Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
G Handel 2020 1.505,7 1.887,9 987,2 1.307,1 702.714 689.472 13.242 664.596 525.182 . . . . . . . . . . 56.979 39.706 9.591 6.335 3.256 284 7.398 72.537 1.848 9.917 1.987 3.292 13.054 994 11.599 29.848 9.899 38.118 5.736 -142 -3.195 40.518
45 Autohandel en -reparatie 2020 122,6 162,1 104,1 139,7 72.549 72.304 245 69.835 58.105 5.462 . . . 52.204 . . . . . 5.368 3.862 1.046 660 386 28 432 5.661 208 1.043 167 364 871 97 542 2.369 701 2.713 -124 -16 -108 2.466
451 Autohandel en -reparatie 2020 82,7 108,5 70,9 94,1 56.119 55.943 177 54.224 45.911 4.241 . . . 41.316 . . . 264 90 3.638 2.629 726 448 278 21 261 4.199 133 725 103 233 582 66 335 2.023 477 1.895 -104 -15 -180 1.596
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2020 20,2 28,7 16,8 24,6 3.373 3.354 19 3.082 1.557 1.032 . . . 488 . . . 36 2 863 607 164 104 60 5 87 555 49 161 35 68 37 16 59 131 106 291 -25 1 19 285
453 Handel in auto-onderdelen 2020 16,7 19,7 13,9 16,5 10.143 10.107 36 9.747 8.277 161 . . . 8.090 . . . 25 1 724 521 130 89 40 2 71 655 22 129 17 56 148 12 115 157 92 396 12 -2 51 457
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2020 3,0 5,2 2,5 4,4 2.914 2.900 13 2.782 2.361 30 . . . 2.310 . . . . . 144 103 26 18 8 1 13 252 5 28 12 7 104 4 33 59 26 131 -6 0 2 127
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 545,3 683,4 465,3 582,3 495.263 484.961 10.302 469.010 380.038 . . . . . . . . . . 33.469 23.250 5.334 3.464 1.870 172 4.712 50.042 844 3.999 1.283 2.191 8.810 595 9.307 23.014 5.461 26.253 6.619 -102 -3.179 29.590
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 33,6 46,1 26,8 37,3 48.156 47.990 166 47.077 42.954 . . . . . . . . . . 1.921 1.264 282 190 92 8 367 1.807 73 257 75 190 174 33 539 466 395 1.078 -41 -2 42 1.078
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 95,0 129,7 76,4 105,6 98.836 97.321 1.515 94.286 77.243 . . . . . . . . . . 5.682 3.451 855 548 307 21 1.356 10.116 200 590 314 352 1.545 71 1.828 5.216 1.245 4.549 2.851 -42 -3.351 4.008
464 Groothandel in non-food 2020 136,6 168,9 114,2 140,2 111.718 104.917 6.801 102.352 74.556 . . . . . . . . . . 8.208 5.911 1.282 869 413 50 964 18.415 202 1.020 225 455 4.500 170 2.625 9.218 1.173 9.366 2.114 -50 200 11.630
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 54,8 63,2 49,7 57,3 54.413 54.197 216 51.784 41.426 . . . . . . . . . . 3.998 2.910 639 408 230 20 431 5.867 55 326 63 184 1.260 115 881 2.983 494 2.628 165 -4 -160 2.629
466 Groothandel in industriemachines 2020 99,4 114,3 88,3 101,6 44.675 44.184 490 41.692 30.706 . . . . . . . . . . 6.054 4.299 1.049 657 393 43 664 4.059 98 610 149 384 425 83 1.010 1.299 873 2.983 306 3 -115 3.178
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 93,1 108,0 82,1 95,4 118.838 118.012 825 114.927 100.090 . . . . . . . . . . 5.664 3.998 947 598 349 22 697 8.125 176 963 396 472 598 78 2.044 3.399 1.049 3.911 1.206 -12 71 5.176
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2020 11,0 15,9 9,7 12,9 7.667 7.526 141 7.186 5.976 . . . . . . . . . . 594 381 93 63 30 1 119 527 15 81 20 33 66 11 203 99 89 481 12 -1 93 583
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 837,7 1.042,4 417,8 585,1 134.903 132.207 2.696 125.751 87.038 . . . . 85.888 . . . . . 18.142 12.594 3.210 2.211 999 84 2.254 16.834 796 4.874 538 737 3.373 303 1.749 4.464 3.738 9.152 -759 -24 93 8.462
471 Supermarkten en warenhuizen 2020 394,0 415,3 141,1 159,7 44.712 44.042 671 42.163 31.054 . . . . 30.996 . . . 7 . 6.067 4.191 1.034 739 296 12 829 3.481 256 1.090 186 180 409 40 340 980 1.561 2.550 -202 -18 -52 2.278
