Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Regio's Perioden Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Grondgebruik, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Overige akkerbouwgewassen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Paarden en pony's Paarden (aantal)
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2021 181.191.192 . 50.677 729.499 1.643 9.480.615 105.547.223 21.650 6.610
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Nederland (LD) 2021 53.413.967 . 9.195 264.044 286 599.008 3.587.031 4.048 1.598
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Nederland (LD) 2021 51.020.308 . 16.482 70.168 313 1.970.186 13.000.899 7.619 2.030
Totaal alle bedrijfstypen West-Nederland (LD) 2021 43.413.192 . 12.775 111.211 547 3.767.570 63.735.480 3.697 1.307
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Nederland (LD) 2021 33.343.725 . 12.225 284.076 497 3.143.851 25.223.813 6.286 1.675
Totaal alle bedrijfstypen Groningen (PV) 2021 16.061.460 . 2.441 89.768 158 111.869 591.357 967 305
Totaal alle bedrijfstypen Fryslân (PV) 2021 22.446.213 . 4.079 29.899 29 165.566 1.229.400 1.672 843
Totaal alle bedrijfstypen Drenthe (PV) 2021 14.906.295 . 2.675 144.377 99 321.573 1.766.274 1.409 450
Totaal alle bedrijfstypen Overijssel (PV) 2021 19.610.018 . 6.408 12.434 58 196.749 1.676.788 3.271 797
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (PV) 2021 8.867.457 . 1.618 10.103 82 798.237 3.847.582 571 60
Totaal alle bedrijfstypen Gelderland (PV) 2021 22.542.833 . 8.456 47.631 173 975.200 7.476.529 3.777 1.173
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (PV) 2021 7.098.361 . 2.276 7.490 13 245.569 1.009.696 748 316
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Holland (PV) 2021 12.661.611 . 3.401 37.931 58 2.080.563 10.557.302 1.125 401
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Holland (PV) 2021 11.706.980 . 4.355 6.523 75 748.914 49.523.795 815 370
Totaal alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2021 11.946.240 . 2.743 59.267 401 692.524 2.644.687 1.009 220
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Brabant (PV) 2021 23.697.187 . 8.794 146.756 371 1.879.791 15.436.020 4.707 1.183
Totaal alle bedrijfstypen Limburg (PV) 2021 9.646.538 . 3.431 137.320 126 1.264.060 9.787.793 1.579 492
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Groningen (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delfzijl en omgeving (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Groningen (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Friesland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Friesland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Friesland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Drenthe (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Overijssel (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Twente (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Veluwe (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Kop van Noord-Holland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Alkmaar en omgeving (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen IJmond (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zaanstreek (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Amsterdam (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delft en Westland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Rijnmond (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Zeeland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen West-Noord-Brabant (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Limburg (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Limburg (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (CR) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland (LG) 2021 8.896.039 . 1.361 44.844 24 131.729 1.318.081 552 184
Totaal alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2021 18.032.894 . 2.613 198.511 221 278.514 2.118.120 1.217 350
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Weidegebied (LG) 2021 29.839.637 . 6.254 19.663 35 184.738 1.372.370 2.641 1.152
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 29.184.905 . 9.603 33.338 180 377.328 1.036.883 5.190 1.341
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Veehouderijgebied (LG) 2021 5.216.960 . 2.611 17.801 21 79.324 336.131 1.025 370
Totaal alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders (LG) 2021 11.588.621 . 2.171 15.873 94 1.260.333 6.086.746 767 95
Totaal alle bedrijfstypen Westelijk Holland (LG) 2021 10.587.910 . 4.627 32.452 75 1.977.158 54.832.924 1.003 380
