VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft de loonontwikkeling van schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met een startkwalificatie. In de tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod. Het eerste schooljaar in deze tabel gaat over schoolverlaters die in schooljaar 2004/'05 het onderwijs hebben verlaten. Verder zijn er in deze tabel gegevens opgenomen over laatstgenoten onderwijssoort, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering van schoolverlaters. Het loon wordt jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Een deel van de schoolverlaters keert na verloop van tijd weer terug in het onderwijs. Over schoolverlaters die zijn teruggekeerd, worden in deze tabel geen gegevens meer gepresenteerd. Het totaal aantal schoolverlaters neemt hierdoor in deze tabel af met elk peilmoment.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Schooljaar Loon Herkomstgroeperingen Geslacht Leeftijd Peilmoment Totaal schoolverlatersTotaal Vo/Mbo (aantal) Voortijdig schoolverlatersTotaal Vo/Mbo (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatieTotaal Vo/Mbo (aantal)
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 104.590 45.820 58.770
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 84.090 36.310 47.780
Schooljaar 2004/'05 Loon 1e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 12.290 8.630
Schooljaar 2004/'05 Loon 1e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 10.720 6.100
Schooljaar 2004/'05 Loon 2e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 10.180 10.740
Schooljaar 2004/'05 Loon 2e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 7.670 9.150
Schooljaar 2004/'05 Loon 3e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 8.010 12.910
Schooljaar 2004/'05 Loon 3e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 6.230 10.590
Schooljaar 2004/'05 Loon 4e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 7.290 13.620
Schooljaar 2004/'05 Loon 4e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 5.550 11.270
Schooljaar 2004/'05 Loon 5e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 20.920 8.050 12.870
Schooljaar 2004/'05 Loon 5e quintiel Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.820 6.150 10.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens