Paren en eenouders naar kindertal, 2011-2060

Paren en eenouders naar kindertal, 2011-2060

Leeftijd referentiepersoon Perioden Paren naar kindertal Totaal paren (aantal) Paren naar kindertal Geen kinderen (aantal) Paren naar kindertal 1 kind (aantal) Paren naar kindertal 2 kinderen (aantal) Paren naar kindertal 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishoudens naar kindertal Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Eenouderhuishoudens naar kindertal 1 kind (aantal) Eenouderhuishoudens naar kindertal 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishoudens naar kindertal 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2011 4.193.302 2.148.246 745.785 925.779 373.492 495.175 298.635 149.968 46.572
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2015 4.258.283 2.235.133 757.223 906.660 359.267 522.012 315.111 159.020 47.881
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2020 4.320.848 2.320.598 766.192 892.021 342.037 540.038 326.299 165.555 48.184
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2025 4.356.951 2.370.409 765.093 890.829 330.620 547.023 331.247 168.052 47.724
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2030 4.348.861 2.368.983 746.907 905.402 327.569 548.040 330.243 170.354 47.443
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2035 4.301.182 2.317.663 729.496 924.647 329.376 549.581 329.283 172.800 47.498
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2040 4.238.815 2.250.118 723.840 934.517 330.340 553.602 330.762 175.251 47.589
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2045 4.183.885 2.194.953 728.431 932.773 327.728 556.547 333.042 176.094 47.411
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2050 4.144.812 2.159.451 734.304 927.344 323.713 555.385 332.848 175.523 47.014
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2055 4.124.381 2.140.348 737.502 924.783 321.748 551.422 330.440 174.306 46.676
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2060 4.123.990 2.138.044 735.080 927.472 323.394 546.768 326.701 173.434 46.633
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van paren en eenouderhuishoudens
in Nederland naar aantal thuiswonende kinderen en leeftijd van de
referentiepersoon.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per: 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Paren naar kindertal
Paren in particuliere huishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1
januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie
bij elkaar behorende personen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Totaal paren
Geen kinderen
Paren zonder kinderen.
1 kind
Paren met 1 kind.
2 kinderen
Paren met 2 kinderen.
3 of meer kinderen
Paren met 3 of meer kinderen.
Eenouderhuishoudens naar kindertal
Eenouderhuishoudens naar aantal thuiswonende kinderen, 1 januari.
.
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende
kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen
pleegkinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
Eenouderhuishoudens met één kind.
2 kinderen
Eenouderhuishoudens met twee kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishoudens met drie of meer kinderen.