Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal)
2000 Nederland 4.068.709 178.571 13.117.814
2005 Nederland 3.796.778 291.891 11.311.558
2010 Nederland 3.975.194 352.828 12.254.972
2017 Nederland 4.096.115 532.872 12.400.699
2018 Nederland 3.919.204 587.856 12.430.129
2019 Nederland 3.810.248 614.645 12.269.154
2000 Groningen (PV) 180.262 4.446 155.031
2005 Groningen (PV) 177.025 6.015 141.266
2010 Groningen (PV) 193.213 9.662 154.004
2017 Groningen (PV) 207.576 8.797 154.931
2018 Groningen (PV) 196.789 9.768 178.548
2019 Groningen (PV) 191.377 11.801 186.890
2000 Fryslân (PV) 520.251 12.126 129.433
2005 Fryslân (PV) 513.500 16.710 111.065
2010 Fryslân (PV) 536.700 16.130 101.299
2017 Fryslân (PV) 558.857 20.247 102.314
2018 Fryslân (PV) 528.308 23.538 112.109
2019 Fryslân (PV) 517.587 25.101 110.228
2000 Drenthe (PV) 225.191 5.300 283.731
2005 Drenthe (PV) 209.787 9.917 273.213
2010 Drenthe (PV) 221.444 9.146 294.538
2017 Drenthe (PV) 241.356 17.328 238.603
2018 Drenthe (PV) 227.899 19.508 234.413
2019 Drenthe (PV) 223.667 20.241 219.618
2000 Overijssel (PV) 616.051 21.008 1.726.406
2005 Overijssel (PV) 583.874 35.944 1.531.034
2010 Overijssel (PV) 632.974 50.770 1.663.683
2017 Overijssel (PV) 650.384 72.332 1.578.897
2018 Overijssel (PV) 623.403 81.319 1.567.132
2019 Overijssel (PV) 599.737 85.695 1.577.075
2000 Flevoland (PV) 56.965 1.595 50.818
2005 Flevoland (PV) 59.821 1.456 44.377
2010 Flevoland (PV) 64.763 3.007 68.763
2017 Flevoland (PV) 72.378 8.085 48.434
2018 Flevoland (PV) 67.192 8.581 49.515
2019 Flevoland (PV) 65.037 9.001 46.609
2000 Gelderland (PV) 947.112 35.587 2.581.614
2005 Gelderland (PV) 867.318 59.385 2.127.692
2010 Gelderland (PV) 913.498 70.676 2.153.303
2017 Gelderland (PV) 932.276 123.956 1.893.905
2018 Gelderland (PV) 927.473 139.639 1.891.843
2019 Gelderland (PV) 919.989 148.351 1.855.117
2000 Utrecht (PV) 207.461 7.365 358.238
2005 Utrecht (PV) 200.971 11.507 305.482
2010 Utrecht (PV) 199.629 17.738 295.681
2017 Utrecht (PV) 197.184 27.029 268.709
2018 Utrecht (PV) 187.734 29.068 269.284
2019 Utrecht (PV) 200.583 31.797 265.134
2000 Noord-Holland (PV) 159.673 6.232 33.726
2005 Noord-Holland (PV) 153.064 8.698 24.612
2010 Noord-Holland (PV) 157.643 12.704 22.493
2017 Noord-Holland (PV) 164.746 16.122 23.525
2018 Noord-Holland (PV) 155.709 17.497 22.083
2019 Noord-Holland (PV) 151.025 18.731 22.620
2000 Zuid-Holland (PV) 208.709 5.907 221.015
2005 Zuid-Holland (PV) 191.885 10.542 152.425
2010 Zuid-Holland (PV) 189.063 13.973 130.196
2017 Zuid-Holland (PV) 186.843 17.651 126.619
2018 Zuid-Holland (PV) 176.384 21.761 126.902
2019 Zuid-Holland (PV) 154.168 23.720 112.847
2000 Zeeland (PV) 50.313 261 112.584
2005 Zeeland (PV) 48.355 733 72.993
2010 Zeeland (PV) 51.736 1.158 61.400
2017 Zeeland (PV) 56.926 3.277 57.680
2018 Zeeland (PV) 53.391 3.869 50.483
2019 Zeeland (PV) 50.954 4.231 57.499
2000 Noord-Brabant (PV) 723.968 70.395 5.714.788
2005 Noord-Brabant (PV) 646.442 113.561 4.948.114
2010 Noord-Brabant (PV) 667.270 121.316 5.515.227
2017 Noord-Brabant (PV) 681.529 166.514 6.002.682
2018 Noord-Brabant (PV) 636.154 172.097 5.952.696
2019 Noord-Brabant (PV) 606.734 175.179 5.864.956
2000 Limburg (PV) 172.753 8.349 1.750.430
2005 Limburg (PV) 144.736 17.423 1.579.285
2010 Limburg (PV) 147.261 26.548 1.794.385
2017 Limburg (PV) 146.060 51.534 1.904.400
2018 Limburg (PV) 138.768 61.211 1.975.121
2019 Limburg (PV) 129.390 60.797 1.950.561
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal