Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de melkveehouderij Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Vleeskalveren Vleeskalveren, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Vleeskalveren Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Vleeskalveren Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl. (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl. (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl. (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl. (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Jongvee voor de vleesproductie Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl. (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Overige koeien Overige koeien, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Overige koeien Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Overige koeien Zoogkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Stieren (>= 2 jaar) Stieren (>= 2 jaar), totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Stieren (>= 2 jaar) Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar) (aantal)
2000 Nederland 4.068.709 1.325.016 562.555 37.431 594.079 26.324 104.627 782.718 145.811 636.907 274.509 41.159 83.298 44.602 88.571 16.879 1.504.076 . 67.457 95.262 . 10.401 9.270
2005 Nederland 3.796.778 1.142.016 499.937 33.778 515.972 18.149 74.180 828.740 204.227 624.513 220.500 43.105 66.454 43.204 52.632 15.105 1.433.202 . 61.126 89.664 . 12.382 9.148
2010 Nederland 3.975.194 1.238.962 545.419 28.856 563.966 13.808 86.913 927.699 293.901 633.798 197.340 39.231 48.790 43.080 46.391 19.848 1.478.635 . 37.141 78.198 . 7.756 9.463
2015 Nederland 4.133.854 1.336.869 598.797 41.156 581.774 12.688 102.454 909.230 357.962 551.268 172.075 32.684 42.523 35.152 42.099 19.617 1.621.767 80.440 . . 13.473 . .
2020 Nederland 3.837.994 935.119 438.795 41.089 373.489 8.160 73.586 1.071.279 383.500 687.779 166.485 32.462 46.186 28.451 35.681 23.705 1.593.071 58.306 . . 13.734 . .
2021 Nederland 3.820.578 966.437 451.404 40.727 399.471 9.626 65.209 1.046.506 355.432 691.074 167.508 32.018 41.676 32.474 37.867 23.473 1.571.341 55.931 . . 12.855 . .
2022* Nederland 3.834.245 981.633 453.089 39.674 412.876 9.011 66.983 1.042.394 362.598 679.796 174.512 35.213 44.208 32.934 38.669 23.488 1.570.653 52.620 . . 12.433 . .
2000 Zuid-Holland (PV) 208.709 73.192 31.394 2.041 32.424 1.632 5.701 11.464 4.037 7.427 9.912 2.318 2.281 2.282 1.971 1.060 103.345 . 4.171 5.599 . 534 492
2005 Zuid-Holland (PV) 191.885 64.986 27.691 2.090 29.506 1.280 4.419 8.966 2.287 6.679 10.608 2.642 2.541 2.529 2.126 770 96.622 . 4.011 5.455 . 753 484
2010 Zuid-Holland (PV) 189.063 68.272 29.432 1.967 30.578 899 5.396 5.551 1.065 4.486 10.216 2.369 1.973 2.938 1.731 1.205 95.675 . 2.982 5.265 . 543 559
2015 Zuid-Holland (PV) 193.477 72.299 31.808 2.609 31.231 815 5.836 4.435 1.515 2.920 9.354 2.309 1.765 2.427 1.443 1.410 100.643 5.950 . . 796 . .
2020 Zuid-Holland (PV) 157.179 48.252 22.436 2.423 19.035 588 3.770 5.505 1.583 3.922 7.311 1.559 1.650 1.570 1.171 1.361 91.806 3.571 . . 734 . .
2021 Zuid-Holland (PV) 156.451 49.730 23.097 2.296 20.435 578 3.324 3.253 1.461 1.792 7.653 1.738 1.705 1.572 1.338 1.300 91.559 3.527 . . 729 . .
2022* Zuid-Holland (PV) 158.322 50.047 22.625 2.190 21.175 569 3.488 4.951 1.667 3.284 7.601 1.601 1.537 1.732 1.361 1.370 91.735 3.258 . . 730 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Jongvee voor de melkveehouderij
Jongvee dat voor melkproductie wordt aangehouden.
Jongvee voor de melkveehouderij, totaal
Jongvee melkvee, < 1 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee melkvee, < 1 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, jonger dan 1 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
Jongvee melkvee, 1-2 jaar, mannelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee melkvee, >= 2 jaar, vrouwelijk
Jongvee voor de melkveehouderij, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Vleeskalveren
Vleeskalveren voor de productie van wit- en rosévlees (jonger dan 1 jaar).

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Vleeskalveren, totaal
Vleeskalveren voor rosé-vlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van rosé-vlees (jonger dan 1 jaar).
Vleeskalveren voor witvlees (< 1 jaar)
Vleeskalveren voor de productie van witvlees (jonger dan 1 jaar).
Jongvee voor de vleesproductie
Jongvee dat voor de productie van vlees wordt aangehouden (exclusief vleeskalveren).
Jongvee voor de vleesproductie, totaal
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, jonger dan 1 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, < 1 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), jonger dan 1 jaar, mannelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, van 1 tot 2 jaar, vrouwelijk.
Jongvee vleesproductie, 1-2 jaar, mnl.
Jongvee voor de vleesproductie (inclusief ossen), van 1 tot 2 jaar, mannelijk.
Jongvee vleesproductie, >= 2 jr, vrl.
Jongvee voor de vleesproductie, 2 jaar of ouder, vrouwelijk (nog nooit gekalfd).
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Overige koeien
Overige koeien, totaal
Vanaf 2013 worden de onderliggende categorieën niet meer apart waargenomen en is alleen het totaal beschikbaar.
Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar en ouder, die worden vetgemest of vetgeweid na één of meer keren te hebben gekalfd.
Zoogkoeien (>= 2 jaar)
Zoogkoeien, 2 jaar of ouder (ten minste eenmaal gekalfd).
Stieren (>= 2 jaar)
Stieren (>= 2 jaar), totaal
Vanaf 2013 worden de onderliggende categorieën niet meer apart waargenomen en is alleen het totaal beschikbaar.
Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)
Stieren voor de fokkerij (2 jaar of ouder).
Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)
Stieren voor vleesproductie (2 jaar of ouder).