Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bussen verdeeld naar leeftijd van het voertuig en type bus. De tabel bevat cijfers over de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied, het totale aantal kilometers afgelegd door Nederlandse bussen en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bussen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 5 november 2019
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2018.

Vanaf verslagjaar 2016 worden de buskilometers niet meer uitgesplitst naar binnen- en buitenland.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bussen en leeftijd voertuig zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bussen Leeftijd voertuig Perioden Kilometers bussen in NederlandTotaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bussenTotaal kilometers (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrageTotaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Nederlandse bussen in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2013 641,9 698,6 58.262 11.991
Totaal Totaal 2014 624,0 673,2 59.609 11.294
Totaal Totaal 2015 622,9 670,3 61.152 10.962
Totaal Totaal 2016 611,3 656,7 60.423 10.869
Totaal Totaal 2017* 647,5 691,8 61.019 11.338
Totaal Totaal 2018* 655,4 699,4 61.598 11.354
Touringcar Totaal 2013 139,0 195,2 38.356 5.090
Touringcar Totaal 2014 139,3 188,1 39.961 4.707
Touringcar Totaal 2015 143,4 190,8 40.158 4.750
Touringcar Totaal 2016 147,2 192,2 40.844 4.705
Touringcar Totaal 2017* 155,7 200,6 42.046 4.770
Touringcar Totaal 2018* 162,5 207,0 42.618 4.856
Lijndienstbus Totaal 2013 502,8 503,4 72.944 6.901
Lijndienstbus Totaal 2014 484,7 485,1 73.650 6.587
Lijndienstbus Totaal 2015 479,5 479,6 77.205 6.212
Lijndienstbus Totaal 2016 464,1 464,6 75.368 6.164
Lijndienstbus Totaal 2017* 491,8 491,3 74.798 6.568
Lijndienstbus Totaal 2018* 492,8 492,4 75.782 6.498
Bron: CBS.
Verklaring van tekens