Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden Onveiligheidsgevoelens Voelt zich onveilig Wel eens (%) Onveiligheidsgevoelens Voelt zich onveilig in eigen buurt Wel eens (%) Onveiligheidsgevoelens Voelt zich 's avonds in buurt onveilig (% komt vaak voor) Onveiligheidsgevoelens Voelt zich 's avonds niet op gemak (% komt vaak voor) Inschatting om slachtoffer te worden Kans op woninginbraak (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te worden Kans op mishandeling (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te worden Kans op portemonneediefstal (% (heel) groot) Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheid Doet 's avonds niet open (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheid Rijdt of loopt om (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheid Kinderen mogen ergens niet naar toe (% 'komt vaak voor')
Totale bevolking Waarde 2008 25,5 15,4 4,0 2,5 5,3 1,5 5,5 8,3 4,0 3,6
Totale bevolking Waarde 2009 25,8 17,0 4,3 2,4 5,8 1,7 5,3 10,0 4,0 4,0
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 33,9 25,3 7,3 3,2 8,4 3,0 9,0 13,5 5,9 5,1
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 34,9 26,1 7,7 3,4 8,4 3,0 8,5 13,5 6,5 4,9
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 28,5 17,8 4,8 3,0 6,2 1,8 6,2 9,4 5,3 4,5
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 28,8 20,1 5,5 2,7 6,2 2,0 5,7 12,0 4,6 4,9
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 25,6 14,1 3,8 2,7 4,9 1,1 5,2 7,7 4,2 3,7
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 24,6 15,5 3,3 2,2 5,5 1,2 4,8 8,9 4,0 3,8
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 20,4 10,1 1,8 1,3 2,6 0,8 3,6 6,1 2,4 2,4
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 21,2 11,5 2,5 1,8 4,3 1,2 4,1 8,2 2,6 3,2
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 17,6 8,6 1,9 1,8 4,0 0,9 3,2 3,9 1,7 1,8
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 17,8 10,1 1,9 1,7 4,5 0,8 3,2 6,6 1,7 2,6
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 27,7 19,4 7,3 3,5 6,5 2,1 6,3 12,6 6,8 5,6
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 24,5 15,5 4,9 3,2 4,7 1,8 5,7 10,3 4,5 4,5
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 24,1 15,0 3,3 2,4 4,9 1,5 5,7 7,7 3,4 3,4
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 25,0 14,5 3,2 2,2 5,1 1,5 5,2 6,3 3,2 2,6
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 26,2 13,6 2,3 1,4 5,4 1,0 4,9 5,6 2,7 2,4
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 34,6 29,5 12,1 5,0 13,7 3,7 9,9 11,0 9,0 7,1
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 39,6 33,5 12,6 6,2 13,8 6,0 11,4 18,3 9,0 9,3
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 23,5 12,9 3,2 2,2 4,2 1,2 4,7 7,1 3,5 3,1
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 25,1 16,2 3,9 2,2 5,4 1,5 5,0 9,6 3,7 3,7
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 17,7 8,7 1,6 2,6 3,5 0,6 2,4 3,4 . 3,1
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 18,2 9,9 2,3 1,6 4,8 0,8 3,3 5,7 1,1 3,8
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 17,6 8,6 1,3 1,9 4,1 1,2 3,1 4,8 1,7 1,4
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 17,7 9,6 1,6 1,7 3,9 0,8 3,4 6,5 1,7 2,3
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 20,0 9,2 2,0 1,3 2,9 0,6 4,0 5,3 2,3 2,0
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 20,4 11,2 2,1 1,9 4,6 0,9 3,7 8,2 2,1 2,6
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 24,7 13,5 2,9 1,9 4,0 0,9 4,7 7,7 2,9 3,0
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 25,6 15,7 3,2 1,9 4,7 1,3 5,1 9,0 3,7 3,2
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 32,2 23,1 7,0 3,7 8,2 2,8 8,0 11,9 6,5 5,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 32,1 24,2 7,2 3,4 8,0 2,7 7,2 13,4 6,1 5,8
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 22,2 10,4 2,3 2,0 5,6 1,5 4,2 4,8 1,5 2,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 22,1 10,2 1,7 1,2 4,1 0,8 3,8 5,1 2,4 2,0
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 20,8 10,8 2,5 1,6 3,7 0,7 4,5 5,8 2,5 2,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 22,6 12,9 2,4 1,9 3,9 0,9 5,0 7,4 2,8 2,7
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 32,7 23,8 7,6 4,0 7,8 2,9 7,6 12,7 7,1 6,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van de onveiligheidsbeleving van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over onveiligheidsgevoelens, onveilige plekken in de eigen woongemeente, inschatting eigen slachtofferkans en vermijdingsgedrag.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Onveiligheidsgevoelens
In de IVM is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over door
hen ervaren onveiligheidsgevoelens in het algemeen en de door hen
ervaren onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt.
Eerst is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt. Zo ja, dan
is vervolgens gevraagd of men zich vaak, soms of zelden onveilig
voelt.
Tevens is gevraagd of men zich onveilig voelt als men 's avonds
in de eigen buurt op straat loopt en of men zich niet op zijn
gemak voelt als men 's avonds alleen thuis is.
Voelt zich onveilig
Wel eens
Voelt zich onveilig in eigen buurt
Wel eens
Voelt zich 's avonds in buurt onveilig
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u zich onveilig voelt als u 's avonds
bij u in de buurt over straat loopt?'
Voelt zich 's avonds niet op gemak
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u zich niet op uw gemak voelt als u 's
avonds alleen thuis bent?'
Inschatting om slachtoffer te worden
Aan de respondenten is gevraagd; 'Hoe groot denkt u dat de kans is dat u
het komende jaar zelf slachtoffer wordt van inbraak in uw woning?'
Aan de respondenten is gevraagd; 'Hoe groot denkt u dat de kans is dat u
het komende jaar zelf slachtoffer wordt van inbraak in uw woning?'
Antwoordmogelijkheden: 'heel grote kans'; ' grote kans';
'geen grote en geen kleine kans'; 'kleine kans'; 'heel kleine kans';
'weet niet'.
Dezelfde vragen en antwoordmogelijkheden voor 'mishandeling' en voor
'diefstal van uw portemonnee'.
Kans op woninginbraak
Kans op mishandeling
Kans op portemonneediefstal
Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheid
In de IVM is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over het
door hen getoonde vermijdingsgedrag.
Antwoordmogelijkheden: 'ja, vaak';
'ja, soms'; 'zelden of nooit'; 'weet niet ' ; 'niet van toepassing'.
Onder 'komt vaak voor' worden alle respondenten verstaan die als antwoord
'ja vaak' hebben gegeven.
Doet 's avonds niet open
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u 's avonds of 's nachts niet open
doet, omdat u het niet veilig vindt?'
Rijdt of loopt om
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u in uw eigen buurt omloopt of omrijdt
om onveilige plekken te vermijden?'
Kinderen mogen ergens niet naar toe
Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u uw kinderen niet toestaat ergens
naar toe te gaan omdat u het niet veilig vindt?'