Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers 2006-2009

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers 2006-2009

Kenmerken baan / werknemer / bedrijf Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Mannen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 4.189 3.576 21,66 2.783 2.733 38.410 33.390 5.020 840 33,7 33,1 1.514 1.774
Vrouwen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.630 2.347 17,38 1.591 1.582 21.800 19.090 2.720 140 24,1 23,9 1.092 1.689
Leeftijd: jonger dan 15 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 12 2 3,67 104 104 1.300 1.250 50 0 7,4 7,4 339 1.718
Leeftijd: 15 tot 20 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 568 207 6,06 329 322 4.280 3.940 330 0 14,2 13,9 637 1.748
Leeftijd: 20 tot 25 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 812 529 11,55 1.121 1.099 14.880 13.450 1.430 90 25,2 24,9 1.142 1.754
Leeftijd: 25 tot 30 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 840 700 15,84 1.962 1.933 26.610 23.550 3.070 350 32,3 31,9 1.464 1.757
Leeftijd: 30 tot 35 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 815 680 19,06 2.357 2.324 32.320 28.280 4.040 570 32,3 31,9 1.463 1.753
Leeftijd: 35 tot 40 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 935 757 21,43 2.570 2.534 35.490 30.850 4.650 730 31,3 30,9 1.418 1.752
Leeftijd: 40 tot 45 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 989 793 22,58 2.674 2.635 37.050 32.090 4.960 750 31,0 30,5 1.401 1.747
Leeftijd: 45 tot 50 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 969 781 23,17 2.738 2.700 37.940 32.860 5.080 670 31,0 30,6 1.398 1.735
Leeftijd: 50 tot 55 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 842 682 23,64 2.782 2.747 38.550 33.390 5.160 570 31,0 30,6 1.394 1.720
Leeftijd: 55 tot 60 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 663 536 24,13 2.803 2.772 38.830 33.640 5.190 570 30,8 30,5 1.379 1.705
Leeftijd: 60 tot 65 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 308 226 24,09 2.533 2.510 35.510 30.390 5.120 670 28,0 27,7 1.250 1.705
Leeftijd: 65 tot 75 jaar A-O Alle economische activiteiten .. 2009 60 27 19,14 1.264 1.250 17.110 15.160 1.950 730 17,4 17,3 784 1.737
Leeftijd: 75 jaar of ouder A-O Alle economische activiteiten .. 2009 6 2 14,50 924 917 12.180 11.090 1.090 720 16,8 16,7 759 1.749
Dienstverband: deeltijd A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.927 2.031 17,31 1.275 1.257 17.440 15.300 2.150 100 19,3 19,1 871 1.685
Dienstverband: voltijd A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.892 3.892 21,36 3.192 3.148 44.080 38.310 5.770 930 39,1 38,6 1.769 1.769
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.130 192 13,43 329 319 4.590 3.950 640 30 6,4 6,3 285 1.675
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 832 368 15,48 953 942 12.960 11.440 1.520 40 16,2 16,1 730 1.650
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 739 459 17,13 1.477 1.462 20.170 17.730 2.440 70 22,7 22,5 1.024 1.651
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 475 365 18,31 1.951 1.909 26.720 23.410 3.310 90 28,0 27,6 1.251 1.627
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 852 763 19,36 2.408 2.371 33.060 28.890 4.170 230 32,7 32,3 1.470 1.640
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-O Alle economische activiteiten .. 2009 3.791 3.776 21,33 3.217 3.175 44.400 38.600 5.790 960 39,5 39,0 1.787 1.794
Bedrijfsgrootte:minder dan 10 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 998 722 20,28 2.172 2.156 28.420 26.060 2.350 1.040 28,0 27,8 1.275 1.763
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.989 1.509 18,41 2.116 2.068 28.670 25.390 3.280 640 30,0 29,4 1.348 1.776
Bedrijfsgrootte: 100 werknemers of meer A-O Alle economische activiteiten .. 2009 4.832 3.692 20,63 2.288 2.261 32.010 27.450 4.550 350 29,1 28,8 1.315 1.721
Cao-sector: particuliere bedrijven A-O Alle economische activiteiten .. 2009 5.475 4.131 19,64 2.237 2.198 30.710 26.850 3.870 720 29,8 29,3 1.343 1.780
Cao-sector: gesubsidieerde instellingen A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.305 926 18,48 1.787 1.780 24.410 21.450 2.960 40 25,4 25,3 1.156 1.628
Cao-sector: overheid A-O Alle economische activiteiten .. 2009 1.038 866 23,51 2.743 2.729 38.530 32.910 5.620 20 30,7 30,6 1.393 1.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat de belangrijkste kerncijfers over
werkgelegenheid (banen en
arbeidsvolume), beloning en arbeidsduur in Nederland.
De gegevens in de tabel naar hoofdgroepen van de
bedrijfstakken/branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) zijn
verder uit te
splitsen naar:
- kenmerken van de werknemer (leeftijd en geslacht)
- kenmerken van de baan (dienstverband en arbeidsduur);
- kenmerken van het bedrijf (bedrijfsgrootte en
cao-sector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn
nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; banen, lonen,
arbeidsduur; kerncijfers, SBI2008 zie hiervoor ook paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.