In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2019 november 39.259.748 43.816.860
Totaal landen 2019 december 37.924.037 42.250.839
Totaal landen 2019 459.893.391 515.264.341
Totaal landen 2020 januari* 38.837.672 43.271.492
Totaal landen 2020 februari* 35.665.798 41.322.432
Totaal landen 2020 maart* 37.401.641 43.086.383
Totaal landen 2020 april* 30.762.135 33.874.555
Totaal landen 2020 mei* 30.535.738 33.972.505
Totaal landen 2020 juni* 35.301.153 39.240.177
Totaal landen 2020 juli* 34.638.961 40.165.092
Totaal landen 2020 augustus* 32.086.507 35.742.404
Totaal landen 2020 september* 36.931.373 42.052.710
Totaal landen 2020 oktober* 37.081.984 44.145.586
Totaal landen 2020 november* 37.557.008 43.473.236
Totaal landen 2020 januari-november* 386.799.968 440.346.572
EU (exclusief Nederland) 2019 november 20.453.315 30.214.081
EU (exclusief Nederland) 2019 december 19.933.557 28.129.553
EU (exclusief Nederland) 2019 242.602.399 359.564.660
EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.175.760 30.832.428
EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.096.866 25.884.182
EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.141.329 26.557.998
EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.628.503 20.830.816
EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.722.019 21.691.030
EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.360.790 24.751.925
EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.346.530 24.580.879
EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.459.835 22.904.542
EU (exclusief Nederland) 2020 september* 18.058.656 26.578.460
EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.326.182 27.872.348
EU (exclusief Nederland) 2020 november* 18.629.912 27.294.834
EU (exclusief Nederland) 2020 januari-november* 189.946.382 279.779.442
Niet-EU 2019 november 18.806.433 13.602.778
Niet-EU 2019 december 17.990.480 14.121.286
Niet-EU 2019 217.290.992 155.699.680
Niet-EU 2020 januari* 18.661.912 12.439.063
Niet-EU 2020 februari* 18.568.932 15.438.250
Niet-EU 2020 maart* 19.260.312 16.528.385
Niet-EU 2020 april* 16.133.631 13.043.739
Niet-EU 2020 mei* 15.813.719 12.281.475
Niet-EU 2020 juni* 17.940.363 14.488.253
Niet-EU 2020 juli* 17.292.431 15.584.213
Niet-EU 2020 augustus* 16.626.671 12.837.861
Niet-EU 2020 september* 18.872.716 15.474.250
Niet-EU 2020 oktober* 18.755.802 16.273.238
Niet-EU 2020 november* 18.927.097 16.178.402
Niet-EU 2020 januari-november* 196.853.586 160.567.130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 2 april 2021:
De voorlopige cijfers van de maand november 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).