Personen met een langdurende zorgsituatie naar arbeidspositie, 2005-2011

Personen met een langdurende zorgsituatie naar arbeidspositie, 2005-2011

Arbeidspositie Persoonskenmerken Perioden Totaal personen (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Totaal met langdurende zorgsituatie (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Persoon heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor zieke (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Persoon heeft gezorgd voor zieke Gezorgd voor kind in huishouden (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Persoon heeft gezorgd voor zieke Gezorgd voor partner (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Persoon heeft gezorgd voor zieke Gezorgd voor ouder (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Totaal personen (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Zorgduur: 1 tot 4 uur per week (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Zorgduur: 4 tot 12 uur per week (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Zorgduur: 12 tot 21 uur per week (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Zorgduur: 21 uur of meer per week (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Uren zorg verleend door personen Zorgduur: onbekend (x 1 000) Personen met langdurende zorgsituatie Persoon heeft niet gezorgd voor zieke (x 1 000) Personen zonder langdurende zorgsituatie (x 1 000)
Totale bevolking Totaal 2005 9.199 1.096 847 92 139 632 847 270 272 141 140 24 249 8.103
Totale bevolking Totaal 2007 9.185 1.118 812 101 146 582 812 215 264 148 161 25 306 8.067
Totale bevolking Totaal 2009 9.209 1.252 919 124 176 641 919 278 278 168 169 25 333 7.957
Totale bevolking Totaal 2011 9.135 871 663 97 124 452 663 163 215 114 171 . 208 8.265
Werkzame beroepsbevolking Totaal 2005 6.296 743 544 59 81 413 544 199 173 86 74 12 199 5.553
Werkzame beroepsbevolking Totaal 2007 6.558 766 524 65 88 381 524 157 173 89 91 14 242 5.792
Werkzame beroepsbevolking Totaal 2009 6.737 888 622 82 109 445 622 211 190 110 99 13 266 5.849
Werkzame beroepsbevolking Totaal 2011 6.673 602 438 67 71 307 438 123 147 71 97 . 164 6.071
Werkloze beroepsbevolking Totaal 2005 385 35 29 3 5 22 29 9 9 4 5 . 5 350
Werkloze beroepsbevolking Totaal 2007 273 34 28 4 4 20 28 6 8 7 5 . 6 239
Werkloze beroepsbevolking Totaal 2009 286 36 29 4 6 20 29 7 7 7 6 . 7 250
Werkloze beroepsbevolking Totaal 2011 330 37 31 5 5 22 31 7 11 6 7 . 6 293
Niet beroepsbevolking Totaal 2005 2.519 318 274 30 53 197 274 63 90 51 60 10 44 2.201
Niet beroepsbevolking Totaal 2007 2.354 318 260 31 54 181 260 51 83 52 65 10 57 2.036
Niet beroepsbevolking Totaal 2009 2.186 328 268 38 61 176 268 60 82 51 64 11 59 1.859
Niet beroepsbevolking Totaal 2011 2.132 232 194 26 49 123 194 33 56 37 67 . 38 1.901
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel gaat over personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben meegemaakt waarin langdurende zorg nodig was voor een ernstig ziek of hulpbehoevend familielid.
Het gaat hier alleen om personen die behoren tot de huishoudkern. De huishoudkern bestaat uit het gehuwde of samenwonende paar, de alleenstaande of de ouder in een éénoudergezin.
De gegevens worden uitgesplitst naar arbeidspositie en de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, onderwijsniveau en de positie in het huishouden (alleenstaand of lid van een paar).

Bij de binding met de arbeidsmarkt wordt een onderverdeling gemaakt naar de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking.
Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking is de binding met de arbeidsmarkt het kleinst. Vooral als zij tot de niet-beroepsbevolking behoren omdat zij niet kunnen werken. Een verdere onderverdeling van de niet-beroepsbevolking in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken is in deze tabel echter niet gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Tweejaarlijks van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen
Het gaat hier alleen om personen die behoren tot de huishoudkern. De
huishoudkern bestaat uit het gehuwde of samenwonende paar, de
alleenstaande of de ouder in een éénoudergezin. Hierdoor wijken de
totalen in deze tabel iets af van de totalen in andere EBB tabellen.
Personen met langdurende zorgsituatie
Totaal aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête te
maken hadden met een situatie waarin langer dan twee weken zorg nodig was
voor een ernstig zieke of hulpbehoevende partner, kind of ouder.
Totaal met langdurende zorgsituatie
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend hebben.
Persoon heeft gezorgd voor zieke
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg voor de partner, een kind of een
ouder nodig was en deze zorg zelf verleend hebben.
Totaal gezorgd voor zieke
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend hebben.
Gezorgd voor kind in huishouden
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg voor een kind in het huishouden
nodig was en deze zorg zelf verleend hebben.
Gezorgd voor partner
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg nodig was voor hun partner en deze
zorg zelf verleend hebben.
Gezorgd voor ouder
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg nodig was voor hun vader of moeder
en deze zorg zelf verleend hebben.
Uren zorg verleend door personen
Het aantal zorguren per week, verleend aan een ernstig zieke of
hulpbehoevende partner, kind of ouder.
Totaal personen
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend hebben.
Zorgduur: 1 tot 4 uur per week
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête 1 tot 4 uur
per week zorg hebben verleend aan een ernstig zieke of hulpbehoevende
partner, kind of ouder.
Zorgduur: 4 tot 12 uur per week
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête 4 tot 12 uur
per week zorg hebben verleend aan een ernstig zieke of hulpbehoevende
partner, kind of ouder.
Zorgduur: 12 tot 21 uur per week
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête 12 tot 21 uur
per week zorg hebben verleend aan een ernstig zieke of hulpbehoevende
partner, kind of ouder.
Zorgduur: 21 uur of meer per week
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête meer dan 20
uur per week zorg hebben verleend aan een ernstig zieke of hulpbehoevende
partner, kind of ouder.
Zorgduur: onbekend
Persoon heeft niet gezorgd voor zieke
Aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
hebben gehad waarin langdurende zorg voor de partner, een kind of een
ouder nodig was en deze zorg niet zelf verleend hebben.
Personen zonder langdurende zorgsituatie
Totaal aantal personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête niet te
maken hadden met een situatie waarin langer dan twee weken zorg nodig was
voor ernstig zieke of hulpbehoevende partner, kind of ouder.