VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Schooljaar Loon Herkomstgroeperingen Geslacht Leeftijd Peilmoment Totaal schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Voortijdig schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie Totaal Vo/Mbo (aantal)
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 104.590 45.820 58.770
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 84.090 36.310 47.780
Schooljaar 2004/'05 Loon 1e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 12.290 8.630
Schooljaar 2004/'05 Loon 1e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 10.720 6.100
Schooljaar 2004/'05 Loon 2e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 10.180 10.740
Schooljaar 2004/'05 Loon 2e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 7.670 9.150
Schooljaar 2004/'05 Loon 3e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 8.010 12.910
Schooljaar 2004/'05 Loon 3e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 6.230 10.590
Schooljaar 2004/'05 Loon 4e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 7.290 13.620
Schooljaar 2004/'05 Loon 4e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 5.550 11.270
Schooljaar 2004/'05 Loon 5e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 8.050 12.870
Schooljaar 2004/'05 Loon 5e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 6.150 10.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de loonontwikkeling van schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met een startkwalificatie. In de tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod. Het eerste schooljaar in deze tabel gaat over schoolverlaters die in schooljaar 2004/'05 het onderwijs hebben verlaten. Verder zijn er in deze tabel gegevens opgenomen over laatstgenoten onderwijssoort, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering van schoolverlaters. Het loon wordt jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Een deel van de schoolverlaters keert na verloop van tijd weer terug in het onderwijs. Over schoolverlaters die zijn teruggekeerd, worden in deze tabel geen gegevens meer gepresenteerd. Het totaal aantal schoolverlaters neemt hierdoor in deze tabel af met elk peilmoment.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal schoolverlaters
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
die loon ontvangen als werknemer.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het
schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
In deze tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod.
De eerste bestaat uit de schoolverlaters uit het schooljaar
2004/'05 die zowel voor als na schoolverlaten tot de GBA-bevolking
behoren(Gemeentelijke Basis Administratie).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Voortijdig schoolverlaters
Voortijdig schoolverlaters: Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs
hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie.
Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een
basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de
kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en in het bezit
zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of
vwo-diploma, of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2
van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).