Prognose levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie, 2010-2059

Prognose levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie, 2010-2059

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeborenen (aantal) Overledenen Totaal overledenen (aantal) Migratie Immigratie Totaal immigratie (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) Totaal emigratie (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) Totaal migratie saldo (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2010 182.148 135.568 147.448 119.427 28.021
Totaal over alle leeftijden 2011 180.620 136.895 150.475 120.514 29.961
Totaal over alle leeftijden 2012 179.923 138.276 150.302 121.620 28.682
Totaal over alle leeftijden 2013 180.096 139.706 147.167 123.447 23.720
Totaal over alle leeftijden 2014 180.477 141.174 144.611 125.655 18.956
Totaal over alle leeftijden 2015 181.043 142.714 143.898 127.408 16.490
Totaal over alle leeftijden 2020 186.622 151.804 144.789 130.121 14.668
Totaal over alle leeftijden 2025 190.438 164.664 144.010 129.676 14.334
Totaal over alle leeftijden 2030 191.082 180.530 142.837 128.203 14.634
Totaal over alle leeftijden 2035 187.779 195.979 142.881 126.983 15.898
Totaal over alle leeftijden 2040 183.498 207.207 143.724 126.921 16.803
Totaal over alle leeftijden 2045 182.732 212.149 144.053 127.420 16.633
Totaal over alle leeftijden 2050 185.274 214.144 144.234 128.014 16.220
Totaal over alle leeftijden 2055 188.113 213.526 144.368 128.572 15.796
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010-2059

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal levendgeborenen
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Totaal overledenen
Migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Totaal immigratie
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Totaal emigratie
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Totaal migratie saldo