In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2019 augustus 35.796.947 39.998.421
Totaal landen 2019 september 38.080.380 43.269.189
Totaal landen 2019 oktober 40.506.103 46.694.944
Totaal landen 2019 november 39.259.748 43.816.860
Totaal landen 2019 december 37.924.037 42.250.839
Totaal landen 2019 459.893.391 515.264.341
Totaal landen 2020 januari* 39.020.033 43.273.074
Totaal landen 2020 februari* 35.800.671 41.310.941
Totaal landen 2020 maart* 37.376.478 43.006.600
Totaal landen 2020 april* 30.863.944 33.800.298
Totaal landen 2020 mei* 30.625.153 33.960.131
Totaal landen 2020 juni* 35.223.966 39.248.936
Totaal landen 2020 juli* 34.638.961 40.165.092
Totaal landen 2020 augustus* 32.086.507 35.742.404
Totaal landen 2020 januari-augustus* 275.635.712 310.507.475
EU (exclusief Nederland) 2019 augustus 17.910.318 27.380.402
EU (exclusief Nederland) 2019 september 20.344.956 29.860.884
EU (exclusief Nederland) 2019 oktober 21.304.199 32.081.030
EU (exclusief Nederland) 2019 november 20.453.315 30.214.081
EU (exclusief Nederland) 2019 december 19.933.557 28.129.553
EU (exclusief Nederland) 2019 242.602.399 359.564.660
EU (exclusief Nederland) 2020 januari* 20.353.683 30.767.119
EU (exclusief Nederland) 2020 februari* 17.146.994 25.848.248
EU (exclusief Nederland) 2020 maart* 18.073.747 26.487.117
EU (exclusief Nederland) 2020 april* 14.653.344 20.752.086
EU (exclusief Nederland) 2020 mei* 14.684.815 21.664.702
EU (exclusief Nederland) 2020 juni* 17.327.077 24.743.490
EU (exclusief Nederland) 2020 juli* 17.346.530 24.580.879
EU (exclusief Nederland) 2020 augustus* 15.459.835 22.904.542
EU (exclusief Nederland) 2020 januari-augustus* 135.046.024 197.748.183
Niet-EU 2019 augustus 17.886.628 12.618.019
Niet-EU 2019 september 17.735.423 13.408.305
Niet-EU 2019 oktober 19.201.904 14.613.914
Niet-EU 2019 november 18.806.433 13.602.778
Niet-EU 2019 december 17.990.480 14.121.286
Niet-EU 2019 217.290.992 155.699.680
Niet-EU 2020 januari* 18.666.350 12.505.955
Niet-EU 2020 februari* 18.653.677 15.462.693
Niet-EU 2020 maart* 19.302.731 16.519.483
Niet-EU 2020 april* 16.210.601 13.048.212
Niet-EU 2020 mei* 15.940.338 12.295.428
Niet-EU 2020 juni* 17.896.889 14.505.446
Niet-EU 2020 juli* 17.292.431 15.584.213
Niet-EU 2020 augustus* 16.626.671 12.837.861
Niet-EU 2020 januari-augustus* 140.589.688 112.759.292
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 6 januari 2021:
De voorlopige cijfers van de maand augustus 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).