Woningvoorraad naar bewoning; regio, 2008-2012

Woningvoorraad naar bewoning; regio, 2008-2012

Regio's Perioden Totale woningvoorraad (aantal) Woningvoorraad naar bewoning Aantal bewoonde woningen (aantal) Woningvoorraad naar bewoning Aantal niet bewoonde woningen Totaal aantal (aantal) Woningvoorraad naar bewoning Aantal niet bewoonde woningen Leegstand (aantal) Woningvoorraad naar bewoning Aantal niet bewoonde woningen Ander gebruik (aantal) Woningvoorraad naar bewoning; relatief Bewoonde woningen (%) Woningvoorraad naar bewoning; relatief Niet bewoonde woningen Totaal relatief (%) Woningvoorraad naar bewoning; relatief Niet bewoonde woningen Leegstand (%) Woningvoorraad naar bewoning; relatief Niet bewoonde woningen Ander gebruik (%)
Nederland 2008 7.043.212 6.644.755 398.457 336.983 61.474 94,3 5,7 4,8 0,9
Nederland 2009 7.104.518 6.699.357 405.161 338.591 66.570 94,3 5,7 4,8 0,9
Nederland 2010 7.172.436 6.755.864 416.572 342.569 74.003 94,2 5,8 4,8 1,0
Nederland 2011 7.217.803 6.800.204 417.599 343.638 73.961 94,2 5,8 4,8 1,0
Nederland 2012 7.266.295 6.850.792 415.503 347.668 67.835 94,3 5,7 4,8 0,9
Noord-Nederland (LD) 2008 733.208 696.609 36.599 29.555 7.044 95,0 5,0 4,0 1,0
Noord-Nederland (LD) 2009 738.829 700.684 38.145 30.669 7.476 94,8 5,2 4,2 1,0
Noord-Nederland (LD) 2010 743.503 705.421 38.082 30.227 7.855 94,9 5,1 4,1 1,1
Noord-Nederland (LD) 2011 745.828 707.459 38.369 30.460 7.909 94,9 5,1 4,1 1,1
Noord-Nederland (LD) 2012 748.901 710.818 38.083 30.650 7.433 94,9 5,1 4,1 1,0
Utrecht (PV) 2008 494.230 472.930 21.300 16.989 4.311 95,7 4,3 3,4 0,9
Utrecht (PV) 2009 500.082 477.255 22.827 17.942 4.885 95,4 4,6 3,6 1,0
Utrecht (PV) 2010 506.189 482.740 23.449 18.486 4.963 95,4 4,6 3,7 1,0
Utrecht (PV) 2011 509.851 484.958 24.893 19.567 5.326 95,1 4,9 3,8 1,0
Utrecht (PV) 2012 513.836 487.700 26.136 21.538 4.598 94,9 5,1 4,2 0,9
Zuidoost-Friesland (CR) 2008 87.815 83.636 4.179 3.171 1.008 95,2 4,8 3,6 1,1
Zuidoost-Friesland (CR) 2009 88.583 84.220 4.363 3.363 1.000 95,1 4,9 3,8 1,1
Zuidoost-Friesland (CR) 2010 89.145 84.731 4.414 3.331 1.083 95,0 5,0 3,7 1,2
Zuidoost-Friesland (CR) 2011 89.585 85.050 4.535 3.478 1.057 94,9 5,1 3,9 1,2
Zuidoost-Friesland (CR) 2012 89.998 85.372 4.626 3.569 1.057 94,9 5,1 4,0 1,2
Almere 2008 71.029 69.255 1.774 1.590 184 97,5 2,5 2,2 0,3
Almere 2009 72.373 70.589 1.784 1.547 237 97,5 2,5 2,1 0,3
Almere 2010 73.672 71.648 2.024 1.772 252 97,3 2,7 2,4 0,3
Almere 2011 75.304 72.853 2.451 1.978 473 96,7 3,3 2,6 0,6
Almere 2012 76.303 74.179 2.124 1.890 234 97,2 2,8 2,5 0,3
Blaricum 2008 3.973 3.801 172 138 34 95,7 4,3 3,5 0,9
Blaricum 2009 3.974 3.791 183 148 35 95,4 4,6 3,7 0,9
Blaricum 2010 4.008 3.818 190 160 30 95,3 4,7 4,0 0,7
Blaricum 2011 4.081 3.833 248 192 56 93,9 6,1 4,7 1,4
Blaricum 2012 4.087 3.867 220 171 49 94,6 5,4 4,2 1,2
Hollands Kroon 2008
Hollands Kroon 2009
Hollands Kroon 2010
Hollands Kroon 2011
Hollands Kroon 2012 19.817 19.034 783 661 122 96,0 4,0 3,3 0,6
Slochteren 2008 6.142 5.960 182 154 28 97,0 3,0 2,5 0,5
Slochteren 2009 6.276 6.043 233 182 51 96,3 3,7 2,9 0,8
Slochteren 2010 6.351 6.065 286 196 90 95,5 4,5 3,1 1,4
Slochteren 2011 6.351 6.077 274 218 56 95,7 4,3 3,4 0,9
Slochteren 2012 6.348 6.109 239 196 43 96,2 3,8 3,1 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de woningvoorraad, onderverdeeld in bewoonde en niet-bewoonde woningen, waaronder leegstand naar regio.

De getoonde gegevens hebben alleen betrekking op woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen.
De bewoning wordt bepaald op basis van een koppeling van het adres tussen het WoningRegister (WRG) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het meldingenregister Protocollaire Basisadministratie (Probas), de WOZ-registratie en het Geografisch Basisregister (GBR).
De gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:
- Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en Gemeenten.

Het waarnemingsmoment is bepaald op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 2 oktober 2013.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Ter voorkoming van trendbreuken binnen één tabel zijn nieuwe tabellen gestart (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totale woningvoorraad
Woningvoorraad op 1 januari
Woningvoorraad naar bewoning
Voorraad op 1 januari
Aantal bewoonde woningen
Een bewoonde woning is een woning waar één of meerdere bewoners volgens de GBA of het Probas staan ingeschreven.
Aantal niet bewoonde woningen
Een niet-bewoonde woning is een woning waar geen bewoners volgens de GBA of het Probas staan ingeschreven.
Totaal aantal
Leegstand
Een leegstaande woning is een woning waar geen bewoners volgens de GBA en het Probas staan ingeschreven, die niet voor andere doeleinden dan wonen wordt gebruikt of die niet dient als tweede woning. De woning is beschikbaar voor bewoning door derden.
Ander gebruik
Een leegstaande woning die voor andere doeleinden dan wonen wordt gebruikt, zoals: praktijkruimte, winkelruimte, opslagruimte, kinderdagverblijf, of die dient als tweede woning.
Deze woning is niet beschikbaar voor bewoning door derden.
Woningvoorraad naar bewoning; relatief
Voorraad op 1 januari
Bewoonde woningen
Het aandeel bewoonde woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen.
Niet bewoonde woningen
Totaal relatief
Het aandeel niet bewoonde woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen
Leegstand
Het aandeel leegstand ten opzichte van het totaal aantal woningen
Ander gebruik
Het aandeel 'ander gebruik' ten opzichte van het totaal aantal woningen.