In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2020 mei* 30.535.738 33.972.505
Totaal landen 2020 juni* 35.301.153 39.240.177
Totaal landen 2020 juli* 34.887.696 40.175.902
Totaal landen 2020 augustus* 31.920.676 35.721.517
Totaal landen 2020 september* 36.970.486 42.046.747
Totaal landen 2020 oktober* 37.133.199 44.075.746
Totaal landen 2020 november* 37.715.876 43.352.255
Totaal landen 2020 december* 37.820.036 42.696.211
Totaal landen 2020* 424.952.106 482.835.923
Totaal landen 2021 januari* 35.915.277 40.871.042
Totaal landen 2021 februari* 36.581.241 42.290.828
Totaal landen 2021 maart* 45.239.045 51.629.992
Totaal landen 2021 april* 41.859.736 46.290.580
Totaal landen 2021 mei* 40.482.922 45.316.071
Totaal landen 2021 januari-mei* 200.078.220 226.398.514
EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.722.019 21.691.030
EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.360.790 24.751.925
EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.330.118 24.611.610
EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.390.328 22.886.086
EU (exclusief Nederland) 2020 september* 18.098.491 26.584.491
EU (exclusief Nederland) 2020 oktober* 18.381.671 27.820.389
EU (exclusief Nederland) 2020 november* 18.788.681 27.184.946
EU (exclusief Nederland) 2020 december* 18.766.615 25.761.514
EU (exclusief Nederland) 2020* 208.881.170 305.397.415
EU (exclusief Nederland) 2021 januari* 17.643.905 26.808.355
EU (exclusief Nederland) 2021 februari* 18.695.470 27.429.134
EU (exclusief Nederland) 2021 maart* 21.903.077 33.095.382
EU (exclusief Nederland) 2021 april* 20.392.409 29.958.093
EU (exclusief Nederland) 2021 mei* 19.948.583 29.837.844
EU (exclusief Nederland) 2021 januari-mei* 98.583.445 147.128.808
Niet-EU 2020 mei* 15.813.719 12.281.475
Niet-EU 2020 juni* 17.940.363 14.488.253
Niet-EU 2020 juli* 17.557.578 15.564.292
Niet-EU 2020 augustus* 16.530.349 12.835.431
Niet-EU 2020 september* 18.871.995 15.462.256
Niet-EU 2020 oktober* 18.751.529 16.255.356
Niet-EU 2020 november* 18.927.196 16.167.309
Niet-EU 2020 december* 19.053.422 16.934.698
Niet-EU 2020* 216.070.936 177.438.508
Niet-EU 2021 januari* 18.271.372 14.062.688
Niet-EU 2021 februari* 17.885.770 14.861.694
Niet-EU 2021 maart* 23.335.968 18.534.610
Niet-EU 2021 april* 21.467.326 16.332.487
Niet-EU 2021 mei* 20.534.339 15.478.227
Niet-EU 2021 januari-mei* 101.494.775 79.269.706
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van de maand mei 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).