Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen (2005-2012)

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen (2005-2012)

Positie in de werkkring Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Aantal personen 15 tot 65 jaar (x 1 000) Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2005 6.973 38,0 31,3 23,6
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2006 7.097 39,5 32,9 24,9
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2007 7.309 40,6 34,3 26,8
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2008 7.501 41,6 35,5 27,2
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2009 7.469 42,1 36,2 27,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2010 7.391 42,7 36,5 27,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2011 7.392 43,3 37,0 27,4
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen Totaal arbeidsduur Totaal persoonskenmerken 2012* 7.387 44,1 37,3 27,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2005 702 12,3 13,2 21,1
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2006 712 12,6 13,8 22,4
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2007 738 13,0 14,3 23,9
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2008 736 13,1 14,4 24,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2009 721 13,4 14,9 24,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2010 713 13,5 15,0 24,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2011 710 13,3 14,9 24,2
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal persoonskenmerken 2012* 698 13,5 14,9 24,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2005 1.908 27,1 23,6 23,4
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2006 1.964 28,5 24,7 24,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2007 2.054 29,1 25,6 26,2
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2008 2.174 29,8 26,4 26,6
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2009 2.244 30,2 27,0 26,8
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2010 2.281 30,7 27,3 26,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2011 2.313 31,2 27,7 26,7
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal persoonskenmerken 2012* 2.364 31,6 27,7 26,6
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2005 4.363 46,9 37,7 24,2
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2006 4.422 48,7 39,6 25,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2007 4.517 50,5 41,6 27,5
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2008 4.591 51,8 43,2 28,0
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2009 4.504 52,7 44,3 28,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2010 4.397 53,7 44,9 28,2
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2011 4.369 54,6 45,4 28,3
Totaal werkzame beroepsbevolking Mannen en vrouwen 35 uur of meer per week Totaal persoonskenmerken 2012* 4.325 55,9 46,2 28,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over het gemiddeld persoonlijk primair inkomen, het gemiddeld persoonlijk inkomen en het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van de werkzame beroepsbevolking. Deze inkomensgegevens worden verbijzonderd naar de positie in de werkkring, geslacht, arbeidsduur, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, positie in het huishouden en beroepsniveau. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op een verrijking van gegevens van de Enquête beroepsbevolking (EBB) met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Wijzigingen per 29 januari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 21 maart 2014:
De voorlopige cijfers over 2011 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2011. De voorlopige cijfers over 2012 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Een link naar de vervanger van deze tabel staat in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen 15 tot 65 jaar
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit
eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe
te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit
bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten.
Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit
de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook
beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat
vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de
werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale
verzekeringen.
Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit
onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen
verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering
van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn
premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en
vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht,
omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn
aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen
gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het
huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde
equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de
schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren
van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de
equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen
van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus
van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart
door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde
inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd
met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies
betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en
particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies
ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.