Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009


In deze tabel vindt u een overzicht van de onveiligheidsbeleving van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over onveiligheidsgevoelens, onveilige plekken in de eigen woongemeente, inschatting eigen slachtofferkans en vermijdingsgedrag.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken.
De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Buurtkenmerken Cijfersoort Perioden OnveiligheidsgevoelensVoelt zich onveiligWel eens (%) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich onveilig in eigen buurtWel eens (%) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich 's avonds in buurt onveilig (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich 's avonds niet op gemak (% komt vaak voor) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op woninginbraak (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op mishandeling (% (heel) groot) Inschatting om slachtoffer te wordenKans op portemonneediefstal (% (heel) groot) Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidDoet 's avonds niet open (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidRijdt of loopt om (% 'komt vaak voor') Vermijdingsgedrag vanwege onveiligheidKinderen mogen ergens niet naar toe (% 'komt vaak voor')
Totale bevolking Waarde 2008 25,5 15,4 4,0 2,5 5,3 1,5 5,5 8,3 4,0 3,6
Totale bevolking Waarde 2009 25,8 17,0 4,3 2,4 5,8 1,7 5,3 10,0 4,0 4,0
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2008 33,9 25,3 7,3 3,2 8,4 3,0 9,0 13,5 5,9 5,1
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk Waarde 2009 34,9 26,1 7,7 3,4 8,4 3,0 8,5 13,5 6,5 4,9
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2008 28,5 17,8 4,8 3,0 6,2 1,8 6,2 9,4 5,3 4,5
Stedelijkheid: Sterk stedelijk Waarde 2009 28,8 20,1 5,5 2,7 6,2 2,0 5,7 12,0 4,6 4,9
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2008 25,6 14,1 3,8 2,7 4,9 1,1 5,2 7,7 4,2 3,7
Stedelijkheid: Matig stedelijk Waarde 2009 24,6 15,5 3,3 2,2 5,5 1,2 4,8 8,9 4,0 3,8
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2008 20,4 10,1 1,8 1,3 2,6 0,8 3,6 6,1 2,4 2,4
Stedelijkheid: Weinig stedelijk Waarde 2009 21,2 11,5 2,5 1,8 4,3 1,2 4,1 8,2 2,6 3,2
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2008 17,6 8,6 1,9 1,8 4,0 0,9 3,2 3,9 1,7 1,8
Stedelijkheid: Niet stedelijk Waarde 2009 17,8 10,1 1,9 1,7 4,5 0,8 3,2 6,6 1,7 2,6
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2008 27,7 19,4 7,3 3,5 6,5 2,1 6,3 12,6 6,8 5,6
Hoogte van het inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2008 24,5 15,5 4,9 3,2 4,7 1,8 5,7 10,3 4,5 4,5
Hoogte van het inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2008 24,1 15,0 3,3 2,4 4,9 1,5 5,7 7,7 3,4 3,4
Hoogte van het inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2008 25,0 14,5 3,2 2,2 5,1 1,5 5,2 6,3 3,2 2,6
Hoogte van het inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2008 26,2 13,6 2,3 1,4 5,4 1,0 4,9 5,6 2,7 2,4
Hoogte van het inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: aandachtswijk Waarde 2008 34,6 29,5 12,1 5,0 13,7 3,7 9,9 11,0 9,0 7,1
Buurt: aandachtswijk Waarde 2009 39,6 33,5 12,6 6,2 13,8 6,0 11,4 18,3 9,0 9,3
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2008 23,5 12,9 3,2 2,2 4,2 1,2 4,7 7,1 3,5 3,1
Buurt: geen aandachtswijk Waarde 2009 25,1 16,2 3,9 2,2 5,4 1,5 5,0 9,6 3,7 3,7
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 1e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 2e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 3e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 4e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2008 . . . . . . . . . .
Buurt: huurwoningen, 5e 20% groep Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2008 17,7 8,7 1,6 2,6 3,5 0,6 2,4 3,4 . 3,1
Buurt: niet-westerse allocht., 1e 20% gr Waarde 2009 18,2 9,9 2,3 1,6 4,8 0,8 3,3 5,7 1,1 3,8
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2008 17,6 8,6 1,3 1,9 4,1 1,2 3,1 4,8 1,7 1,4
Buurt: niet-westerse allocht., 2e 20% gr Waarde 2009 17,7 9,6 1,6 1,7 3,9 0,8 3,4 6,5 1,7 2,3
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2008 20,0 9,2 2,0 1,3 2,9 0,6 4,0 5,3 2,3 2,0
Buurt: niet-westerse allocht., 3e 20% gr Waarde 2009 20,4 11,2 2,1 1,9 4,6 0,9 3,7 8,2 2,1 2,6
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2008 24,7 13,5 2,9 1,9 4,0 0,9 4,7 7,7 2,9 3,0
Buurt: niet-westerse allocht., 4e 20% gr Waarde 2009 25,6 15,7 3,2 1,9 4,7 1,3 5,1 9,0 3,7 3,2
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2008 32,2 23,1 7,0 3,7 8,2 2,8 8,0 11,9 6,5 5,6
Buurt: niet-westerse allocht., 5e 20% gr Waarde 2009 32,1 24,2 7,2 3,4 8,0 2,7 7,2 13,4 6,1 5,8
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2008 22,2 10,4 2,3 2,0 5,6 1,5 4,2 4,8 1,5 2,6
Buurt: bijstandsuitkeringen, 1e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2008 22,1 10,2 1,7 1,2 4,1 0,8 3,8 5,1 2,4 2,0
Buurt: bijstandsuitkeringen, 2e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2008 20,8 10,8 2,5 1,6 3,7 0,7 4,5 5,8 2,5 2,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 3e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2008 22,6 12,9 2,4 1,9 3,9 0,9 5,0 7,4 2,8 2,7
Buurt: bijstandsuitkeringen, 4e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2008 32,7 23,8 7,6 4,0 7,8 2,9 7,6 12,7 7,1 6,1
Buurt: bijstandsuitkeringen, 5e 20% gr Waarde 2009 . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens