code 63 en samentellingen hiervan) over het verslagjaar 2016 zijn aangepast omdat na onderzoek is gebleken dat er een significante fout in de opgave van een berichtgever zat. Hierdoor dalen de totale investeringen van 49,0 miljard naar 47,2 miljard euro.
Daarnaast zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan, op basis van voortschrijdend inzicht.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro) Vaste activaGrond en terreinen (mln euro) Vaste activaBedrijfsgebouwen (mln euro) Vaste activaGrond-,water- en wegenbouwkundige werken (mln euro) Vaste activaVervoermiddelen (mln euro) Vaste activaComputers en randapparatuur (mln euro) Vaste activaMachines en installaties (mln euro) Vaste activaOverige materiële vaste activa (mln euro) Nieuwe / bestaande vaste activaNieuwe materiële vaste activa (mln euro) Nieuwe / bestaande vaste activaBestaande materiële vaste activa (mln euro) Verkoop van materiële vaste activa (mln euro)
G+I Handel en horeca 2009 5.786,7 110,9 1.605,7 74,9 874,1 387,8 1.420,9 1.312,3 5.098,5 688,2 636,0
G+I Handel en horeca 2010 5.182,0 131,2 1.339,9 63,3 919,0 327,2 1.080,5 1.320,9 4.700,6 481,4 773,8
G+I Handel en horeca 2011 6.692,2 187,1 1.752,3 86,6 1.037,3 501,7 1.511,8 1.615,5 5.800,5 891,8 1.106,5
G+I Handel en horeca 2012 5.845,0 163,1 1.604,2 33,1 960,4 510,4 1.120,3 1.453,5 5.262,5 582,5 934,1
G+I Handel en horeca 2013 5.849,2 174,1 1.632,9 72,1 1.015,1 462,0 1.191,6 1.301,5 5.236,0 613,2 579,7
G+I Handel en horeca 2014 6.093,8 229,3 1.684,6 52,0 1.089,7 485,5 1.241,5 1.311,3 5.302,3 791,6 822,6
G+I Handel en horeca 2015 6.752,5 288,6 1.926,4 36,6 1.196,2 519,5 1.371,4 1.413,8 5.831,1 921,4 1.244,3
G+I Handel en horeca 2016 7.117,2 251,8 2.110,8 37,0 1.295,6 525,9 1.344,1 1.551,9 6.159,7 957,4 673,2
G+I Handel en horeca 2017 8.182,2 269,5 2.644,4 50,1 1.460,0 505,2 1.539,9 1.713,3 7.182,2 999,9 809,1
G+I Handel en horeca 2018 8.155,4 337,3 2.629,9 62,8 1.450,2 562,4 1.473,8 1.639,1 7.055,9 1.099,6 3.581,3
G Handel 2009 4.992,1 100,6 1.335,3 61,6 839,4 367,4 1.244,6 1.043,2 4.387,9 604,2 567,1
G Handel 2010 4.462,9 118,6 1.095,5 50,5 887,1 308,5 916,6 1.086,2 4.059,9 403,0 677,0
G Handel 2011 5.851,6 181,1 1.461,9 60,7 988,9 477,3 1.332,8 1.349,0 4.996,5 855,1 1.038,1
G Handel 2012 5.073,6 142,7 1.322,6 18,2 914,4 471,4 1.035,4 1.168,9 4.568,9 504,7 833,0
G Handel 2013 5.137,0 160,0 1.364,6 56,3 963,6 427,6 1.087,4 1.077,5 4.577,9 559,2 488,8
G Handel 2014 5.309,9 216,0 1.342,5 41,9 1.031,8 447,0 1.138,9 1.091,9 4.628,1 681,7 758,5
G Handel 2015 5.916,2 273,1 1.603,6 27,0 1.124,5 482,2 1.224,6 1.181,3 5.070,5 845,8 1.190,2
G Handel 2016 6.107,5 238,0 1.692,9 25,7 1.230,2 477,0 1.193,4 1.250,4 5.245,8 861,7 629,4
G Handel 2017 6.833,6 220,5 2.029,5 34,6 1.380,4 460,4 1.392,0 1.316,1 5.968,0 865,6 716,1
G Handel 2018 6.898,6 306,9 2.081,1 48,1 1.354,6 521,5 1.320,5 1.265,9 5.916,0 982,6 3.512,3
45 Autohandel en -reparatie 2009 562,4 13,0 124,4 23,3 240,2 21,8 95,5 44,3 480,9 81,5 152,2
45 Autohandel en -reparatie 2010 686,4 4,9 118,0 3,2 414,2 20,0 83,2 43,0 619,9 66,6 288,1
45 Autohandel en -reparatie 2011 773,4 19,2 157,5 5,5 360,3 31,7 124,3 75,0 655,9 117,5 157,3
45 Autohandel en -reparatie 2012 700,0 20,1 133,4 2,0 354,6 37,0 79,5 73,4 615,4 84,6 223,4
