Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
F Bouwnijverheid 2018 337,5 588,2 304,3 524,7 105.972 101.599 4.373 94.594 60.827 22.501 14.143 4.442 9.535 362 1.169 1.187 2.082 597 298 1.146 2.694 1.731 11.378 11.620
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018 97,0 186,5 85,7 165,7 44.536 43.174 1.363 40.133 30.725 6.400 4.162 1.080 2.636 65 396 204 514 195 87 372 805 372 4.403 4.550
412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2018 329,1 576,2 297,5 514,8 100.879 96.567 4.312 90.339 57.502 21.979 13.754 4.387 9.171 354 1.106 1.178 2.050 549 288 1.087 2.559 1.686 10.540 10.748
412 Algemene B&U-bouw 2018 88,6 174,6 78,9 155,8 39.443 38.142 1.301 35.878 27.400 5.878 3.773 1.025 2.273 57 333 194 483 147 76 313 670 327 3.566 3.678
42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 51,6 71,4 47,9 65,3 16.441 14.605 1.835 15.764 9.162 4.171 2.674 776 1.992 123 158 428 323 51 36 237 636 440 676 707
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2018 28,7 41,4 26,7 38,0 9.648 9.436 211 9.146 5.770 2.175 1.431 359 1.053 50 88 181 185 24 14 113 398 149 501 504
422 Buizen- en kabelleggers 2018 14,0 19,0 12,8 17,1 3.680 3.589 92 3.489 1.866 1.122 675 264 447 8 47 88 104 12 19 63 106 55 191 191
43 Gespecialiseerde bouw 2018 188,9 330,3 170,7 293,6 44.995 43.820 1.175 38.697 20.940 11.930 7.307 2.586 4.907 174 615 555 1.245 351 176 537 1.253 920 6.298 6.363
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2018 14,9 24,6 13,2 22,0 3.747 3.608 138 3.235 1.512 926 550 207 637 51 45 199 147 21 10 61 102 161 511 522
432 Bouwinstallatie 2018 112,0 152,7 102,8 136,6 22.366 21.617 749 20.102 10.654 6.922 4.505 1.187 2.191 47 316 97 554 186 82 266 645 336 2.264 2.287
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2018 33,8 98,2 29,3 85,7 10.626 10.504 122 8.234 4.864 2.107 1.151 639 1.109 30 148 86 293 91 55 114 292 156 2.392 2.417
439 Overige gespecialiseerde bouw 2018 28,1 54,8 25,3 49,3 8.256 8.091 166 7.126 3.911 1.976 1.101 553 971 46 106 174 250 53 29 97 215 268 1.131 1.138
Bron: CBS.
Verklaring van tekens