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 44,5 62,1 24,3 39,8 6.359 6.321 39 5.628 3.887 . . . . 3.869 . . . 4 . 909 681 172 119 53 8 48 717 70 243 46 40 116 25 45 134 116 731 -14 0 18 735
473 Tankstations 2020 14,7 15,8 9,6 10,4 10.259 10.231 28 9.854 8.184 . . . . 8.176 . . . . . 385 275 72 50 22 3 35 1.197 24 134 24 16 21 5 35 940 88 405 -10 -3 1 392
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 11,6 14,8 8,8 11,7 3.911 3.894 17 3.784 3.010 . . . . 2.998 . . . 6 . 381 287 72 49 23 2 21 315 15 86 6 19 68 8 24 90 78 127 -9 0 62 181
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 84,0 99,7 56,3 69,2 17.997 16.595 1.402 15.768 9.754 . . . . 9.465 . . . 255 . 2.667 1.914 505 329 176 16 233 2.682 124 862 70 140 553 44 252 638 665 2.229 -388 -2 97 1.936
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 26,4 34,8 16,3 23,6 5.122 5.098 24 4.714 3.343 . . . . 3.294 . . . 6 . 652 481 115 78 36 7 49 648 37 264 21 26 114 19 62 106 72 408 -4 0 -4 400
477 Winkels in overige artikelen 2020 206,1 242,5 121,8 151,1 26.628 26.248 380 25.324 14.884 . . . . 14.774 . . . . . 4.884 3.521 963 653 310 19 381 4.733 201 1.856 118 138 810 89 583 939 825 1.304 -92 2 -34 1.180
478 Markthandel 2020 8,2 22,1 4,1 16,4 1.405 1.398 8 1.155 815 . . . . 809 . . . 4 . 101 73 20 16 4 1 7 212 9 52 10 48 38 6 9 40 28 250 -5 -2 3 246
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2020 48,2 135,4 35,6 103,4 18.509 18.381 128 17.360 12.108 . . . . 11.508 . . . 524 . 2.097 1.171 258 179 79 17 651 2.849 62 288 57 131 1.244 69 400 599 306 1.149 -35 -1 1 1.113
I Horeca 2020 458,2 562,3 233,9 319,6 20.118 19.627 492 20.152 6.051 . . . . . . . . . . 6.228 4.294 1.203 924 279 34 697 6.157 656 2.563 357 200 578 106 501 1.197 1.717 -34 -352 -19 203 -202
55 Logiesverstrekking 2020 89,1 107,3 53,9 68,6 5.571 5.405 167 6.090 1.297 . . . . . . . . . . 1.677 1.102 336 253 83 7 232 2.264 227 993 116 37 198 31 196 468 851 -519 -260 -1 -11 -791
551 Hotels 2020 67,2 77,0 41,7 49,0 3.191 3.110 82 3.823 590 . . . . . . . . . . 1.172 762 248 188 60 6 157 1.502 142 661 70 21 132 20 117 339 559 -632 -169 -3 -33 -836
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 369,1 455,0 180,0 251,0 14.547 14.222 325 14.062 4.754 . . . . . . . . . . 4.551 3.192 867 671 196 27 465 3.893 429 1.570 241 163 381 76 305 729 865 485 -92 -18 215 589
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 270,5 323,1 128,9 172,1 10.159 . . 9.663 3.162 . . . . . . . . . . 3.048 2.195 568 451 118 19 266 2.865 329 1.203 174 105 302 50 207 496 588 496 -38 5 124 586
562 Kantines en catering 2020 44,8 63,7 25,9 41,1 2.340 . . 2.373 882 . . . . . . . . . . 875 568 177 128 50 3 127 436 25 115 20 42 38 11 45 140 180 -32 -44 -24 34 -66
563 Cafés 2020 53,7 68,1 25,1 37,8 2.048 . . 2.026 710 . . . . . . . . . . 628 430 121 93 28 5 72 591 75 252 46 17 41 14 53 93 97 22 -10 1 57 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2022:
Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Veel bedrijven hebben in 2020 loonkostensubsidies (NOW-regeling) ontvangen als steunmaatregel tijdens de corona-crisis. Deze loonkostensubsidies worden in de productiestatistieken in mindering gebracht op de uitbetaalde lonen. In sommige gevallen zullen bedrijven (een deel van) deze subsidies terug moeten betalen. Dat betekent dat de totale loonkosten voor bedrijven hoger uit kunnen komen dan weergegeven in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2023 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.