Voortijdig schoolverlaters; studieterugkeer 2004/'05 - 2007/'08

Voortijdig schoolverlaters; studieterugkeer 2004/'05 - 2007/'08

Peilmoment Onderwijs of kwalificatie op peilmoment Leeftijd Geslacht Persoonskenmerken Startjaar 2004/'05 Totaal vsv'ers (aantal) Startjaar 2004/'05 Vsv'ers vanuit vo (aantal) Startjaar 2004/'05 Vsv'ers vanuit mbo (aantal)
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 55.060 17.340 37.720
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Autochtonen 36.630 11.600 25.030
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 18.430 5.740 12.700
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen 4.460 1.640 2.820
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen 13.970 4.090 9.880
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Turkije 2.730 800 1.930
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Marokko 2.780 680 2.090
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Suriname 2.690 680 2.020
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillianen en Aruba 1.200 320 880
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen 4.570 1.610 2.960
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet verdacht van misdrijf 46.230 15.020 31.210
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Wel verdacht van misdrijf 8.830 2.320 6.510
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 1 keer verdacht van misdrijf 5.490 1.480 4.010
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 2 keer of meer verdacht van misdrijf 3.340 840 2.510
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 8.650 2.890 5.760
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 (excl. G4) 10.970 3.430 7.530
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Totaal onderwijsposities 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 35.440 11.020 24.430
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 39.160 10.820 28.340
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Autochtonen 25.740 7.150 18.580
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 13.430 3.670 9.760
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen 3.150 1.040 2.110
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen 10.280 2.630 7.640
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Turkije 2.040 510 1.530
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Marokko 2.170 450 1.720
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Suriname 1.880 410 1.470
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillianen en Aruba 800 200 600
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen 3.400 1.070 2.330
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet verdacht van misdrijf 32.170 9.120 23.050
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Wel verdacht van misdrijf 6.990 1.700 5.290
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 1 keer verdacht van misdrijf 4.240 1.060 3.180
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 2 keer of meer verdacht van misdrijf 2.750 640 2.110
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 6.290 1.900 4.390
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 (excl. G4) 7.880 2.150 5.720
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie niet in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 24.990 6.770 18.230
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 8.260 3.160 5.100
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Autochtonen 6.040 2.330 3.710
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 2.220 830 1.390
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen 620 290 340
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen 1.590 540 1.050
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Turkije 320 120 200
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Marokko 280 80 200
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Suriname 370 100 270
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillianen en Aruba 150 40 110
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen 480 200 280
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet verdacht van misdrijf 7.460 2.930 4.520
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Wel verdacht van misdrijf 810 230 570
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 1 keer verdacht van misdrijf 580 180 410
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 2 keer of meer verdacht van misdrijf 230 60 170
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 1.150 440 710
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 (excl. G4) 1.540 590 950
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Met startkwalificatie 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 5.570 2.130 3.440
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Totaal vsv'ers 7.640 3.350 4.280
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Autochtonen 4.850 2.120 2.730
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Allochtonen 2.790 1.240 1.550
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen 690 320 370
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen 2.100 920 1.180
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Turkije 380 170 200
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Marokko 330 150 180
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Suriname 440 160 280
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillianen en Aruba 250 80 170
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen 700 340 360
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Niet verdacht van misdrijf 6.600 2.970 3.640
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Wel verdacht van misdrijf 1.030 390 650
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 1 keer verdacht van misdrijf 670 250 420
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen 2 keer of meer verdacht van misdrijf 360 140 220
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Vier grote gemeenten 1.210 550 660
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten >= 100 000 (excl. G4) 1.550 690 860
Begin jaar 6 (5 jaar na startjaar) Zonder startkwalificatie terug in onderw 22 jaar of jonger Totaal mannen en vrouwen Gemeenten < 100 000 inwoners 4.880 2.120 2.760
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het terugkeren in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv'ers). Eventuele terugkeer in onderwijs en het al dan niet alsnog behalen van een startkwalificatie van deze (voormalige) voortijdig schoolverlaters wordt per peilmoment getoond naar:
- onderwijssoort vóór schoolverlaten (in het startjaar);
- onderwijssoort en startkwalificatie op peilmoment;
- leeftijd;
- geslacht;
- verdacht zijn van misdrijf vóór schoolverlaten;
- grootte van de woongemeente;
- herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf startjaar 2004/'05 tot en met 2007/'08.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 4 juli 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2004/'05
Alle voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2004/'05.
Totaal vsv'ers
Aantal leerlingen uit het basisjaar die op 1 oktober van het volgende
schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma
op mbo-niveau 2 of hoger).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Vsv'ers vanuit vo
Aantal leerlingen die in het basisjaar een opleiding in het voortgezet
onderwijs volgden en die op 1 oktober van het volgende schooljaar het
(bekostigd) onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een
startkwalificatie (een havo-of vwo-diploma, of een diploma op mbo-niveau
2 of hoger). Leerlingen in het praktijkonderwijs zijn hierbij niet
inbegrepen.
Voor het schooljaar 2004/'05 waren geen gegevens beschikbaar over de
vmbo-afdelingen van Agrarische Opleidingscentra (AOC's).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Vsv'ers vanuit mbo
Aantal leerlingen die in het basisjaar een mbo-opleiding volgden en die
op 1 oktober van het volgende schooljaar het (bekostigd) onderwijs hebben
verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (een havo- of
vwo-diploma, of een diploma op mbo-niveau 2 of hoger). Dit aantal is
inclusief de examendeelnemers (extraneï).
Alleen die leerlingen die op beide peilmomenten stonden ingeschreven in
de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).