Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bewerk tabel

Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 28 september 2020:
De cijfers van september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand oktober 2020 verschijnen naar verwachting op 29 oktober 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%)
C Industrie 2018 januari Nederland 11,9 12,7
C Industrie 2018 februari Nederland . 14,6
C Industrie 2018 maart Nederland . 15,2
C Industrie 2018 april Nederland 20,7 15,2
C Industrie 2018 mei Nederland . 13,3
C Industrie 2018 juni Nederland . 13,2
C Industrie 2018 juli Nederland 4,9 13,4
C Industrie 2018 augustus Nederland . 10,2
C Industrie 2018 september Nederland . 12,4
C Industrie 2018 oktober Nederland 18,6 13,3
C Industrie 2018 november Nederland . 8,5
C Industrie 2018 december Nederland . 6,6
C Industrie 2019 januari Nederland 8,4 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens