Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten en uitgaven, het vorderingensaldo en het exploitatiesaldo van de sector overheid. Daarnaast worden enkele aanvullende gegevens over inkomsten en uitgaven weergegeven (memorandumposten). De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1969 tot en met 2013, kwartaalgegevens van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1969 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; inkomsten en uitgaven. Zie paragraaf 3.

Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013

Sectoren Perioden InkomstenTotaal inkomsten (mln euro) InkomstenBelastingenTotaal belastingen (mln euro) BelastingenBelastingen op productie en invoerTotaal belastingen op prod. en invoer (mln euro) BelastingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (mln euro) InkomstenVerkopen van goederen en diensten (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenRente (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenWinstuitkeringen (mln euro) InkomstenInkomen uit vermogenInkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachtenTotaal inkomensoverdrachten (mln euro) InkomstenKapitaaloverdr. excl. vermogensheffingenTotaal kapitaaloverdr. excl. vermogen... (mln euro) InkomstenOverige inkomstenTotaal overige inkomsten (mln euro) UitgavenTotaal uitgaven (mln euro) UitgavenBeloning van werknemersTotaal beloning van werknemers (mln euro) UitgavenAankopen goederen en diensten (mln euro) Netto investeringenNetto investeringen in vaste activaTotaal netto invest. in vaste activa (mln euro) Netto investeringen in vaste activaBruto investeringen in vaste activaTotaal bruto invest. in vaste activa (mln euro) Netto investeringenNetto investeringen in vaste activaAfschrijvingen (-) (mln euro) UitgavenNetto investeringenVeranderingen in voorraden (incl. kos... (mln euro) UitgavenSaldo aan- en verkopen van niet-gepro... (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenTotaal inkomen uit vermogen (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenRente (mln euro) UitgavenInkomen uit vermogenInkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) UitgavenUitkeringenTotaal uitkeringen (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) UitkeringenSociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) UitgavenSubsidiesTotaal subsidies (mln euro) UitgavenInkomensoverdrachtenTotaal inkomensoverdrachten (mln euro) UitgavenKapitaaloverdrachtenTotaal kapitaaloverdrachten (mln euro) UitgavenOverige uitgavenTotaal overige uitgaven (mln euro) VorderingensaldoTotaal vorderingensaldo (mln euro) ExploitatiesaldoTotaal exploitatiesaldo (mln euro) MemorandumpostenAardgasbatenTotaal aardgasbaten (mln euro) MemorandumpostenWerkelijke rente-inkomsten (mln euro) MemorandumpostenWerkelijke rente-uitgaven (mln euro) MemorandumpostenBNI-afdrachten (mln euro)
Overheid 2012* 278.149 135.339 68.367 65.589 95.780 19.825 18.489 2.853 4.635 11.001 2.385 222 6.109 302.089 58.649 45.505 3.040 19.997 -16.957 25 -584 10.995 10.984 11 139.988 69.079 70.909 7.923 10.282 4.781 4.528 -23.940 -26.421 14.533 2.828 12.361 3.916
Overheid 2013 4e kwartaal* 74.303 33.616 20.073 13.097 28.491 5.075 4.734 454 1.044 3.236 697 85 1.605 77.505 15.463 12.578 519 4.905 -4.386 2 -303 2.519 2.517 2 35.488 17.787 17.701 2.020 2.653 936 1.244 -3.202 -3.420 . 442 2.847 .
Overheid 2013* 285.269 138.381 70.773 65.876 98.359 19.563 20.396 2.553 6.224 11.619 2.494 302 5.774 300.029 57.474 46.220 2.435 19.568 -17.133 16 -3.918 10.427 10.417 10 143.433 72.906 70.527 7.839 10.577 4.086 4.307 -14.760 -13.293 15.064 2.503 11.774 4.480
Centrale overheid 2012* 154.969 126.361 63.095 61.884 0 6.184 15.810 1.636 3.614 10.560 2.861 670 3.083 173.373 18.141 14.965 995 6.508 -5.513 0 100 9.587 9.587 0 20.517 15.175 5.342 4.304 91.449 5.783 2.019 -18.404 -19.499 14.533 1.630 10.096 3.916
Centrale overheid 2013 4e kwartaal* 39.401 31.443 18.784 12.213 0 1.567 4.320 275 903 3.142 878 254 939 43.563 5.736 4.608 4 1.483 -1.479 0 -133 2.247 2.247 0 5.444 4.256 1.188 1.013 20.853 1.652 660 -4.162 -4.033 . 273 2.359 .
Centrale overheid 2013* 160.123 129.392 65.528 62.134 0 6.077 17.837 1.366 5.224 11.247 3.046 619 3.152 165.031 20.940 16.595 440 6.259 -5.819 0 -3.827 9.124 9.124 0 21.214 16.087 5.127 3.663 83.228 5.797 2.038 -4.908 -1.521 15.064 1.347 9.593 4.480
Rijk 2012* 150.492 126.171 62.905 61.884 0 3.201 15.783 1.609 3.614 10.560 2.533 483 2.321 168.852 12.823 11.048 297 3.929 -3.632 0 105 9.556 9.556 0 20.497 15.155 5.342 4.206 97.114 7.853 1.721 -18.360 -18.762 14.533 1.603 10.060 3.916
Rijk 2013 4e kwartaal* 38.239 31.400 18.741 12.213 0 818 4.306 261 903 3.142 775 213 727 42.475 3.304 3.262 -331 596 -927 0 -118 2.232 2.232 0 5.439 4.251 1.188 994 23.415 2.796 555 -4.236 -3.787 . 259 2.342 .
Rijk 2013* 155.306 129.216 65.352 62.134 0 2.951 17.802 1.331 5.224 11.247 2.684 436 2.217 160.950 12.018 11.492 -343 3.274 -3.617 0 -3.805 9.069 9.069 0 21.194 16.067 5.127 3.591 94.101 8.439 1.577 -5.644 -1.496 15.064 1.312 9.530 4.480
Overige centrale overheid 2012* 12.952 190 190 0 0 2.983 70 70 0 0 6.598 2.349 762 12.996 5.318 3.917 698 2.579 -1.881 0 -5 74 74 0 20 20 0 98 605 92 298 -44 -737 70 79
Overige centrale overheid 2013 4e kwartaal* 5.035 43 43 0 0 749 17 17 0 0 2.813 1.201 212 4.961 2.432 1.346 335 887 -552 0 -15 18 18 0 5 5 0 19 148 16 105 74 -246 17 20
Overige centrale overheid 2013* 19.040 176 176 0 0 3.126 64 64 0 0 11.824 2.915 935 18.304 8.922 5.103 783 2.985 -2.202 0 -22 84 84 0 20 20 0 72 589 90 461 736 -25 64 92
Lokale overheid 2012* 95.330 8.978 5.272 3.705 0 13.180 2.813 1.351 1.021 441 64.624 2.784 2.951 97.819 38.853 26.950 2.078 13.449 -11.371 25 -684 1.519 1.508 11 9.009 4.909 4.100 2.388 1.631 2.248 2.431 -2.489 -3.908 1.332 2.376
Lokale overheid 2013 4e kwartaal* 22.912 2.173 1.289 884 0 3.372 447 212 141 94 15.225 1.045 650 24.206 9.334 7.086 523 3.412 -2.889 2 -170 298 296 2 2.162 1.300 862 574 444 498 566 -1.294 -1.649 202 514
Lokale overheid 2013* 91.078 8.989 5.245 3.742 0 12.982 2.683 1.311 1.000 372 60.734 3.134 2.556 92.972 34.978 26.282 2.024 13.269 -11.245 16 -91 1.428 1.418 10 9.155 5.295 3.860 2.339 1.658 1.740 2.198 -1.894 -3.843 1.280 2.306
Gemeenten 2012* 49.449 5.017 3.772 1.244 0 8.519 1.730 511 797 422 31.203 1.657 1.323 52.318 10.746 13.746 1.246 8.323 -7.077 0 -916 1.096 1.085 11 7.492 4.416 3.076 530 9.040 1.380 881 -2.869 -3.199 503 1.728
Gemeenten 2013 4e kwartaal* 12.774 1.262 968 294 0 2.212 251 21 141 89 8.123 632 294 13.091 2.849 3.696 -120 1.714 -1.834 0 -293 208 206 2 1.849 1.159 690 135 2.488 229 216 -317 96 17 369
Gemeenten 2013* 49.468 5.167 3.906 1.259 0 8.268 1.628 465 809 354 31.426 1.805 1.174 51.695 10.424 13.498 706 7.853 -7.147 0 -363 1.024 1.014 10 7.615 4.775 2.840 535 9.261 1.008 840 -2.227 -2.570 452 1.674
Overige lokale overheid 2012* 54.738 3.961 1.500 2.461 0 4.661 1.084 841 224 19 41.699 1.705 1.628 54.358 28.107 13.204 832 5.126 -4.294 25 232 424 424 0 1.517 493 1.024 1.858 869 1.446 1.550 380 -709 830 649
Overige lokale overheid 2013 4e kwartaal* 12.601 911 321 590 0 1.160 196 191 0 5 9.377 601 356 13.578 6.485 3.390 643 1.698 -1.055 2 123 90 90 0 313 141 172 439 231 457 350 -977 -1.745 185 145
Overige lokale overheid 2013* 50.679 3.822 1.339 2.483 0 4.714 1.055 846 191 18 37.799 1.907 1.382 50.346 24.554 12.784 1.318 5.416 -4.098 16 272 404 404 0 1.540 520 1.020 1.804 888 1.310 1.358 333 -1.273 828 632
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 2012* 115.232 0 0 0 95.780 461 69 69 0 0 18.829 18 75 118.279 1.655 3.590 -33 40 -73 0 0 92 92 0 110.462 48.995 61.467 1.231 1.131 0 78 -3.047 -3.014 69 92
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 2013 4e kwartaal* 32.202 0 0 0 28.491 136 6 6 0 0 3.553 0 16 29.948 393 884 -8 10 -18 0 0 13 13 0 27.882 12.231 15.651 433 315 0 18 2.254 2.262 6 13
Wettelijke soc. verzekeringsinstellingen 2013* 113.187 0 0 0 98.359 504 47 47 0 0 14.211 0 66 121.145 1.556 3.343 -29 40 -69 0 0 46 46 0 113.064 51.524 61.540 1.837 1.188 0 71 -7.958 -7.929 47 46
Bron: CBS.
Verklaring van tekens