Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

SBI2008 Perioden Vacaturegraad (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 51
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 23
B-F Nijverheid en energie 2022 3e kwartaal* 56
G-N Commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 57
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal* 42
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 39
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 78
C Industrie 2022 3e kwartaal* 45
D Energievoorziening 2022 3e kwartaal* 55
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal* 56
F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 77
G Handel 2022 3e kwartaal* 64
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal* 55
I Horeca 2022 3e kwartaal* 79
J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 81
K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 53
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 54
M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 67
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 27
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 40
P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 21
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 46
R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal* 44
S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal* 51
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
- kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 3e kwartaal van 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 4e kwartaal van 2022 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen aan het einde van het kwartaal.