Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse/internationale vaart, 1996 - 2012

Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse/internationale vaart, 1996 - 2012

Land van lading Land van lossing Perioden Ladingtonkilometer Ladingtonkilometers, in Nederland (x mln) Vervoerd gewicht naar NSTR-hoofdstuk Totaal vervoerd gewicht (1 000 ton)
Totaal geladen Totaal gelost 1999 41.448 312.381
Totaal geladen Totaal gelost 2000 41.297 315.061
Totaal geladen Totaal gelost 2001 41.927 333.490
Totaal geladen Totaal gelost 2002 40.910 314.007
Totaal geladen Totaal gelost 2003 40.870 304.479
Totaal geladen Totaal gelost 2004 43.563 328.169
Totaal geladen Totaal gelost 2005 43.066 324.277
Totaal geladen Totaal gelost 2006 43.577 330.786
Totaal geladen Totaal gelost 2007 45.037 341.345
Totaal geladen Totaal gelost 2008 44.446 329.778
Totaal geladen Totaal gelost 2009 35.638 271.527
Totaal geladen Totaal gelost 2010 . 346.901
Totaal geladen Totaal gelost 2011 . 351.783
Totaal geladen Totaal gelost 2012 . 350.069
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Goederenstromen in de binnenlandse en de internationale binnenvaart, naar land van lading/lossing, uitgesplitst naar vervoersomvang (in ladingtonkilometers, in tonnen vervoerd gewicht en in containereenheden) en naar goederensoort.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 15 mei 2014:
Toegevoegd zijn de definitieve cijfers van 2010 tot en met 2012 en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de
verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één
kilometer.
Ladingtonkilometers, in Nederland
Het betreft hier de afgelegde ladingtonkilometers op reizen met lading in
de binnenlandse en de internationale vaart op het Nederlandse deel van het
traject (dus exclusief het buitenlandse deel van het traject).
Vervoerd gewicht naar NSTR-hoofdstuk
Vervoerde lading, ingedeeld naar 10 goederenhoofdstukken NSTR, een
indeling die gebaseerd is op de "Nomenclature uniforme des
marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée".
Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van
de Europese Unie.
---
Toelichting:
In de vervoerstatistieken van het CBS wordt voor de classificatie van
goederen gebruik gemaakt van een indeling die gebaseerd is op de
Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport,
Revisée (NSTR). Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de
lidstaten van de Europese Unie. Door de hiërarchische opbouw van
codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 hoofdstukken
(1-digit) en 52 groepen (2-digit) op basis van het eerste, resp. de eerste
twee cijfers van het codenummer. De volledige detaillering naar
goederensoorten is mogelijk tot op 4-digit niveau.
Vanaf 2007 wordt bij inwinning van informatie over de goederen
voornamelijk gebruik gemaakt van HS-codes. Dit is een uitgebreider
classificatie-systeem. Publicatie op StatLine zal echter blijven
geschieden per goederenhoofdstuk van de oude NSTR.
Totaal vervoerd gewicht