Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015


Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet dat op 31 december van het jaar is verstrekt, uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger.
Het gaat hierbij om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogenaamde lopende uitkeringen.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste jaarcijfers.
Aangezien de tabel is stopgezet, worden de laatste jaarcijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken ontvanger, 2010-2015

Geslacht Leeftijd Mate van arbeidsongeschiktheid Kenmerken uitkeringsontvangers Perioden Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) WAO-uitkeringen (aantal) WAZ-uitkeringen (aantal) Wajong-uitkeringen (aantal) WIAIVA-uitkeringen (aantal) WIAWGA-uitkeringen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2010 831.940 486.320 30.410 205.140 28.180 81.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2011 824.540 443.930 26.030 216.240 35.980 102.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2012 816.890 406.160 22.520 226.480 42.890 118.840
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2013 817.840 373.100 19.580 238.710 51.540 134.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2014 820.340 342.970 17.160 250.600 61.360 148.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal uitkeringsontvangers 2015* 807.340 315.080 15.100 247.540 72.100 157.510
Bron: CBS.
Verklaring van tekens