Verandering werkkring van werknemers en zelfstandige na één jaar, 2003-2011

Verandering werkkring van werknemers en zelfstandige na één jaar, 2003-2011

Persoonskenmerken Perioden Personen die twee jaar een baan hebben (x 1 000) Personen: niet van werkkring veranderd (x 1 000) Personen: van werkkring veranderd (x 1 000) Personen: onbekend (x 1 000)
Geslacht: Mannen en vrouwen 2011 6.765 6.211 550 4
Geslacht: Mannen 2011 3.824 3.494 328 2
Geslacht: Vrouwen 2011 2.940 2.717 222 .
Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2011 558 429 128 .
Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2011 3.406 3.088 315 2
Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2011 2.801 2.693 107 .
Herkomst: Autochtonen 2011 5.472 5.051 419 2
Herkomst:Westerse allochtonen 2011 627 566 60 .
Herkomst:Niet-westerse allochtonen 2011 667 594 72 .
Opleidingsniveau: Lager onderwijs 2011 1.445 1.328 116 .
Opleidingsniveau: Middelbaar onderwijs 2011 2.883 2.654 228 2
Opleidingsniveau: Hoger onderwijs 2011 2.405 2.200 203 .
Opleidingsniveau:onbekend 2011 32 28 3 .
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2011 4.879 4.597 280 .
Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel. 2011 899 668 229 2
Werkkring: zelfstandige 2011 987 945 41 .
Werkkring: zelfst. zonder pers. 2011 653 624 29 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel gaan over verandering van werkkring van mensen. Er is bepaald of mensen één jaar later werkzaam zijn in de zelfde of in een andere werkkring. Het gaat hierbij om zogenaamde overgangstabellen.
Dit betekent bijvoorbeeld voor deze tabel dat de cijfers van het jaar 2008 gaan over mensen die in 2008 in een andere werkkring werken dan in 2009. Cijfers over 2003 gaan over de verandering in werkkring van 2003 naar 2004 enzovoort.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Voor het samenstellen van cijfers over verandering van werkkring is een andere weegmethode van de EBB van toepassing dan voor andere EBB tabellen. Hierdoor kunnen de cijfers in deze tabel afwijken van andere EBB tabellen.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2011

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10-10-2016
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werknemer; wisseling van werkgever. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen die twee jaar een baan hebben
Personen die in twee opeenvolgende jaren werkzaam zijn in een baan van 12 uur of meer per week. Het gaat hierbij alléén om de hoofdbaan/-werkkring van personen. Bij de bepaling van personen die twee jaar een baan hebben, wordt op twee tijdstippen gemeten of de persoon werkzaam is in een baan van 12 uur of meer per week (op t en t+1 jaar). Of de persoon in de tussenliggende periode werkzaam was blijft hierbij buiten beschouwing.
Personen: niet van werkkring veranderd
Voor werknemers wordt een verandering van werkkring gedefinieerd als een verandering van werkgever of als een overgang van werknemer naar zelfstandige. Voor zelfstandigen wordt een verandering van werkkring gedefinieerd als een overgang van zelfstandige naar werknemer of als een verandering van het bedrijf waarin men als zelfstandige werkzaam is.
Personen: van werkkring veranderd
Voor werknemers wordt een verandering van werkkring gedefinieerd als een verandering van werkgever of als een overgang van werknemer naar zelfstandige. Voor zelfstandigen wordt een verandering van werkkring gedefinieerd als een overgang van zelfstandige naar werknemer of als een verandering van het bedrijf waarin men als zelfstandige werkzaam is.
Personen: onbekend
Personen die in twee opeenvolgende jaren werkzaam zijn in een baan van 12 uur of meer per week. Onbekend is of personen zijn veranderd van werkkring. In deze tabel kan onbekend voorkomen vanaf 2011, niet voor eerdere jaren.