Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000-2014

Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000-2014

Geslacht Overige persoonskenmerken Perioden Personen 15 tot 65 jaar Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Personen 15 tot 65 jaar Personen met inkomen (x 1 000) Personen 15 tot 65 jaar Personen financieel onafhankelijk (x 1 000) Personen 15 tot 65 jaar Personen economisch zelfstandig (x 1 000) Personen 15 tot 65 jaar (%) Personen in particuliere huishoudens (%) Personen 15 tot 65 jaar (%) Personen met inkomen (%) Personen 15 tot 65 jaar (%) Personen financieel onafhankelijk (%) Personen 15 tot 65 jaar (%) Personen economisch zelfstandig (%)
Totaal Totaal 2000* 10.675 9.517 6.298 5.894 100,0 89,2 59,0 55,2
Totaal Totaal 2001 10.755 9.602 6.587 6.095 100,0 89,3 61,2 56,7
Totaal Totaal 2002 10.798 9.683 6.644 6.111 100,0 89,7 61,5 56,6
Totaal Totaal 2003 10.805 9.676 6.574 6.023 100,0 89,6 60,8 55,7
Totaal Totaal 2004 10.819 9.690 6.565 5.975 100,0 89,6 60,7 55,2
Totaal Totaal 2005 10.849 9.745 6.539 6.028 100,0 89,8 60,3 55,6
Totaal Totaal 2006 10.861 9.811 6.677 6.137 100,0 90,3 61,5 56,5
Totaal Totaal 2007 10.892 9.918 6.841 6.311 100,0 91,1 62,8 57,9
Totaal Totaal 2008 10.936 10.025 6.952 6.442 100,0 91,7 63,6 58,9
Totaal Totaal 2009 10.953 10.040 6.975 6.397 100,0 91,7 63,7 58,4
Totaal Totaal 2010 10.959 10.095 6.921 6.330 100,0 92,1 63,2 57,8
Totaal Totaal 2011 10.922 10.086 6.866 6.354 100,0 92,3 62,9 58,2
Totaal Totaal 2012 10.883 10.047 6.791 6.309 100,0 92,3 62,4 58,0
Totaal Totaal 2013 10.842 10.005 6.667 6.234 100,0 92,3 61,5 57,5
Totaal Totaal 2014 10.828 10.008 6.624 6.178 100,0 92,4 61,2 57,1
Mannen Totaal 2000* 5.403 5.245 4.208 3.834 100,0 97,1 77,9 71,0
Mannen Totaal 2001 5.442 5.279 4.284 3.904 100,0 97,0 78,7 71,7
Mannen Totaal 2002 5.460 5.289 4.277 3.879 100,0 96,9 78,3 71,0
Mannen Totaal 2003 5.454 5.255 4.213 3.795 100,0 96,3 77,2 69,6
Mannen Totaal 2004 5.455 5.242 4.179 3.736 100,0 96,1 76,6 68,5
Mannen Totaal 2005 5.467 5.252 4.170 3.748 100,0 96,1 76,3 68,6
Mannen Totaal 2006 5.467 5.264 4.191 3.772 100,0 96,3 76,7 69,0
Mannen Totaal 2007 5.479 5.285 4.229 3.833 100,0 96,5 77,2 70,0
Mannen Totaal 2008 5.500 5.315 4.247 3.870 100,0 96,6 77,2 70,4
Mannen Totaal 2009 5.506 5.299 4.205 3.803 100,0 96,2 76,4 69,1
Mannen Totaal 2010 5.504 5.304 4.155 3.737 100,0 96,4 75,5 67,9
Mannen Totaal 2011 5.484 5.287 4.104 3.736 100,0 96,4 74,8 68,1
Mannen Totaal 2012 5.457 5.250 4.027 3.675 100,0 96,2 73,8 67,3
Mannen Totaal 2013 5.435 5.212 3.951 3.618 100,0 95,9 72,7 66,6
Mannen Totaal 2014 5.429 5.197 3.885 3.566 100,0 95,7 71,6 65,7
Vrouwen Totaal 2000* 5.272 4.272 2.090 2.060 100,0 81,0 39,6 39,1
Vrouwen Totaal 2001 5.314 4.323 2.302 2.192 100,0 81,4 43,3 41,2
Vrouwen Totaal 2002 5.339 4.393 2.367 2.232 100,0 82,3 44,3 41,8
Vrouwen Totaal 2003 5.351 4.421 2.362 2.228 100,0 82,6 44,1 41,6
Vrouwen Totaal 2004 5.364 4.448 2.385 2.239 100,0 82,9 44,5 41,7
Vrouwen Totaal 2005 5.382 4.493 2.369 2.280 100,0 83,5 44,0 42,4
Vrouwen Totaal 2006 5.394 4.548 2.486 2.365 100,0 84,3 46,1 43,8
Vrouwen Totaal 2007 5.413 4.634 2.611 2.478 100,0 85,6 48,2 45,8
Vrouwen Totaal 2008 5.436 4.710 2.706 2.572 100,0 86,6 49,8 47,3
Vrouwen Totaal 2009 5.446 4.740 2.770 2.593 100,0 87,0 50,9 47,6
Vrouwen Totaal 2010 5.454 4.791 2.766 2.593 100,0 87,8 50,7 47,5
Vrouwen Totaal 2011 5.438 4.799 2.762 2.618 100,0 88,2 50,8 48,1
Vrouwen Totaal 2012 5.426 4.797 2.764 2.634 100,0 88,4 50,9 48,6
Vrouwen Totaal 2013 5.408 4.792 2.716 2.616 100,0 88,6 50,2 48,4
Vrouwen Totaal 2014 5.399 4.811 2.739 2.612 100,0 89,1 50,7 48,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over de inkomenspositie van personen in de leeftijd 15 tot 65 jaar. Gepresenteerd worden cijfers over het hebben van een eigen inkomen, het financieel onafhankelijk zijn en het economisch zelfstandig zijn. Daarbij worden personen onderscheiden naar geslacht en verder naar kenmerken zoals leeftijd, positie in het huishouden en sociaal economische categorie.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 t/m 2014 zijn definitief, de cijfers over 2000 zijn voorlopig.

