In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2021 april* 41.730.417 46.326.543
Totaal landen 2021 mei* 40.345.421 45.340.906
Totaal landen 2021 juni* 44.074.922 50.642.148
Totaal landen 2021 juli* 43.269.753 48.723.461
Totaal landen 2021 augustus* 42.989.640 47.011.233
Totaal landen 2021 september* 46.429.752 51.976.691
Totaal landen 2021 oktober* 48.023.339 51.053.859
Totaal landen 2021 november* 52.404.198 56.391.572
Totaal landen 2021 december* 51.358.089 54.533.788
Totaal landen 2021* 526.951.267 586.604.217
Totaal landen 2022 januari* 46.757.569 50.655.803
Totaal landen 2022 februari* 44.970.280 49.888.002
Totaal landen 2022 maart* 55.641.149 61.123.923
Totaal landen 2022 april* 52.530.559 58.118.197
Totaal landen 2022 januari-april* 199.899.556 219.785.925
EU (exclusief Nederland) 2021 april* 20.313.100 30.006.233
EU (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.930.595 29.864.889
EU (exclusief Nederland) 2021 juni* 21.780.419 32.272.831
EU (exclusief Nederland) 2021 juli* 20.936.715 31.560.326
EU (exclusief Nederland) 2021 augustus* 19.191.393 29.913.869
EU (exclusief Nederland) 2021 september* 22.472.342 34.169.785
EU (exclusief Nederland) 2021 oktober* 22.682.889 35.172.254
EU (exclusief Nederland) 2021 november* 24.266.435 37.035.382
EU (exclusief Nederland) 2021 december* 24.214.040 35.816.314
EU (exclusief Nederland) 2021* 253.824.723 382.889.681
EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.850.309 35.085.214
EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.661.551 33.777.528
EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.411.221 41.718.156
EU (exclusief Nederland) 2022 april* 23.877.304 39.912.363
EU (exclusief Nederland) 2022 januari-april* 95.800.384 150.493.262
Niet-EU 2021 april* 21.417.317 16.320.310
Niet-EU 2021 mei* 20.414.826 15.476.017
Niet-EU 2021 juni* 22.294.504 18.369.317
Niet-EU 2021 juli* 22.333.038 17.163.135
Niet-EU 2021 augustus* 23.798.247 17.097.364
Niet-EU 2021 september* 23.957.410 17.806.907
Niet-EU 2021 oktober* 25.340.450 15.881.605
Niet-EU 2021 november* 28.137.763 19.356.189
Niet-EU 2021 december* 27.144.049 18.717.474
Niet-EU 2021* 273.126.543 203.714.537
Niet-EU 2022 januari* 23.907.260 15.570.589
Niet-EU 2022 februari* 22.308.728 16.110.473
Niet-EU 2022 maart* 29.229.928 19.405.767
Niet-EU 2022 april* 28.653.255 18.205.834
Niet-EU 2022 januari-april* 104.099.171 69.292.663
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 6 september 2022:
De voorlopige cijfers van de maand april 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).