Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de ontvangsten van sociale premies door de sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen. Dit is een subsector van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorie├źn gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1987 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2002 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; ontvangen sociale premies. Zie paragraaf 3.

Overheid; ontvangen sociale premies 1987 - 2013

Perioden Totaal sociale premiesTotaal sociale premies (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Totaal sociale premiesWerkhervattingskas (mln euro) Totaal sociale premiesArbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesSectorfondsen (mln euro) Totaal sociale premiesUitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Totaal sociale premiesWet Kinderopvang (mln euro) Totaal sociale premiesZiekengeldkassen (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemene Kas (mln euro) Totaal sociale premiesZorgverzekeringsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Totaal sociale premiesAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversTotaal sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversWerkhervattingskas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversArbeidsongeschiktheidskas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversSectorfondsen (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversUitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversWet Kinderopvang (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversZiekengeldkassen (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemene Kas (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversZorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Sociale premies t.l.v. werkgeversAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversTotaal soc. premies niet t.l.v. werkg. (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversArbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversArbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversSectorfondsen (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversZiekengeldkassen (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemene Kas (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversZorgverzekeringsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Ouderdomsfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Nabestaandenfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Kinderbijslagfonds (mln euro) Sociale premies niet t.l.v. werkgeversAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (mln euro)
1990 36.937 939 3.900 1.477 781 4.064 5.638 13.191 1.148 5.799 6.904 0 966 354 3.100 2.484 30.033 939 3.900 511 427 964 3.154 13.191 1.148 5.799
1995 48.443 6.286 3.661 3.873 689 1.610 4.922 14.625 2.085 10.692 6.096 -53 1.806 322 1.072 2.949 42.347 6.339 3.661 2.067 367 538 1.973 14.625 2.085 10.692
2000 64.467 -69 8.746 842 1.946 5.290 1.125 10.511 20.569 1.701 13.806 18.671 8.746 1.946 1.963 1.125 4.891 45.796 -69 0 842 3.327 5.620 20.569 1.701 13.806
2005 66.477 8.991 2.154 5.258 2.286 458 11.817 17.944 1.434 16.135 20.595 8.813 2.154 1.440 2.286 458 5.444 45.882 178 3.818 6.373 17.944 1.434 16.135
2010 83.109 10.991 578 125 2.787 2.139 526 709 30.755 18.357 1.326 14.816 29.607 10.991 578 125 2.787 2.139 526 709 11.752 53.502 19.003 18.357 1.326 14.816
2012* 95.780 9.861 442 3.166 3.446 579 1.052 36.636 22.567 1.496 16.535 32.608 9.861 442 3.166 3.446 579 1.052 14.062 63.172 22.574 22.567 1.496 16.535
2013 1e kwartaal* 24.665 2.096 104 613 891 154 245 9.123 6.025 255 5.159 7.606 2.096 104 613 891 154 245 3.503 17.059 5.620 6.025 255 5.159
2013 2e kwartaal* 22.768 2.578 133 734 1.132 168 296 9.960 4.444 53 3.270 8.866 2.578 133 734 1.132 168 296 3.825 13.902 6.135 4.444 53 3.270
2013 3e kwartaal* 22.435 2.133 121 640 949 153 251 8.959 4.980 206 4.043 7.687 2.133 121 640 949 153 251 3.440 14.748 5.519 4.980 206 4.043
2013 4e kwartaal* 28.491 1.001 119 699 1.038 158 281 9.771 8.734 366 6.324 7.048 1.001 119 699 1.038 158 281 3.752 21.443 6.019 8.734 366 6.324
2013* 98.359 7.808 477 2.686 4.010 633 1.073 37.813 24.183 880 18.796 31.207 7.808 477 2.686 4.010 633 1.073 14.520 67.152 23.293 24.183 880 18.796
Bron: CBS.
Verklaring van tekens