Burgerlijke rechtszaken; soort procedure 2010-2015

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure 2010-2015

Perioden Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Totaal begonnen zaken (aantal) Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Totaal beëindigde zaken (aantal) Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Met vonnis Totaal met vonnis (aantal) Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal begonnen zaken (aantal) Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal beëindigde zaken (aantal) Rechtbank, sector kanton Zaken begonnen met verzoekschrift Met beschikking (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Totaal begonnen zaken (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Totaal beëindigde zaken (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen met dagvaarding Met vonnis Totaal met vonnis (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal begonnen zaken (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal beëindigde zaken (aantal) Rechtbank, sector civiel Zaken begonnen met verzoekschrift Met beschikking (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen zaken (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met dagvaarding Beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met dagvaarding Beëindigde zaken Met arrest (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal begonnen zaken (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met verzoekschrift Beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (aantal) Gerechtshof Zaken begonnen met verzoekschrift Beëindigde zaken Met beschikking (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met dagvaarding Totaal begonnen zaken (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met dagvaarding Beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met dagvaarding Beëindigde zaken Met arrest (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met verzoekschrift Totaal begonnen zaken (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met verzoekschrift Beëindigde zaken Totaal beëindigde zaken (aantal) Hoge raad Zaken begonnen met verzoekschrift Beëindigde zaken Met beschikking (aantal)
2010 632.400 631.700 550.300 294.300 296.100 278.400 52.600 54.000 36.700 179.000 178.600 164.900 7.518 8.241 4.827 7.632 8.045 7.218 373 394 362 280 233 220
2011 584.000 586.100 509.500 277.400 265.600 246.700 37.300 43.800 28.300 225.400 225.400 166.900 7.319 8.142 4.890 8.323 8.820 8.029 354 378 350 203 274 260
2012 523.600 520.700 447.900 309.800 300.500 281.300 25.700 28.800 17.600 224.600 222.200 162.900 6.870 7.583 4.233 8.380 8.359 7.696 306 410 347 257 238 229
2013 484.400 488.900 418.900 332.300 309.200 287.200 25.300 27.100 15.900 225.400 224.000 161.200 6.739 7.401 4.344 8.409 8.320 7.574 277 392 357 206 254 250
2014 470.400 474.300 402.300 384.900 367.400 334.900 23.700 24.900 15.100 215.900 218.000 156.300 6.172 6.978 4.483 7.314 7.905 7.160 336 231 221 155 199 184
2015 450.600 453.000 379.200 417.100 417.200 377.300 23.600 24.300 14.500 212.700 213.200 151.800 6.085 6.155 3.884 7.294 6.875 6.039 324 306 281 179 165 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal begonnen en beëindigde burgerlijke rechtszaken in Nederland. Het aantal beëindigde zaken in een bepaald jaar is ongeacht het jaar waarin de zaak begonnen is. Het burgerlijk (of civiele) recht regelt de rechten tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen zoals bedrijven. Burgerlijke zaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden. Bij de rechtbanken vindt sinds 1 januari 2002 de behandeling van de civiele zaken plaats in de 'sector kanton' of de 'sector civiel'.
De oude termen 'kantongerechten' en 'arrondissementsrechtbanken' zijn op die datum vervallen.

Een burgerlijke rechtszaak begint met een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Een dagvaardingsprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een oproep om voor het gerecht te verschijnen. Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Verzoekschriftprocedures zijn rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Per 1 juli 2011 is de competentiegrens voor kantonzaken gewijzigd. Met ingang van deze datum worden handelszaken met een belang tot 25.000 euro behandeld door de kantonrechter. Vóór deze datum werden handelszaken met een belang vanaf 5.000 euro behandeld door de sector civiel van de rechtbanken.
Het gevolg is een verschuiving van zaken van de sector civiel naar de sector kanton van de rechtbank.

Met ingang van 2011 is bij de rechtbanken een wijziging doorgevoerd in de registratie van gezagszaken (zaken met betrekking tot het gezag over minderjarigen). Zaken die tot 2011 bij de overige familiezaken bij de sector kanton van de rechtbanken werden geteld, worden vanaf 2011 als gezagszaken bij de sector civiel geteld. In 2011 ging het in totaal om ongeveer 45 duizend zaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010-2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16-2-2018
Deze tabel is stopgezet per 16-2-2018. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Rechtbank, sector kanton
De sector kanton (voorheen kantongerecht) is een sector binnen een rechtbank, waar de kantonrechter rechtspreekt. De burgerrechtelijke kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en zaken met een beperkt financieel belang.
Zaken begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met meestal met een vonnis of een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met vonnis
Een vonnis is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding, wordt beëindigd.
Totaal met vonnis
Een vonnis is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Zaken begonnen met verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met beschikking
Een beschikking (burgerlijk recht) is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Rechtbank, sector civiel
De sector civiel is een sector binnen een rechtbank. De civiele rechter behandelt de zaken die niet volgens de wet aan de kantonrechter worden voorgelegd. Voorbeelden van zaken die bij de sector civiel worden behandeld zijn echtscheidingen, adopties, faillissementen en schuldsaneringen.
Zaken begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen meestal met een vonnis of een arrest Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met vonnis
Een vonnis is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Totaal met vonnis
Een vonnis is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Zaken begonnen met verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met beschikking
Een beschikking (burgerlijk recht) is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Gerechtshof
De gerechtshoven behandelen het hoger beroep in zaken waarin een rechtbank al een beslissing heeft gegeven.
Zaken begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met meestal met een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met arrest
Een arrest is de uitspraak door het gerechtshof of de Hoge Raad waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding wordt beëindigd.
Zaken begonnen met verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met beschikking
Een beschikking (burgerlijk recht) is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift wordt beëindigd.
Hoge raad
De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. De Raad behandelt het beroep in vrijwel alle zaken waartegen geen ander rechtsmiddel open staat. De Raad houdt zich aan de feiten zoals die door een eerdere rechter zijn vastgesteld, en kijkt alleen of het recht goed is toegepast.

Zaken begonnen met dagvaarding
Dagvaardingsprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een oproep om voor het gerecht te verschijnen (dagvaarding). Deze rechtszaken eindigen met meestal met een arrest. Een deel van deze zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met arrest
Een arrest is de uitspraak door het gerechtshof of de Hoge Raad waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een dagvaarding, wordt beëindigd.
Zaken begonnen met verzoekschrift
Verzoekschriftprocedures zijn de rechtszaken die, volgens de wet, beginnen met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de rechtszaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.
Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Met beschikking
Een beschikking (burgerlijk recht) is de uitspraak door de rechter waarmee een burgerlijke zaak die is begonnen met een verzoekschrift, wordt beëindigd.