Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkloosheidspercentage Niet-seizoengecorrigeerd (%) Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 75 jaar 2019 3,4 68,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 6,7 65,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 2,8 85,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 2,7 59,2
Mannen 15 tot 75 jaar 2019 3,4 73,2
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 7,3 64,6
Mannen 25 tot 45 jaar 2019 2,7 89,4
Mannen 45 tot 75 jaar 2019 2,7 65,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar 2019 3,4 64,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 6,2 66,0
Vrouwen 25 tot 45 jaar 2019 2,9 82,1
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2019 2,7 52,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers van oktober en november 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2020:
De voorlopige cijfers van november zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd