Inkomstenbelasting part. huishoudens; verdeling belastingdruk, 2006-2014

Inkomstenbelasting part. huishoudens; verdeling belastingdruk, 2006-2014

Belastingdruk: 25%-groepen Kenmerken huishouden Perioden Aantal particuliere huishoudens (x 1 000) Aandeel particuliere huishoudens (%)
Belastingdruk: 1e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2013 1.871 25,0
Belastingdruk: 1e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2014 1.890 25,0
Belastingdruk: 1e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2013 368 9,6
Belastingdruk: 1e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2014 399 10,5
Belastingdruk: 1e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2013 308 33,6
Belastingdruk: 1e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2014 308 32,5
Belastingdruk: 1e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2013 1.196 43,5
Belastingdruk: 1e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2014 1.183 42,1
Belastingdruk: 1e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2013 718 16,7
Belastingdruk: 1e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2014 706 16,3
Belastingdruk: 1e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2013 1.153 36,2
Belastingdruk: 1e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2014 1.184 36,8
Belastingdruk: 2e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2013 1.872 25,0
Belastingdruk: 2e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2014 1.888 25,0
Belastingdruk: 2e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2013 980 25,6
Belastingdruk: 2e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2014 946 24,9
Belastingdruk: 2e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2013 235 25,7
Belastingdruk: 2e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2014 221 23,4
Belastingdruk: 2e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2013 658 23,9
Belastingdruk: 2e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2014 721 25,6
Belastingdruk: 2e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2013 1.052 24,4
Belastingdruk: 2e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2014 1.014 23,3
Belastingdruk: 2e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2013 819 25,7
Belastingdruk: 2e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2014 874 27,2
Belastingdruk: 3e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2013 1.871 25,0
Belastingdruk: 3e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2014 1.889 25,0
Belastingdruk: 3e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2013 1.306 34,1
Belastingdruk: 3e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2014 1.270 33,4
Belastingdruk: 3e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2013 155 16,9
Belastingdruk: 3e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2014 161 17,0
Belastingdruk: 3e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2013 411 14,9
Belastingdruk: 3e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2014 458 16,3
Belastingdruk: 3e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2013 1.154 26,8
Belastingdruk: 3e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2014 1.168 26,9
Belastingdruk: 3e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2013 717 22,5
Belastingdruk: 3e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2014 720 22,4
Belastingdruk: 4e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2013 1.873 25,0
Belastingdruk: 4e 25%-groep Totaal particuliere huishoudens 2014 1.891 25,0
Belastingdruk: 4e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2013 1.171 30,6
Belastingdruk: 4e 25%-groep 1. Inkomen uit arbeid 2014 1.181 31,1
Belastingdruk: 4e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2013 217 23,8
Belastingdruk: 4e 25%-groep 2. Inkomen uit eigen onderneming 2014 257 27,1
Belastingdruk: 4e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2013 486 17,7
Belastingdruk: 4e 25%-groep 3. Overdrachtsinkomen 2014 452 16,1
Belastingdruk: 4e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2013 1.380 32,1
Belastingdruk: 4e 25%-groep Woonsituatie: eigen woning 2014 1.456 33,5
Belastingdruk: 4e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2013 493 15,5
Belastingdruk: 4e 25%-groep Woonsituatie: huurwoning 2014 434 13,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoe de belastingdruk van de inkomsten-belasting verdeeld is over de verschillende particuliere huishoudens. Huishoudens kunnen worden onderscheiden naar diverse kenmerken, zoals hoogte van het inkomen en samenstelling van het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het betreft het aantal particuliere huishoudens met de geselecteerde
belastingdruk.
Aandeel particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar
niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
---
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met inkomen
in Nederland. Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn
buiten beschouwing gebleven.
---
Het aandeel particuliere huishoudens is het aantal particuliere
huishoudens met de geselecteerde belastingdruk in
procenten van het totaal aantal particuliere huishoudens.