Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd N02A Opioïden 2020* 5,43
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar N02A Opioïden 2020* 0,09
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar N02A Opioïden 2020* 1,63
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar N02A Opioïden 2020* 3,05
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar N02A Opioïden 2020* 4,43
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar N02A Opioïden 2020* 6,17
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar N02A Opioïden 2020* 7,76
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar N02A Opioïden 2020* 9,47
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder N02A Opioïden 2020* 14,71
Mannen Totaal leeftijd N02A Opioïden 2020* 4,45
Mannen Jonger dan 15 jaar N02A Opioïden 2020* 0,09
Mannen 15 tot 25 jaar N02A Opioïden 2020* 1,26
Mannen 25 tot 35 jaar N02A Opioïden 2020* 2,34
Mannen 35 tot 45 jaar N02A Opioïden 2020* 3,55
Mannen 45 tot 55 jaar N02A Opioïden 2020* 5,13
Mannen 55 tot 65 jaar N02A Opioïden 2020* 6,94
Mannen 65 tot 75 jaar N02A Opioïden 2020* 8,40
Mannen 75 jaar of ouder N02A Opioïden 2020* 12,13
Vrouwen Totaal leeftijd N02A Opioïden 2020* 6,40
Vrouwen Jonger dan 15 jaar N02A Opioïden 2020* 0,09
Vrouwen 15 tot 25 jaar N02A Opioïden 2020* 2,02
Vrouwen 25 tot 35 jaar N02A Opioïden 2020* 3,78
Vrouwen 35 tot 45 jaar N02A Opioïden 2020* 5,33
Vrouwen 45 tot 55 jaar N02A Opioïden 2020* 7,21
Vrouwen 55 tot 65 jaar N02A Opioïden 2020* 8,58
Vrouwen 65 tot 75 jaar N02A Opioïden 2020* 10,51
Vrouwen 75 jaar of ouder N02A Opioïden 2020* 16,67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 december 2022:
- De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
- Voorlopige cijfers over 2020 (DDD's) en 2021 (alle onderwerpen) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2023

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).