Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties 1988 - kw1 2014


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economisch begrip. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de Nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp
'nationaal vorderingensaldo'. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'.

De gegevens worden weergegeven in de procentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode. De volumeontwikkeling van het bbp
ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar wordt ongecorrigeerd weergegeven (de gerealiseerde economische groei) en gecorrigeerd voor een eventueel verschil in werkdagen. De volume-ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal is voor een aantal variabelen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageneffecten.
Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de conjuncturele stand van zaken wordt de groei voor een aantal variabelen ten opzichte van het voorgaande kwartaal berekend. Hierbij wordt standaard gecorrigeerd voor seizoen- en eventuele werkdageffecten.
Bij het uitkomen van nieuwe kwartaalcijfers wordt deze seizoen- en werkdagcorrectie steeds opnieuw doorgerekend. Dit leidt doorgaans tot geringe bijstellingen van eerder geraamde cijfers, maar incidenteel tot meer substantiële bijstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 1988 tot eerste kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. Gegevens van af 2011 tot 2014-I hebben nog een voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties. Zie paragraaf 3.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties 1988 - kw1 2014

Soort mutaties Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (waarde uitgedrukt als % van het bbp) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 0,9 . 4,2 -0,6 -1,1 0,2 6,1 0,8 4,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 1e kwartaal* -1,1 -1,4 1,9 -0,7 -0,8 -0,5 -4,6 0,6 2,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 2e kwartaal* -0,7 -0,7 4,3 -1,3 -1,5 -1,2 -2,3 0,9 4,7
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 3e kwartaal* -1,7 -1,5 2,5 -1,3 -1,6 -0,7 -4,9 1,1 1,7
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 4e kwartaal* -1,5 -1,5 4,7 -1,8 -2,7 -0,4 -4,4 1,5 3,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012* -1,2 . 3,3 -1,3 -1,6 -0,7 -4,0 1,0 3,2
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 1e kwartaal* -1,8 -1,4 -0,7 -1,5 -2,5 0,2 -12,1 0,2 1,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 2e kwartaal* -1,7 -1,7 -0,2 -1,4 -2,4 0,0 -9,2 1,0 0,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 3e kwartaal* -0,6 -0,8 -0,1 -1,9 -2,8 -0,5 -4,2 0,6 2,2
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 4e kwartaal* 0,8 0,8 0,2 -0,6 -0,6 -0,5 6,7 0,9 1,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013* -0,8 . -0,2 -1,4 -2,1 -0,2 -4,8 0,7 1,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2014 1e kwartaal* -0,5 -0,5 1,8 -1,3 -2,0 0,1 6,3 -0,1 1,4
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2011 0,9 . 4,2 -0,6 -1,1 0,2 6,1 0,8 4,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2012 1e kwartaal* -0,2 . 2,1 -0,1 0,2 0,0 2,3 0,7 1,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2012 2e kwartaal* 0,6 . 1,7 -0,4 -0,6 -0,8 -1,7 0,8 2,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2012 3e kwartaal* -1,0 . 0,3 0,2 -0,2 0,3 -3,0 1,3 -1,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2012 4e kwartaal* -0,7 . 0,4 -1,4 -1,9 0,1 -3,0 1,3 0,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2012* -1,2 . 3,3 -1,3 -1,6 -0,7 -4,0 1,0 3,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2013 1e kwartaal* -0,2 . -2,3 0,1 0,3 -0,2 -4,3 0,3 0,0
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2013 2e kwartaal* 0,0 . 1,4 -0,3 -0,7 0,0 0,9 0,9 0,6
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2013 3e kwartaal* 0,1 . 0,0 -0,2 -0,5 0,0 2,5 0,8 0,0
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2013 4e kwartaal* 1,0 . 0,7 -0,2 0,3 0,0 7,0 0,7 0,3
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2013* -0,8 . -0,2 -1,4 -2,1 -0,2 -4,8 0,7 1,4
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2014 1e kwartaal* -1,4 . -0,2 -0,5 -0,9 0,2 -3,5 0,0 0,4
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 2,1 . 8,8 0,9 1,3 0,2 4,9 0,3 8,8
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 1e kwartaal* 0,3 . 4,9 1,6 1,4 2,1 -5,9 0,1 5,3
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 2e kwartaal* 0,6 . 6,5 0,9 0,2 1,9 -3,2 -0,1 6,3
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 3e kwartaal* -0,8 . 5,6 1,0 0,6 1,8 -4,6 1,0 3,7
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 4e kwartaal* 0,1 . 6,3 0,9 0,2 2,0 -4,6 1,1 4,7
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012* 0,0 . 5,8 1,1 0,6 2,0 -4,5 0,5 5,0
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 1e kwartaal* 0,1 . -0,5 0,8 0,5 1,4 -10,8 -0,3 1,5
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 2e kwartaal* -0,3 . -1,0 -0,1 0,1 -0,5 -9,3 0,1 0,6
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 3e kwartaal* 1,4 . -1,7 -0,3 -0,4 -0,1 -4,5 0,3 1,7
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 4e kwartaal* 1,1 . -1,7 -0,5 0,0 -1,4 5,5 0,4 -0,1
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013* 0,6 . -1,3 0,0 0,1 -0,2 -4,9 0,1 0,9
Waarde, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2014 1e kwartaal* 0,1 . -0,3 -0,5 -1,1 0,5 4,5 -0,7 -0,1
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2011 2,1 . 8,8 0,9 1,3 0,2 4,9 0,3 8,8
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2012 1e kwartaal* -0,1 . 3,5 0,2 0,5 0,2 1,4 0,2 1,2
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2012 2e kwartaal* 0,7 . 1,9 0,4 0,0 1,2 -1,5 0,5 2,6
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2012 3e kwartaal* -1,0 . 0,5 0,3 0,3 0,1 -2,7 0,7 -0,3
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2012 4e kwartaal* 0,5 . 0,1 -0,1 -0,5 0,5 -2,3 0,7 1,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2012* 0,0 . 5,8 1,1 0,6 2,0 -4,5 0,5 5,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2013 1e kwartaal* 0,4 . -2,8 0,0 1,2 -0,7 -4,5 -0,1 -0,3
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2013 2e kwartaal* -0,1 . 1,2 -0,2 -1,0 -0,2 -0,1 0,6 0,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2013 3e kwartaal* 0,4 . -0,1 0,0 -0,2 0,2 2,6 0,0 0,0
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2013 4e kwartaal* 0,3 . -0,1 -0,3 0,0 -0,5 7,3 0,0 -0,1
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2013* 0,6 . -1,3 0,0 0,1 -0,2 -4,9 0,1 0,9
Waarde, t.o.v. voorgaande periode 2014 1e kwartaal* -0,4 . -1,0 -0,2 0,1 0,7 -4,8 -0,3 0,1
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2011 1,1 . 4,5 1,5 2,4 0,0 -1,1 . 4,6
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 1e kwartaal* 1,5 . 3,0 2,3 2,2 2,6 -1,3 . 2,8
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 2e kwartaal* 1,2 . 2,2 2,2 1,7 3,1 -1,0 . 1,5
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 3e kwartaal* 0,9 . 3,0 2,3 2,2 2,6 0,3 . 1,9
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012 4e kwartaal* 1,6 . 1,5 2,8 3,0 2,4 -0,1 . 0,8
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2012* 1,3 . 2,4 2,4 2,2 2,7 -0,6 . 1,7
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 1e kwartaal* 2,0 . 0,2 2,4 3,1 1,2 1,5 . 0,1
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 2e kwartaal* 1,4 . -0,9 1,3 2,6 -0,5 -0,2 . -0,3
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 3e kwartaal* 2,0 . -1,6 1,7 2,5 0,4 -0,3 . -0,5
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013 4e kwartaal* 0,2 . -1,9 0,0 0,7 -0,9 -1,1 . -1,1
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2013* 1,4 . -1,0 1,3 2,2 0,0 -0,1 . -0,4
Prijs, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2014 1e kwartaal* 0,6 . -2,1 0,8 1,0 0,4 -1,6 . -1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens