Gebieden in Nederland 2011

Gebieden in Nederland 2011

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Codes en namen van gemeenten Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Toeristengebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Toeristengebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Veiligheidsregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Veiligheidsregio's Naam (naam) Statistische gegevens Inwonertal (aantal)
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze 01 Noord-Nederland 12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden 03 Drenthe 25.785
Amsterdam 0363 Amsterdam 34 Amsterdam 16 4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen 13 Amsterdam-Amstelland 779.808
Bernheze 1721 Bernheze 17 Brabant 13 West- en Midden-Brabant 21 Brabant-Noord 29.728
Delft 0503 Delft 27 Den Haag 17 Overig Nederland 15 Haaglanden 97.690
Leidschendam-Voorburg 1916 Leidschendam-Voorburg 27 Den Haag 17 Overig Nederland 15 Haaglanden 72.068
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2011 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau.

Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend.
De tabel is opgebouwd uit:
- Landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden zijn meestal opgebouwd uit gemeenten die samen het hele land dekken, bijvoorbeeld provincies en COROP-gebieden.
- Niet-landelijk dekkende gebieden. Deze gebieden bestaan uit gemeenten die samen niet het hele land dekken, bijvoorbeeld stadsgewesten.
- Gebieden ingedeeld naar grootteklasse (op basis van inwonertal) en mate van stedelijkheid (op basis van omgevingsadressendichtheid).

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.
Verder zijn per gemeente twee statistische gegevens aan de tabel toegevoegd: inwonertal en omgevingsadressendichtheid.

Gegevens beschikbaar over 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2011.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze. Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv. Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters en kleine letters is gevolgd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Kamer van Koophandel
De indeling in werkgebieden van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). De indeling wordt gehanteerd met ingang van 2008. Nederland telt 12 KvK regio's.

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
Code
Code van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Naam
Namen van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).

Met ingang van 1-1-2011:
Hoewel de indeling van Nederland in Kamers van Koophandel (KvK) gehele gemeenten omvat, is er één uitzondering: de gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
Opgeheven gemeente Bodegraven toegedeeld aan KvK 27 (Kamer Den Haag)
Opgeheven gemeente Reeuwijk toegedeeld aan KvK 24 (Kamer Rotterdam)
Toeristengebieden
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. Nederland telt 17 toeristengebieden. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Code
Codes (01 t/m 17) van de toeristengebieden.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
ATTENTIE:
Van de gemeente 's-Gravenhage hoort het onderdeel 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied 'Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht' (code 16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code 02).

Met ingang van 1-1-2011:
de gemeente Súdwest-Fryslân is opgesplitst in 3 toeristengebieden:
Opgeheven gemeente Wymbritseradiel, Sneek en Wûnseradiel toegedeeld aan toeristengebied 05 (Meren in Groningen, Friesland en NW-Overijssel)
Opgeheven gemeente Nijefurd toegedeeld aan toeristengebied 03 (IJsselmeerkust)
Opgeheven gemeente Bolsward toegedeeld aan toeristengebied 17 (Overig Nederland)
Veiligheidsregio's
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De indeling van de veiligheidsregio's komt overeen met die van de politieregio's. Er zijn dan ook 25 veiligheidsregio's in Nederland.
Code
Codes (1 t/m 25) van de veiligheidsregio's.
Naam
Namen van de veiligheidsregio's.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Aantal inwoners op 1 januari 2011.