Rijk; financiële rekening en balans, vorderingen en schulden, 1999 - 2011


Deze tabel bevat de bedragen van de financiële rekening en balans van de
rijksoverheid. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering
van) vorderingen en schulden.
De variabelen en de waardering (marktwaarde) zijn volgens het Europees
Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2007 betreffen definitieve gegevens.
De cijfers vanaf 2008 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 21 oktober 2011:
De voorlopige cijfers voor het 2e kwartaal 2011 zijn opgenomen.
De cijfers van het 1e kwartaal 2011 zijn op een aantal punten gewijzigd
naar aanleiding van NR integratie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; financiële rekening en balans, vorderingen en schulden, 1999 - 2011

Vorderingen en schulden Balansstanden en transacties Perioden Totaal (mln euro) Chartaal geld en deposito's (mln euro) Effecten behalve aandelenTotaal effecten behalve aandelen (mln euro) Effecten behalve aandelenKortlopende effecten (mln euro) Effecten behalve aandelenLanglopende effecten (mln euro) Effecten behalve aandelenFinanciële derivaten (mln euro) LeningenTotaal leningen (mln euro) LeningenKortlopende leningen (mln euro) LeningenLanglopende leningen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenOverige aandelen en deelnemingen (mln euro) Handelskredieten, transitorische posten (mln euro)
Vorderingen Beginbalans 2011 1e kwartaal* 169.239 170 15.556 - 13.505 2.051 44.971 15.983 28.988 79.179 79.179 29.363
Vorderingen Beginbalans 2011 2e kwartaal* 168.350 466 13.042 - 11.930 1.112 48.302 18.605 29.697 75.507 75.507 31.033
Vorderingen Financiële transacties 2011 1e kwartaal* 2.964 296 -665 - -798 133 3.331 2.622 709 -1.668 -1.668 1.670
Vorderingen Financiële transacties 2011 2e kwartaal* 6.977 5.645 -348 - -631 283 7.791 6.568 1.223 -4.121 -4.121 -1.990
Vorderingen Overige mutaties 2011 1e kwartaal* -3.853 - -1.849 - -777 -1.072 - - - -2.004 -2.004 -
Vorderingen Overige mutaties 2011 2e kwartaal* 2.794 - -610 - -200 -410 - - - 3.404 3.404 -
Vorderingen Eindbalans 2011 1e kwartaal* 168.350 466 13.042 - 11.930 1.112 48.302 18.605 29.697 75.507 75.507 31.033
Vorderingen Eindbalans 2011 2e kwartaal* 178.121 6.111 12.084 - 11.099 985 56.093 25.173 30.920 74.790 74.790 29.043
Schulden Beginbalans 2011 1e kwartaal* 370.838 451 312.640 53.228 259.412 41.632 20.356 21.276 16.115
Schulden Beginbalans 2011 2e kwartaal* 366.228 457 304.463 50.114 254.349 44.866 25.075 19.791 16.442
Schulden Financiële transacties 2011 1e kwartaal* 6.516 6 2.228 -3.114 5.342 3.955 4.719 -764 327
Schulden Financiële transacties 2011 2e kwartaal* 10.928 -6 14.430 -2.540 16.970 -6.794 -6.396 -398 3.298
Schulden Overige mutaties 2011 1e kwartaal* -11.126 - -10.405 - -10.405 -721 - -721 -
Schulden Overige mutaties 2011 2e kwartaal* 1.389 - 1.521 - 1.521 -132 - -132 -
Schulden Eindbalans 2011 1e kwartaal* 366.228 457 304.463 50.114 254.349 44.866 25.075 19.791 16.442
Schulden Eindbalans 2011 2e kwartaal* 378.545 451 320.414 47.574 272.840 37.940 18.679 19.261 19.740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens