Adopties van 1957-2012; in Nederland en in het buitenland geboren kinderen

Adopties van 1957-2012; in Nederland en in het buitenland geboren kinderen

Herkomst Perioden Totaal geadopteerde kinderen (aantal) Geadopteerde meisjes (aantal) Geadopteerde jongens (aantal)
Totaal kinderen 2012 532 196 336
In Nederland geboren kinderen 2012 34 19 15
In het buitenland geboren kinderen 2012 498 177 321
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel betreffen zogenaamde 'gewone adopties' van Nederlandse en buitenlandse kinderen. In de tabel zijn zowel adopties via de rechtbanken als adopties via het Haags Adoptieverdrag opgenomen. Als Nederlandse ouders een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank. In alle andere gevallen loopt een adoptie via de Nederlandse rechtbank.

De aantallen adoptiekinderen in de tabel worden onderscheiden naar geslacht. Verder wordt onderscheid gemaakt naar in Nederland geboren kinderen en in het buitenland geboren kinderen.

Partneradopties (voorheen stiefouderadopties) zijn niet opgenomen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 1957 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2012:
De cijfers over 2012 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal geadopteerde kinderen
Gewone adoptie van Nederlandse en buitenlandse kinderen.
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband
tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s).
de familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.
Geadopteerde meisjes
Gewone adoptie van Nederlandse en buitenlandse kinderen.
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband
tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s).
de familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.
Geadopteerde jongens
Gewone adoptie van Nederlandse en buitenlandse kinderen.
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband
tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s).
de familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Partneradopties zijn niet in deze tabel opgenomen.