In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2020 december 37.744.547 42.652.920
Totaal landen 2020 423.822.646 482.712.943
Totaal landen 2021 januari* 35.177.564 40.834.627
Totaal landen 2021 februari* 36.287.534 42.166.003
Totaal landen 2021 maart* 44.860.636 51.603.386
Totaal landen 2021 april* 41.730.417 46.326.543
Totaal landen 2021 mei* 40.345.421 45.340.906
Totaal landen 2021 juni* 44.074.922 50.642.148
Totaal landen 2021 juli* 43.269.753 48.723.461
Totaal landen 2021 augustus* 42.989.640 47.011.233
Totaal landen 2021 september* 46.429.752 51.976.691
Totaal landen 2021 oktober* 48.048.493 51.114.287
Totaal landen 2021 november* 52.374.595 56.382.060
Totaal landen 2021 december* 51.192.430 54.520.423
Totaal landen 2021* 526.781.159 586.641.769
EU (exclusief Nederland) 2020 december 18.748.896 25.714.305
EU (exclusief Nederland) 2020 208.772.854 305.393.278
EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 17.607.365 26.759.092
EU (exclusief Nederland) 2021 februari* 18.581.672 27.245.567
EU (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.847.758 33.073.138
EU (exclusief Nederland) 2021 april* 20.313.100 30.006.233
EU (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.930.595 29.864.889
EU (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.780.419 32.272.831
EU (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.936.715 31.560.326
EU (exclusief Nederland) 2021 augustus* 19.191.393 29.913.869
EU (exclusief Nederland) 2021 september* 22.472.342 34.169.785
EU (exclusief Nederland) 2021 oktober* 22.737.671 35.233.966
EU (exclusief Nederland) 2021 november* 24.266.095 37.025.403
EU (exclusief Nederland) 2021 december* 24.065.978 35.803.505
EU (exclusief Nederland) 2021* 253.731.104 382.928.604
Niet-EU 2020 december 18.995.650 16.938.615
Niet-EU 2020 215.049.792 177.319.665
Niet-EU 2021 januari* 17.570.199 14.075.535
Niet-EU 2021 februari* 17.705.863 14.920.436
Niet-EU 2021 maart* 23.012.879 18.530.248
Niet-EU 2021 april* 21.417.317 16.320.310
Niet-EU 2021 mei* 20.414.826 15.476.017
Niet-EU 2021 juni* 22.294.504 18.369.317
Niet-EU 2021 juli* 22.333.038 17.163.135
Niet-EU 2021 augustus* 23.798.247 17.097.364
Niet-EU 2021 september* 23.957.410 17.806.907
Niet-EU 2021 oktober* 25.310.822 15.880.321
Niet-EU 2021 november* 28.108.500 19.356.657
Niet-EU 2021 december* 27.126.452 18.716.919
Niet-EU 2021* 273.050.055 203.713.165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand december 2021 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige jaarcijfers 2021 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).