Totaal alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen (LG) 2021 2.928.449 . 677 1.276 3 68.668 209.489 192 129
Totaal alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2021 8.737.676 . 2.508 5.348 14 117.393 756.639 653 328
Totaal alle bedrijfstypen Rivierengebied (LG) 2021 7.469.480 . 2.738 16.241 50 899.428 7.608.195 983 354
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2021 19.600.594 . 4.342 77.774 540 1.161.349 8.042.413 1.703 381
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Brabant (LG) 2021 3.340.709 . 1.321 11.449 67 557.263 4.288.930 601 159
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 23.000.324 . 8.969 249.124 292 2.253.768 17.517.935 4.740 1.244
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (LG) 2021 2.766.993 . 882 5.805 27 133.622 22.367 383 143
Totaal alle bedrijfstypen De Marne (LB) 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2021 698.722 . 127 6.230 3 3.932 800 38 24
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2021 5.631.219 . 737 33.715 70 39.652 387.426 335 84
Totaal alle bedrijfstypen Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2021 3.575.796 . 527 29.637 79 23.703 7.760 208 54
Totaal alle bedrijfstypen Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2021 2.614.195 . 573 1.803 1 8.625 45.685 195 99
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Hogeland (LB) 2021 3.541.528 . 477 18.383 5 35.957 149.686 191 44
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Friesland (LB) 2021 5.354.511 . 884 26.461 19 95.772 1.168.395 361 140
Totaal alle bedrijfstypen Weidestreek in Friesland (LB) 2021 8.256.391 . 1.484 979 3 28.925 37.255 554 320
Totaal alle bedrijfstypen De Wouden (LB) 2021 8.474.242 . 1.638 2.459 7 40.562 23.550 748 354
Totaal alle bedrijfstypen Eilanden (LB) 2021 361.070 . 73 0 0 307 200 9 29
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2021 964.472 . 168 6.504 5 7.096 4.000 83 39
Totaal alle bedrijfstypen Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2021 3.452.928 . 549 22.939 24 160.658 50.176 307 98
Totaal alle bedrijfstypen Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2021 2.730.110 . 650 1.031 10 67.371 36.320 362 112
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2021 2.385.833 . 508 1.683 12 31.947 3.020 290 87
Totaal alle bedrijfstypen Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2021 5.372.952 . 800 112.220 48 54.501 1.672.758 367 114
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied in Overijssel (LB) 2021 5.740.436 . 1.541 657 6 27.920 1.224.560 652 175
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Overijssel (LB) 2021 3.151.464 . 864 686 22 60.597 7.930 501 114
Totaal alle bedrijfstypen Twente (LB) 2021 7.508.151 . 2.920 10.065 17 87.703 391.013 1.570 350
Totaal alle bedrijfstypen Salland (LB) 2021 3.209.967 . 1.083 1.026 13 20.529 53.285 548 158
Totaal alle bedrijfstypen Noordoostelijke Polder (LB) 2021 3.692.944 . 807 4.127 30 389.601 3.475.153 215 15
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2021 5.174.513 . 811 5.976 52 408.636 372.429 356 45
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Veluwe (LB) 2021 1.904.902 . 711 6.935 6 48.234 167.280 267 123
Totaal alle bedrijfstypen IJsselstreek (LB) 2021 1.388.388 . 389 1.674 4 8.416 106.378 177 64
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Gelderland (LB) 2021 2.541.028 . 766 6.267 31 109.274 321.313 346 141
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2021 427.753 . 173 1.205 8 36.690 1.404.755 35 14
Totaal alle bedrijfstypen Veluwezoom en Betuwe (LB) 2021 3.868.617 . 1.356 8.927 17 629.607 1.294.587 469 162
Totaal alle bedrijfstypen Bommelerwaard (LB) 2021 807.386 . 374 590 12 56.722 3.863.321 110 36
Totaal alle bedrijfstypen Westelijke Veluwe (LB) 2021 2.604.687 . 1.614 10.096 14 27.395 164.951 615 206
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (LB) 2021 9.000.073 . 3.073 11.937 81 58.862 153.944 1.758 427
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op regionaal niveau naar hoofdbedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grondgebruik, totaal
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Overige akkerbouwgewassen
Omvat onder andere miscanthus en graszoden.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt.
_
Omvat onder andere blauwmaanzaad, cichorei, hennep, karwijzaad, kool- en raapzaad, lijnzaad, sojabonen, vlas en zonnebloemen.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paarden en pony's
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden en pony's.
Paarden