Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Nederland 2022 143,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Noord-Nederland (LD) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Oost-Nederland (LD) 2022 34,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie West-Nederland (LD) 2022 26,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zuid-Nederland (LD) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Niet in te delen (LD) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Groningen (PV) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Fryslân (PV) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Drenthe (PV) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Overijssel (PV) 2022 19,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Flevoland (PV) 2022 1,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Gelderland (PV) 2022 14,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Utrecht (PV) 2022 3,8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Noord-Holland (PV) 2022 12,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zuid-Holland (PV) 2022 9,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zeeland (PV) 2022 1,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Noord-Brabant (PV) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Limburg (PV) 2022 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Niet in te delen (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Nederland 2022 10,4
14 Kledingindustrie Noord-Nederland (LD) 2022 .
14 Kledingindustrie Oost-Nederland (LD) 2022 2,0
14 Kledingindustrie West-Nederland (LD) 2022 .
14 Kledingindustrie Zuid-Nederland (LD) 2022 .
14 Kledingindustrie Niet in te delen (LD) 2022 .
14 Kledingindustrie Groningen (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Fryslân (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Drenthe (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Overijssel (PV) 2022 0,8
14 Kledingindustrie Flevoland (PV) 2022 0,1
14 Kledingindustrie Gelderland (PV) 2022 1,1
14 Kledingindustrie Utrecht (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Noord-Holland (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Zuid-Holland (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Zeeland (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Noord-Brabant (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Limburg (PV) 2022 .
14 Kledingindustrie Niet in te delen (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Nederland 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Noord-Nederland (LD) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Oost-Nederland (LD) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) West-Nederland (LD) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Zuid-Nederland (LD) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Niet in te delen (LD) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Groningen (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Fryslân (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Drenthe (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Overijssel (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Flevoland (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Gelderland (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Utrecht (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Noord-Holland (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Zuid-Holland (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Zeeland (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Noord-Brabant (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Limburg (PV) 2022 .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Niet in te delen (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Nederland 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Noord-Nederland (LD) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Oost-Nederland (LD) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie West-Nederland (LD) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Zuid-Nederland (LD) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Niet in te delen (LD) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Groningen (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Fryslân (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Drenthe (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Overijssel (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Flevoland (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Gelderland (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Utrecht (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Noord-Holland (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Zuid-Holland (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Zeeland (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Noord-Brabant (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Limburg (PV) 2022 .
143 Gebreide kledingindustrie Niet in te delen (PV) 2022 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).