In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 6 mei 2020:
De voorlopige cijfers van de maand december 2019 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige jaarcijfers 2019 beschikbaar.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2018 december 35.681.273 38.997.581
Totaal landen 2018 441.274.570 497.874.316
Totaal landen 2019 januari* 38.736.168 41.417.644
Totaal landen 2019 februari* 36.121.082 41.167.495
Totaal landen 2019 maart* 39.813.325 45.327.849
Totaal landen 2019 april* 39.073.031 42.793.174
Totaal landen 2019 mei* 39.561.105 44.718.875
Totaal landen 2019 juni* 36.817.453 41.721.484
Totaal landen 2019 juli* 38.292.534 42.435.376
Totaal landen 2019 augustus* 35.702.613 40.049.378
Totaal landen 2019 september* 38.045.836 43.351.903
Totaal landen 2019 oktober* 40.571.110 46.677.320
Totaal landen 2019 november* 39.139.641 43.899.444
Totaal landen 2019 december* 37.822.632 42.331.851
Totaal landen 2019* 459.696.530 515.891.792
EU (exclusief Nederland) 2018 december 19.028.822 27.430.212
EU (exclusief Nederland) 2018 235.902.435 352.382.448
EU (exclusief Nederland) 2019 januari* 20.233.024 30.455.579
EU (exclusief Nederland) 2019 februari* 19.518.074 29.461.114
EU (exclusief Nederland) 2019 maart* 21.358.663 32.263.186
EU (exclusief Nederland) 2019 april* 20.629.575 29.930.059
EU (exclusief Nederland) 2019 mei* 21.388.742 31.490.640
EU (exclusief Nederland) 2019 juni* 19.637.202 28.631.749
EU (exclusief Nederland) 2019 juli* 19.850.793 29.620.796
EU (exclusief Nederland) 2019 augustus* 17.866.606 27.390.393
EU (exclusief Nederland) 2019 september* 20.315.001 29.884.646
EU (exclusief Nederland) 2019 oktober* 21.512.462 32.042.557
EU (exclusief Nederland) 2019 november* 20.475.404 30.245.085
EU (exclusief Nederland) 2019 december* 19.836.855 28.103.625
EU (exclusief Nederland) 2019* 242.622.402 359.519.428
Niet-EU 2018 december 16.652.451 11.567.370
Niet-EU 2018 205.372.135 145.491.868
Niet-EU 2019 januari* 18.503.144 10.962.065
Niet-EU 2019 februari* 16.603.009 11.706.380
Niet-EU 2019 maart* 18.454.661 13.064.663
Niet-EU 2019 april* 18.443.456 12.863.115
Niet-EU 2019 mei* 18.172.363 13.228.235
Niet-EU 2019 juni* 17.180.251 13.089.736
Niet-EU 2019 juli* 18.441.741 12.814.581
Niet-EU 2019 augustus* 17.836.006 12.658.986
Niet-EU 2019 september* 17.730.835 13.467.257
Niet-EU 2019 oktober* 19.058.647 14.634.763
Niet-EU 2019 november* 18.664.237 13.654.359
Niet-EU 2019 december* 17.985.777 14.228.226
Niet-EU 2019* 217.074.128 156.372.365
Bron: CBS.
Verklaring van tekens