Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse 1990-2020

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse 1990-2020

Bussen Leeftijd voertuig Perioden Kilometers bussen in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse bussen Totaal kilometers (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km) Nederlandse bussen in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2015 622,9 670,3 61.152 10.962
Totaal Totaal 2016 611,3 656,7 60.423 10.869
Totaal Totaal 2017 654,5 695,6 61.353 11.338
Totaal Totaal 2018 664,8 706,4 62.212 11.354
Totaal Totaal 2019* 638,7 684,4 59.780 11.449
Totaal Totaal 2020* 507,7 523,2 47.259 11.071
Touringcar Totaal 2015 143,4 190,8 40.158 4.750
Touringcar Totaal 2016 147,2 192,2 40.844 4.705
Touringcar Totaal 2017 158,7 200,3 41.986 4.770
Touringcar Totaal 2018 165,3 207,3 42.682 4.856
Touringcar Totaal 2019* 153,8 200,1 41.795 4.787
Touringcar Totaal 2020* 60,5 76,9 17.018 4.520
Lijndienstbus Totaal 2015 479,5 479,6 77.205 6.212
Lijndienstbus Totaal 2016 464,1 464,6 75.368 6.164
Lijndienstbus Totaal 2017 495,8 495,3 75.417 6.568
Lijndienstbus Totaal 2018 499,5 499,1 76.806 6.498
Lijndienstbus Totaal 2019* 484,8 484,4 72.704 6.662
Lijndienstbus Totaal 2020* 447,2 446,3 68.125 6.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bussen verdeeld naar leeftijd van het voertuig en type bus. De tabel bevat cijfers over de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied, het totale aantal kilometers afgelegd door Nederlandse bussen en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bussen.

Vanaf verslagjaar 2016 worden de buskilometers niet meer uitgesplitst naar binnen- en buitenland.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief en de cijfers van 2019 en 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers bussen in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van gegevens van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving).
Deze bron maakt het mogelijk om gegevens gedetailleerder te berekenen dan de jaren ervoor en zijn daarom vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers (in plaats van op miljoenen kilometers).
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse bussen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.

Vanaf 2001 doet het CBS jaarlijks een uitgebreid onderzoek op basis van gegevens van kilometerstanden (zie paragraaf 4 in de tabeltoelichting, deze bevat een link naar de onderzoeksbeschrijving).
Deze bron maakt het mogelijk om gegevens gedetailleerder te berekenen dan de jaren ervoor en zijn daarom vanaf 2001 afgerond op 100.000 kilometers (in plaats van op miljoenen kilometers).
Totaal kilometers
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bussen in gebruik
Alle bussen met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- bussen die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- bussen die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bussen op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bussen in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.