In- en uitvoer naar EU, niet-EU; totaal, 2008-2022

In- en uitvoer naar EU, niet-EU; totaal, 2008-2022

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2021 augustus 42.954.930 47.161.351
Totaal landen 2021 september 46.421.496 52.181.114
Totaal landen 2021 oktober 47.883.779 51.337.317
Totaal landen 2021 november 52.261.796 56.528.747
Totaal landen 2021 december 51.223.067 54.752.785
Totaal landen 2021 527.054.926 589.202.255
Totaal landen 2022 januari* 46.955.502 49.540.636
Totaal landen 2022 februari* 45.548.544 48.927.942
Totaal landen 2022 maart* 56.146.414 60.342.273
Totaal landen 2022 april* 53.800.930 57.118.881
Totaal landen 2022 mei* 58.232.271 61.718.416
Totaal landen 2022 juni* 58.500.839 63.670.470
Totaal landen 2022 juli* 54.347.682 58.902.650
Totaal landen 2022 augustus* 58.215.248 60.227.259
Totaal landen 2022 januari-augustus* 431.747.431 460.448.526
EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 19.155.410 30.065.149
EU (exclusief Nederland) 2021 september 22.463.350 34.375.314
EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 22.543.110 35.455.281
EU (exclusief Nederland) 2021 november 24.121.785 37.173.591
EU (exclusief Nederland) 2021 december 24.055.862 36.035.304
EU (exclusief Nederland) 2021 253.026.317 384.878.275
EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 22.319.782 34.124.514
EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 22.545.884 32.983.737
EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 26.269.107 41.165.285
EU (exclusief Nederland) 2022 april* 24.446.861 39.051.420
EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 26.197.349 40.701.074
EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 26.749.192 42.278.221
EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 24.642.318 38.914.917
EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 24.132.771 40.407.043
EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 197.303.264 309.626.213
Niet-EU 2021 augustus 23.799.520 17.096.202
Niet-EU 2021 september 23.958.146 17.805.800
Niet-EU 2021 oktober 25.340.668 15.882.036
Niet-EU 2021 november 28.140.011 19.355.156
Niet-EU 2021 december 27.167.204 18.717.480
Niet-EU 2021 274.028.609 204.323.979
Niet-EU 2022 januari* 24.635.719 15.416.122
Niet-EU 2022 februari* 23.002.660 15.944.204
Niet-EU 2022 maart* 29.877.307 19.176.988
Niet-EU 2022 april* 29.354.070 18.067.461
Niet-EU 2022 mei* 32.034.922 21.017.341
Niet-EU 2022 juni* 31.751.647 21.392.249
Niet-EU 2022 juli* 29.705.364 19.987.733
Niet-EU 2022 augustus* 34.082.478 19.820.216
Niet-EU 2022 januari-augustus* 234.444.166 150.822.314
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar van januari 2008 tot en met augustus 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2008 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met augustus 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).