Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkzame beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 1e kwartaal 1.170 57,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 2e kwartaal 1.194 58,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 1.229 60,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 1.217 59,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 1e kwartaal 1.218 59,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 2e kwartaal 1.256 61,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 3e kwartaal 1.270 62,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 4e kwartaal 1.235 60,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 1e kwartaal 1.215 59,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 2e kwartaal 1.259 61,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 3e kwartaal 1.288 62,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 4e kwartaal 1.262 60,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 1e kwartaal 1.250 60,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 2e kwartaal 1.292 61,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 3e kwartaal 1.337 64,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 4e kwartaal 1.322 63,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 1e kwartaal 1.309 62,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 2e kwartaal 1.341 63,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 3e kwartaal 1.367 65,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 4e kwartaal 1.356 64,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 1e kwartaal 1.347 63,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 2e kwartaal 1.386 65,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 3e kwartaal 1.400 66,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 4e kwartaal 1.389 65,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 1e kwartaal 1.374 64,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 2e kwartaal 1.287 60,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 3e kwartaal 1.320 62,1
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 1e kwartaal 3.501 81,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 2e kwartaal 3.502 82,4
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 3.498 82,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 4e kwartaal 3.507 83,4
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 1e kwartaal 3.468 82,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 2e kwartaal 3.463 82,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 3e kwartaal 3.468 83,1
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 4e kwartaal 3.476 83,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 1e kwartaal 3.452 83,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 2e kwartaal 3.475 83,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 3e kwartaal 3.484 83,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 4e kwartaal 3.504 84,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 1e kwartaal 3.495 83,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 2e kwartaal 3.509 84,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 3e kwartaal 3.514 84,1
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 4e kwartaal 3.524 84,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 1e kwartaal 3.524 84,2
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 2e kwartaal 3.553 84,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 3e kwartaal 3.591 85,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 4e kwartaal 3.606 86,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 3.599 85,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 2e kwartaal 3.609 85,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 3e kwartaal 3.623 85,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 4e kwartaal 3.637 85,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 1e kwartaal 3.640 85,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 2e kwartaal 3.625 85,2
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 3e kwartaal 3.631 85,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 1e kwartaal 3.475 54,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 2e kwartaal 3.494 54,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 3e kwartaal 3.524 55,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 4e kwartaal 3.546 55,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 1e kwartaal 3.549 55,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 2e kwartaal 3.578 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 3e kwartaal 3.594 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 4e kwartaal 3.601 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 1e kwartaal 3.620 55,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 2e kwartaal 3.651 55,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 3e kwartaal 3.689 56,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 4e kwartaal 3.712 56,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 1e kwartaal 3.729 56,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 2e kwartaal 3.753 56,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 3e kwartaal 3.787 57,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 4e kwartaal 3.806 57,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 1e kwartaal 3.822 57,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 2e kwartaal 3.853 58,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 3e kwartaal 3.877 58,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 4e kwartaal 3.900 58,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 1e kwartaal 3.920 58,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 2e kwartaal 3.945 59,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 3e kwartaal 3.969 59,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 4e kwartaal 3.986 59,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 1e kwartaal 3.999 59,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 2e kwartaal 3.970 59,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 3e kwartaal 3.985 59,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers oktober 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2020:
De voorlopige cijfers van oktober zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd