Macro-economisch scorebord 2006 - 2013


Deze tabel bevat de indicatoren van het Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) scoreboard. Om bestaande en potentiële onevenwichtigheden en macro-economische risico's binnen de landen van de Europese Unie tijdig te signaleren heeft de Europese Commissie een scorebord met elf indicatoren opgesteld. Het scorebord maakt onderdeel uit van de Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Deze tabel bevat voor deze elf indicatoren de kwartaal- en jaarcijfers voor Nederland.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle jaar- en kwartaalcijfers hebben een nader voorlopig of voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Macro-economisch scorebord. Zie paragraaf 3.

Macro-economisch scorebord 2006 - 2013

Perioden Saldo lopende rekening als % bbp (%) Netto extern vermogen als % bbp (%) Reële effectieve wisselkoers (%) Exportmarktaandeel als % mondiale export (%) Nominale loonkosten per eenheid product (%) Reële huizenprijsindex (%) Kredietstroom private sector als % bbp (%) Schuld private sector als % bbp (%) Overheidsschuld (EMU-schuld) als % bbp (%) Werkloosheid; 3-jaars gemiddelde (%) Totale schuld financiële sector (%)
2007 7,8 -6,0 -2,1 -2,7 1,8 3,0 9,9 207,8 45,3 4,4 16,3
2008 6,8 4,2 -0,1 -9,4 5,4 0,9 7,5 207,5 58,5 3,7 -0,6
2009 5,4 16,7 2,7 -6,3 10,2 -3,9 6,4 221,2 60,8 3,5 6,1
2010 5,6 24,5 -1,6 -8,5 7,8 -2,9 4,9 221,2 63,4 3,8 7,1
2011 7,2 34,1 -2,5 -8,3 5,8 -4,2 3,2 219,3 65,7 4,2 8,5
2012* 8,7 45,8 -6,0 -12,0 3,3 -8,7 0,2 219,3 71,3 4,7 4,9
2013 1e kwartaal* 9,1 51,8 -5,0 -11,8 4,2 -9,4 1,0 220,0 72,0 4,9 1,8
2013 2e kwartaal* 9,4 50,0 -3,2 -11,3 5,4 -10,1 -0,8 219,6 73,9 5,0 -0,2
2013 3e kwartaal* 9,6 49,8 -1,2 -9,9 6,0 -8,8 -0,8 218,6 73,6 5,3 -2,7
2013 4e kwartaal* 9,7 53,0 . -9,3 6,0 -7,8 1,7 218,6 73,5 5,5 -4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens