Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
Traditionele Horeca 2013 352,5 418,0 155,5 210,9 15.737 15.553 184 13.870 4.256 4.472 3.397 676 27 372 4.267 480 1.716 248 98 440 87 300 899 876 1.867 1.923
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2013 46,5 68,9 38,6 55,3 9.808 9.397 411 8.589 3.519 2.756 1.975 456 32 295 1.675 41 242 62 93 311 64 245 616 639 1.219 313
61 Telecommunicatie 2013 30,9 38,7 27,9 33,6 17.272 17.029 244 14.441 6.518 2.465 1.615 373 8 469 2.418 119 338 127 94 542 32 389 779 3.041 2.831 1.598
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2013 161,3 215,2 141,8 185,1 25.983 25.575 408 23.140 6.966 10.491 7.463 1.497 79 1.452 4.614 72 627 250 809 563 204 630 1.460 1.070 2.843 3.255
69 Juridische diensten en administratie 2013 132,8 171,4 106,3 137,4 15.506 15.278 229 12.781 1.085 7.234 5.322 1.053 40 819 3.992 86 910 123 367 263 195 454 1.594 469 2.725 2.594
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2013 109,4 149,6 95,6 128,2 15.413 15.126 287 13.883 4.071 6.693 4.677 1.056 51 910 2.594 63 459 130 375 224 113 341 889 524 1.530 1.504
72 Research 2013 35,0 40,5 30,7 35,0 4.794 4.099 695 5.186 1.040 2.468 1.752 421 15 280 1.455 54 253 101 32 87 28 507 394 224 -392 -364
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 321,9 76,3 202,9 61,0 20.300 20.174 126 19.330 8.730 8.748 6.112 1.229 43 1.363 1.631 30 287 63 273 161 63 225 529 221 971 931
Bron: CBS.
Verklaring van tekens