Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Ontstane vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2017 4e kwartaal 259
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal 285
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal 313
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal 302
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal 282
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 2e kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 3e kwartaal van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.