In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2019 mei* 39.561.105 44.718.875
Totaal landen 2019 juni* 36.817.453 41.721.484
Totaal landen 2019 juli* 38.292.534 42.435.376
Totaal landen 2019 augustus* 35.702.613 40.049.378
Totaal landen 2019 september* 38.045.836 43.351.903
Totaal landen 2019 oktober* 40.381.140 46.697.275
Totaal landen 2019 november* 39.100.089 43.889.569
Totaal landen 2019 december* 37.933.839 42.438.517
Totaal landen 2019* 459.578.216 516.008.539
Totaal landen 2020 januari* 39.020.033 43.273.074
Totaal landen 2020 februari* 35.800.671 41.310.941
Totaal landen 2020 maart* 37.376.478 43.006.600
Totaal landen 2020 april* 30.863.944 33.800.298
Totaal landen 2020 mei* 30.625.153 33.960.131
Totaal landen 2020 januari-mei* 173.686.279 195.351.043
EU (exclusief Nederland) 2019 mei* 21.388.742 31.490.640
EU (exclusief Nederland) 2019 juni* 19.637.202 28.631.749
EU (exclusief Nederland) 2019 juli* 19.850.793 29.620.796
EU (exclusief Nederland) 2019 augustus* 17.866.606 27.390.393
EU (exclusief Nederland) 2019 september* 20.315.001 29.884.646
EU (exclusief Nederland) 2019 oktober* 21.356.969 32.062.572
EU (exclusief Nederland) 2019 november* 20.444.243 30.234.315
EU (exclusief Nederland) 2019 december* 19.979.851 28.210.287
EU (exclusief Nederland) 2019* 242.578.745 359.635.336
EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.353.683 30.767.119
EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.146.994 25.848.248
EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.073.747 26.487.117
EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.653.344 20.752.086
EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.684.815 21.664.702
EU (exclusief Nederland) 2020 januari-mei* 84.912.583 125.519.272
Niet-EU 2019 mei* 18.172.363 13.228.235
Niet-EU 2019 juni* 17.180.251 13.089.736
Niet-EU 2019 juli* 18.441.741 12.814.581
Niet-EU 2019 augustus* 17.836.006 12.658.986
Niet-EU 2019 september* 17.730.835 13.467.257
Niet-EU 2019 oktober* 19.024.171 14.634.702
Niet-EU 2019 november* 18.655.846 13.655.254
Niet-EU 2019 december* 17.953.988 14.228.230
Niet-EU 2019* 216.999.471 156.373.203
Niet-EU 2020 januari* 18.666.350 12.505.955
Niet-EU 2020 februari* 18.653.677 15.462.693
Niet-EU 2020 maart* 19.302.731 16.519.483
Niet-EU 2020 april* 16.210.601 13.048.212
Niet-EU 2020 mei* 15.940.338 12.295.428
Niet-EU 2020 januari-mei* 88.773.696 69.831.771
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 5 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van de maand mei 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).