Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkloze beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloosheidspercentage Seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 januari 329 3,6
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 februari 312 3,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 maart 307 3,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 april 300 3,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 mei 302 3,3
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juni 313 3,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 juli 313 3,4
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 augustus 321 3,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 september 323 3,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 oktober 323 3,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 november 324 3,5
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 december 302 3,2
Totaal 15 tot 75 jaar 2020 januari 284 3,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 januari 96 6,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 februari 95 6,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 maart 94 6,4
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 april 91 6,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 mei 92 6,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 juni 97 6,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 juli 100 6,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 augustus 103 6,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 september 106 7,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 oktober 109 7,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 november 110 7,3
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 december 101 6,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 januari 97 6,4
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 januari 102 2,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 februari 97 2,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 maart 97 2,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 april 97 2,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 mei 98 2,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 juni 103 2,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 juli 104 2,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 augustus 110 2,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 september 108 2,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 oktober 109 2,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 november 112 3,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 december 106 2,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 januari 100 2,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 januari 132 3,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 februari 120 3,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 maart 117 2,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 april 113 2,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 mei 111 2,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 juni 113 2,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 juli 110 2,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 augustus 109 2,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 september 108 2,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 oktober 105 2,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 november 102 2,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 december 94 2,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 januari 87 2,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers van juli tot en met september en de kwartaalcijfers van het 3e kwartaal 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van september en het 3e kwartaal zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.