Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan aanbieders van de gezondheids- en welzijnszorg. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers over 1998 tot en met 2011 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2015:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 december 2014:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn bijgewerkt.
Voor alle jaren zijn diverse blanco cellen en nullen vervangen door een punt, wat een betere interpretatie van de tabel mogelijk maakt; sommige nullen zijn vervangen door lege cellen. Cellen die een combinatie van zorgaanbieder en financiering vormen, waarvoor in een regeling, verzekering of wet geen financiering is voorzien zijn leeg. Bij financiering niet door regeling, verzekering of wet, zoals bij eigen betalingen, kan een punt staan als hiervoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een betrouwbaar cijfer. Hiervoor is in deze tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Financieringsbronnen zorg Perioden Totaal uitgaven aan aanbieders zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgTotaal aanbieders gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgZiekenhuizen, specialistenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgVerstrekkers geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgHuisartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgTandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgParamedische praktijken (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgTotaal overige verstrekkers gez. zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgGemeentelijke Gezondheidsdiensten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgArbodiensten en re√Įntegratiebedrijven (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgLeveranciers van geneesmiddelen (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgLeveranciers van therapeutische middelen (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgVerstrekkers van ondersteunende diensten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders gezondheidszorgOverige verstrekkers van gezondheidszorgVerstrekkers van overige gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgTotaal aanbieders welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgVerstrekkers van ouderenzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgVerstrekkers van gehandicaptenzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgTotaal overige verstrekkers welz. zorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgVerstrekkers van kinderopvang (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgVerstrekkers van jeugdzorg (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgInternaten (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgSociaal-cultureel werk (mln euro) Uitgaven aan aanbieders welzijnszorgOverige verstrekkers van welzijnszorgVerstrekkers van overige welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan beleids-/beheerorganisaties (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2012 92.767 52.787 23.655 5.820 2.628 2.820 1.940 15.923 775 1.096 5.812 3.214 2.035 2.992 36.771 17.866 9.270 9.634 4.275 2.020 475 1.010 1.855 3.210
Totaal financieringsbronnen 2013 93.901 53.850 25.018 5.999 2.671 2.680 1.892 15.590 786 1.019 5.551 3.116 2.113 3.006 36.760 18.048 9.268 9.444 4.091 2.028 476 955 1.894 3.291
Overheid 2012 12.306 3.990 1.501 1.012 60 1.417 559 270 383 206 7.295 1.784 763 4.748 290 1.982 475 740 1.261 1.021
Overheid 2013 11.374 3.108 686 974 61 1.387 564 251 365 207 7.220 1.807 691 4.722 270 1.990 476 700 1.285 1.046
Zorgverzekeringswet 2012 36.895 34.849 20.641 2.155 2.512 721 830 7.990 76 4.338 1.391 822 1.362 950 584 8 358 23 335 1.096
Zorgverzekeringswet 2013 39.989 37.080 22.800 2.418 2.554 700 806 7.803 80 4.115 1.336 894 1.377 1.799 1.423 8 369 23 346 1.109
AWBZ 2012 28.070 3.791 1.027 2.627 23 114 103 11 24.034 15.431 8.500 103 15 88 245
AWBZ 2013 27.444 3.743 1.030 2.585 24 105 94 11 23.422 14.752 8.569 101 15 86 278
Particuliere zorgverzekering 2012 3.854 3.854 110 . . 1.690 1.020 1.034 100 300 634
Particuliere zorgverzekering 2013 3.648 3.648 110 . . 1.570 992 976 83 306 587
Eigen betalingen 2012 8.728 4.186 172 . 46 376 90 3.502 23 11 1.350 1.358 . 762 4.391 62 . 4.329 3.984 . . 183 161 151
Eigen betalingen 2013 8.536 4.161 174 . 46 376 94 3.471 23 10 1.328 1.308 . 802 4.221 61 . 4.160 3.821 . . 173 167 154
Overige financieringsbronnen 2012 2.914 2.116 204 26 10 10 . 1.865 117 815 24 165 726 18 102 5 . 97 . . . 87 10 696
Overige financieringsbronnen 2013 2.911 2.110 218 23 10 10 . 1.848 118 758 24 165 760 22 97 5 . 92 . . . 82 10 704
Bron: CBS.
Verklaring van tekens