Gebieden in Nederland 2011


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2011 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2011

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief

Wijzigingen per 3 oktober 2013:
In de GGD-indeling is een wijziging doorgevoerd:
De naam van 'Hulpverlening Gelderland-Midden' is veranderd in 'Veiligh. en Gez. Gelderland-Midden' met de nieuwe code 1911.
Verder zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel bevat alleen gegevens over 2011 en is daarna stopgezet.

Gebieden in Nederland 2011

Regio's Codes en namen van gemeentenCode (code) Codes en namen van gemeentenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelCode (code) Landelijk dekkende gebiedenKamer van KoophandelNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenToeristengebiedenCode (code) Landelijk dekkende gebiedenToeristengebiedenNaam (naam) Landelijk dekkende gebiedenVeiligheidsregio'sCode (code) Landelijk dekkende gebiedenVeiligheidsregio'sNaam (naam) Statistische gegevensInwonertal (aantal)
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze 1 Noord-Nederland 12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden 3 Drenthe 25.785
Amsterdam 363 Amsterdam 34 Amsterdam 16 4 grote steden excl 13 Amsterdam-Amstelland 779.808
Bernheze 1.721 Bernheze 17 Brabant 13 West- en Midden-Brabant 21 Brabant-Noord 29.728
Delft 503 Delft 27 Den Haag 17 Overig Nederland 15 Haaglanden 97.690
Leidschendam-Voorburg 1.916 Leidschendam-Voorburg 27 Den Haag 17 Overig Nederland 15 Haaglanden 72.068
Bron: CBS.
Verklaring van tekens