Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Bloemkwekerijgewassen, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Snijbloemen Snijbloemen, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Bloemzaden (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloemkwekerijgewassen Overige bloemkwekerijgewassen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Boomkwekerij en vaste planten, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Fruit open grond, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Kleinfruit Kleinfruit, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Pit- en steenvruchten Pit- en steenvruchten, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Noten (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Wijndruiven (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Tuinbouwgroenten, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Aardbeien Aardbeien, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Asperges Asperges, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Sluitkool Sluitkool, totaal (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloemkwekerijgewassen Bloemkwekerijgewassen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloemkwekerijgewassen Snijbloemen Snijbloemen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Boomkwekerijgewassen en vaste planten Boomkwekerij en vaste planten, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Fruit open grond, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Kleinfruit Kleinfruit, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Pit- en steenvruchten Pit- en steenvruchten, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Noten (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Wijndruiven (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Tuinbouwgroenten, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Aardbeien Aardbeien, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Asperges Asperges, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Sluitkool Sluitkool, totaal (aantal)
2000 Nederland 8.106.079 2.251.266 292.972 . 55.130 237.842 1.264.110 2.059.960 104.570 1.955.390 . . 2.237.771 174.551 208.408 254.382 16.588 2.709 2.497 . 5.037 3.430 525 3.164 . . 5.211 1.003 1.370 896
2005 Nederland 8.139.184 2.298.728 284.341 . 33.032 251.309 1.457.553 1.856.800 142.354 1.707.442 . 7.004 2.241.762 230.089 233.366 247.299 12.969 2.176 1.882 . 4.145 2.724 453 2.441 . 58 3.648 710 1.006 649
2010 Nederland 8.707.297 2.334.701 288.270 . 33.931 254.339 1.691.156 1.947.553 150.436 1.770.636 10.643 15.838 2.445.617 311.100 269.453 275.274 11.037 1.687 1.421 . 3.590 2.648 416 2.306 55 89 2.859 516 745 529
2015 Nederland 9.046.390 2.484.162 280.077 . 41.700 238.377 1.771.321 1.976.951 161.290 1.794.683 6.133 14.845 2.533.879 277.170 356.645 259.320 9.853 1.551 1.148 . 3.260 2.284 393 1.927 63 96 2.879 463 663 387
2020 Nederland 9.312.775 2.699.099 353.771 275.543 57.026 21.202 1.671.311 1.992.593 176.078 1.792.173 7.006 17.336 2.596.001 244.005 341.494 265.192 9.518 1.509 1.145 882 2.767 2.676 394 2.323 78 93 2.867 402 547 349
2021 Nederland 9.480.615 2.726.046 381.283 281.261 69.261 30.761 1.702.614 1.975.997 170.669 1.777.582 8.496 19.250 2.694.675 231.106 331.137 246.672 9.526 1.583 1.170 878 2.748 2.666 377 2.311 92 103 2.878 372 536 338
2022* Nederland 9.540.123 2.804.398 397.714 296.760 73.447 27.507 1.724.009 1.971.174 167.449 1.772.155 10.368 21.202 2.642.828 213.242 326.082 246.616 9.572 1.617 1.195 889 2.774 2.660 383 2.283 103 108 2.865 354 515 337
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Bloembollen en -knollen
Bloembollen en -knollen, totaal
Bloemkwekerijgewassen
Bloemkwekerijgewassen, totaal
Snijbloemen
Snijbloemen, totaal
Bloemzaden
Overige bloemkwekerijgewassen
Omvat droogbloemen en snijgroen.
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Boomkwekerij en vaste planten, totaal
Fruit open grond
Fruit open grond, totaal
Kleinfruit
Kleinfruit, totaal
Pit- en steenvruchten
Pit- en steenvruchten, totaal
Noten
Wijndruiven
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Tuinbouwgroenten, totaal
Aardbeien
Aardbeien, totaal
Asperges
Asperges, totaal
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Sluitkool, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouw open grond, totaal
Bloembollen en -knollen
Bloembollen en -knollen, totaal
Bloemkwekerijgewassen
Bloemkwekerijgewassen, totaal
Snijbloemen
Snijbloemen, totaal
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Boomkwekerij en vaste planten, totaal
Fruit open grond
Fruit open grond, totaal
Kleinfruit
Kleinfruit, totaal
Pit- en steenvruchten
Pit- en steenvruchten, totaal
Noten
Wijndruiven
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Tuinbouwgroenten, totaal
Aardbeien
Aardbeien, totaal
Asperges
Asperges, totaal
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Sluitkool, totaal