Wijzigingen 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen 15 tot 65 jaar
Personen in particuliere huishoudens
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen op 31 december
van het onderzoeksjaar.
Personen met inkomen
Aantal personen met inkomen in particuliere huishoudens met inkomen op 31
december van het onderzoeksjaar.
Personen financieel onafhankelijk
Het begrip financiële onafhankelijkheid vertolkt het 'kunnen rondkomen
van een eigen inkomen'. Niet alleen inkomen uit arbeid en eigen
onderneming, maar ook overdrachten van sociale verzekeringen (gebaseerd
op eigen vroegere arbeid) dragen bij tot financiële onafhankelijkheid.
Inkomen in de vorm van uitkeringen op grond van sociale voorzieningen
(bijstandsuitkering e.d.) wordt niet beschouwd als bijdragend aan
financiële onafhankelijkheid. De grens tussen wel of niet financieel
onafhankelijk zijn, is gelegd bij de lage-inkomensgrens die het CBS in
armoederapportages hanteert. De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt een
door de jaren heen vast koopkrachtbedrag.
Personen economisch zelfstandig
Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is
met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig
beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen
onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het
individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70%
van het wettelijke netto minimumloon, ofwel de netto bijstand van een
alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar
overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.
Personen 15 tot 65 jaar (%)
Personen in particuliere huishoudens
Aantal personen in procenten van het totaal aantal personen per categorie.
Personen met inkomen
Aantal personen met inkomen in procenten van het totaal aantal personen
per categorie.
Personen financieel onafhankelijk
Aantal personen financieel onafhankelijk in procenten van het totaal
aantal personen per categorie.
Het begrip financiële onafhankelijkheid vertolkt het 'kunnen rondkomen
van een eigen inkomen'. Niet alleen inkomen uit arbeid en eigen
onderneming, maar ook overdrachten van sociale verzekeringen (gebaseerd
op eigen vroegere arbeid) dragen bij tot financiële onafhankelijkheid.
Inkomen in de vorm van uitkeringen op grond van sociale voorzieningen
(bijstandsuitkering e.d.) wordt niet beschouwd als bijdragend aan
financiële onafhankelijkheid. De grens tussen wel of niet financieel
onafhankelijk zijn, is gelegd bij de lage-inkomensgrens die het CBS in
armoederapportages hanteert. De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt een
door de jaren heen vast koopkrachtbedrag.
Personen economisch zelfstandig
Aantal personen economisch zelfstandig in procenten van het totaal aantal
personen per categorie.
Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is
met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig
beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen
onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het
individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70%
van het wettelijke netto minimumloon, ofwel de netto bijstand van een
alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar
overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.