Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel "Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
H Vervoer en opslag 2013 385,7 490,0 305,3 382,8 78.593 75.243 3.350 73.781 23.913 19.857 13.529 3.371 129 2.828 25.064 390 2.131 708 13.409 1.072 295 3.427 3.633 4.948 4.812 4.215
49 Vervoer over land 2013 187,9 226,8 155,2 186,7 27.510 26.170 1.339 26.133 7.236 8.892 6.213 1.555 51 1.073 8.511 105 562 194 5.789 208 120 788 745 1.494 1.377 1.319
4932 Vervoer per taxi 2013 33,4 44,8 21,1 29,4 1.899 1.891 8 1.711 284 850 608 149 3 90 474 6 27 16 319 12 14 23 57 102 188 183
4942 Verhuisvervoer 2013 3,9 5,1 3,2 4,0 426 421 5 390 88 175 116 32 1 27 108 3 28 3 38 7 3 9 19 19 35 31
503-504 Binnenvaart 2013 9,7 17,5 8,3 15,2 2.675 2.646 29 2.292 553 517 341 73 3 99 930 6 18 53 534 32 12 113 162 293 382 304
51 Vervoer door de lucht 2013 28,5 30,2 21,2 22,4 10.926 10.919 7 10.607 675 2.125 1.550 452 20 103 7.358 5 68 49 4.532 416 15 1.214 1.060 448 319 149
53 Post en koeriers 2013 67,3 91,2 37,2 47,0 5.222 5.055 167 4.839 1.496 1.944 1.332 401 12 199 1.266 20 129 26 231 64 22 323 451 134 382 613
Bron: CBS.
Verklaring van tekens