45 Autohandel en -reparatie 2013 695,4 9,7 133,4 5,7 316,3 31,8 101,2 97,4 589,5 106,0 109,5
45 Autohandel en -reparatie 2014 698,9 11,9 142,0 1,0 384,5 32,6 72,3 54,5 610,3 88,6 288,2
45 Autohandel en -reparatie 2015 718,4 21,2 126,4 2,5 409,6 31,7 76,2 50,7 625,9 92,6 261,8
45 Autohandel en -reparatie 2016 912,3 27,8 167,3 1,9 525,3 29,6 100,4 60,0 809,0 103,3 230,9
45 Autohandel en -reparatie 2017 1.064,2 21,5 208,9 4,1 608,4 29,8 117,0 74,5 885,2 179,0 307,4
45 Autohandel en -reparatie 2018 1.007,0 39,8 171,0 5,8 594,6 24,8 103,8 67,2 867,3 139,6 332,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2009 2.653,2 47,5 670,1 30,1 428,8 223,8 834,0 418,9 2.370,1 283,1 327,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2010 2.031,2 53,8 438,8 21,1 347,6 197,9 605,4 366,6 1.819,0 212,2 274,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2011 2.951,0 140,5 667,3 42,4 466,2 307,4 876,3 450,8 2.379,8 571,2 337,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 2.447,7 65,9 520,7 10,8 415,8 285,6 741,4 407,6 2.196,8 250,9 348,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 2.436,7 79,8 525,5 19,6 426,1 269,7 742,3 373,8 2.194,9 241,9 278,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 2.587,3 111,7 559,3 12,7 431,7 255,6 801,2 415,1 2.205,9 381,4 360,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2015 2.903,9 93,3 655,7 17,0 497,2 284,7 859,4 496,6 2.568,2 335,7 821,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2016 2.903,5 107,9 725,2 11,7 477,4 277,0 802,8 501,5 2.542,2 361,3 301,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2017 3.253,9 130,7 828,3 20,7 528,8 249,9 982,8 512,7 2.888,2 365,7 336,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 3.364,7 143,6 944,5 34,8 523,7 318,4 898,7 501,1 2.901,7 463,1 3.044,5
47 Detailhandel (niet in auto's) 2009 1.776,4 40,1 540,8 8,2 170,5 121,8 315,1 579,9 1.536,9 239,6 87,2
47 Detailhandel (niet in auto's) 2010 1.745,3 59,9 538,8 26,3 125,2 90,6 228,1 676,5 1.621,1 124,2 114,8
47 Detailhandel (niet in auto's) 2011 2.127,2 21,4 637,1 12,7 162,4 138,2 332,2 823,2 1.960,8 166,4 543,4
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012 1.925,9 56,8 668,5 5,4 144,0 148,8 214,5 687,9 1.756,7 169,3 260,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2013 2.004,8 70,5 705,8 31,1 221,1 126,1 243,9 606,4 1.793,6 211,3 101,3
47 Detailhandel (niet in auto's) 2014 2.023,7 92,3 641,1 28,2 215,5 158,8 265,3 622,4 1.811,9 211,7 109,7
47 Detailhandel (niet in auto's) 2015 2.293,9 158,5 821,5 7,5 217,6 165,8 289,0 634,0 1.876,4 417,5 107,3
47 Detailhandel (niet in auto's) 2016 2.291,7 102,3 800,4 12,0 227,5 170,4 290,2 688,9 1.894,6 397,1 97,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2017 2.515,5 68,4 992,2 9,8 243,2 180,7 292,2 729,0 2.194,6 321,0 72,4
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 2.526,9 123,5 965,6 7,5 236,4 178,3 318,0 697,6 2.147,0 379,9 135,4
I Horeca 2009 794,6 10,3 270,5 13,3 34,7 20,4 176,3 269,1 710,6 84,0 69,0
I Horeca 2010 719,1 12,7 244,4 12,8 32,0 18,7 163,9 234,7 640,7 78,5 96,8
I Horeca 2011 840,6 6,0 290,4 25,9 48,4 24,4 179,0 266,5 804,0 36,6 68,4
I Horeca 2012 771,4 20,3 281,6 15,0 46,0 39,0 84,9 284,6 693,6 77,8 101,1
I Horeca 2013 712,2 14,1 268,3 15,8 51,6 34,4 104,1 224,0 658,2 54,0 90,9
I Horeca 2014 784,0 13,3 342,1 10,1 58,0 38,5 102,6 219,4 674,2 109,8 64,0
I Horeca 2015 836,3 15,6 322,9 9,6 71,8 37,3 146,8 232,5 760,7 75,6 54,1
I Horeca 2016 1.009,7 13,9 417,9 11,3 65,4 48,9 150,7 301,5 913,9 95,7 43,7
I Horeca 2017 1.348,6 48,9 614,9 15,5 79,6 44,8 147,8 397,2 1.214,3 134,3 93,0
I Horeca 2018 1.256,9 30,4 548,7 14,7 95,6 41,0 153,3 373,2 1.139,9 117,0 69,0
Traditionele Horeca 2009 549,9 4,0 176,1 4,1 26,3 10,1 126,9 202,4 483,4 66,5 64,8
Traditionele Horeca 2010 529,2 9,9 184,4 3,6 24,1 12,5 113,8 180,9 467,3 61,9 87,9
Traditionele Horeca 2011 603,7 3,6 205,6 4,5 39,7 16,0 141,3 192,9 578,9 24,8 54,8
Traditionele Horeca 2012 559,8 6,3 188,5 3,2 32,2 27,0 67,7 234,9 517,8 42,0 51,0
Traditionele Horeca 2013 551,5 11,5 201,3 2,9 41,7 23,5 88,3 182,3 510,7 40,8 90,6
Traditionele Horeca 2014 614,5 10,2 289,5 2,9 36,9 26,0 73,5 175,5 518,9 95,7 46,3
Traditionele Horeca 2015 633,0 13,8 243,5 2,3 47,2 27,1 109,4 189,7 578,1 55,0 31,6
Traditionele Horeca 2016 781,1 11,6 314,8 2,6 46,2 36,4 116,6 252,9 709,6 71,5 29,7
Traditionele Horeca 2017 1.092,9 26,7 514,6 4,0 64,8 33,2 123,5 326,2 990,4 102,5 70,2
Traditionele Horeca 2018 949,4 14,8 406,0 4,8 77,6 31,8 127,5 286,8 865,7 83,7 36,0
55 Logiesverstrekking 2009 374,5 9,5 158,7 11,7 9,9 5,9 54,7 124,3 321,6 52,8 53,7
55 Logiesverstrekking 2010 346,0 6,4 133,5 9,5 4,2 5,9 66,8 119,7 309,8 36,3 85,4
55 Logiesverstrekking 2011 427,0 2,8 171,8 21,8 8,5 8,1 75,0 139,1 410,6 16,4 48,6
55 Logiesverstrekking 2012 381,9 15,4 173,7 12,9 9,8 14,0 26,8 129,3 340,1 41,9 57,7
55 Logiesverstrekking 2013 330,2 7,9 149,1 13,3 7,8 13,7 33,5 104,9 309,4 20,9 80,8
55 Logiesverstrekking 2014 409,4 8,4 236,9 7,7 10,6 17,0 30,3 98,6 344,5 64,9 27,0
55 Logiesverstrekking 2015 391,0 10,6 186,2 8,8 11,6 13,0 40,9 119,9 362,4 28,6 25,6
55 Logiesverstrekking 2016 521,0 6,5 254,2 9,9 15,1 17,4 58,5 159,5 479,8 41,2 17,7
55 Logiesverstrekking 2017 748,5 38,8 413,8 12,4 16,1 18,9 53,1 195,4 666,3 82,3 47,2
55 Logiesverstrekking 2018 661,9 14,4 345,2 12,2 15,0 16,9 56,4 201,9 632,7 29,2 6,7
56 Eet- en drinkgelegenheden 2009 420,1 0,9 111,8 1,6 24,9 14,5 121,6 144,8 389,0 31,1 15,3
56 Eet- en drinkgelegenheden 2010 373,1 6,3 110,8 3,3 27,7 12,8 97,1 115,1 330,9 42,2 11,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2011 413,6 3,3 118,6 4,1 39,9 16,2 104,0 127,5 393,4 20,2 19,8
56 Eet- en drinkgelegenheden 2012 389,4 4,9 107,9 2,0 36,2 25,0 58,1 155,3 353,5 35,9 43,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 2013 382,0 6,2 119,2 2,4 43,8 20,7 70,7 119,1 348,8 33,2 10,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 374,6 5,0 105,3 2,5 47,4 21,5 72,3 120,8 329,7 44,9 37,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2015 445,3 5,0 136,7 0,7 60,2 24,3 105,8 112,6 398,3 47,0 28,5
56 Eet- en drinkgelegenheden 2016 488,7 7,4 163,8 1,5 50,4 31,6 92,2 142,0 434,1 54,5 26,1
56 Eet- en drinkgelegenheden 2017 600,1 10,1 201,1 3,0 63,5 25,9 94,8 201,7 548,0 52,1 45,9
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 595,0 16,0 203,5 2,6 80,5 24,1 96,9 171,3 507,2 87,8 62,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens