Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkloze beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloosheidspercentage Seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 februari 419 4,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 maart 416 4,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 april 409 4,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 mei 411 4,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juni 423 4,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juli 424 4,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 augustus 432 4,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 september 432 4,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 oktober 432 4,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 november 434 4,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 december 409 4,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 januari 390 4,1
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 februari 383 4,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 februari 137 8,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 maart 137 8,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 april 133 7,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 mei 135 8,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 juni 140 8,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 juli 143 8,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 augustus 147 8,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 september 150 8,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 oktober 153 9,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 november 153 9,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 december 143 8,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 januari 138 8,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 februari 136 8,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 februari 123 3,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 maart 124 3,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 april 124 3,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 mei 125 3,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 juni 130 3,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 juli 130 3,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 augustus 136 3,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 september 134 3,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 oktober 136 3,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 november 139 3,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 december 132 3,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 januari 126 3,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 februari 128 3,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 februari 159 3,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 maart 156 3,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 april 152 3,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 mei 150 3,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 juni 152 3,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 juli 150 3,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 augustus 149 3,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 september 148 3,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 oktober 144 3,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 november 142 3,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 december 133 3,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 januari 125 3,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 februari 119 2,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
De cijfers over de maand december, het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.